GWW-Totaal 3 - 2020

PLATFORM VOOR GROND-, WEG- EN WATERBOUW 28 MKB’ER ÆVO SCOORT BIJ AANBESTEDINGEN MET SYNERGETISCH BEDRIJFSMODEL Hitrate van één op drie Zaterdagavond 11 augustus 2018. In de IJtunnel te Amsterdam vat een schakelkast van het nood- stroom voorzieningsysteem vlam. Onmiddellijk zijn alle hulpdiensten in opperste staat van paraatheid. De tunnel wordt in beide richtingen afgesloten. TEKST: ARIE GREVERS FOTO’S: FOTO’S: ÆVO Corné van Dravik, directeur van ÆVO dat de technische installaties van de IJtunnel in on- derhoud heeft, kan zich die avond nog goed herinneren. Zijn team staat op dat moment in direct contact met de hulpdiensten. Verder wordt spoedoverleg gevoerd met partners, bijvoorbeeld de leverancier van het systeem voor noodstroomvoorziening. Mede dankzij de alerte reactie van ÆVO kan zondagoch- tend de tunnel weer open voor verkeer. “Een mooi voorbeeld van hoe je als mkb-be- drijf in zulke situaties snel kunt schakelen, doordat je onmiddellijk alle verantwoor- delijke mensen tot en met de directeur aan tafel hebt. Dat geldt voor ons en voor onze partners”, zegt Corné niet zonder enige trots. Hij is vanaf 2013 directeur van ÆVO, de busi- nessunit van de ImProvia Group voor service & onderhoud in de infra. Deze onderneming werd een aparte unit, toen het opdrachten- aanbod in de infra enorm toenam. BUSINESS UNITS Alle business units hebben hun eigen pro- duct-marktfocus. Los van ÆVO bestaat de ImProvia Group uit de volgende business units: • IP&A, Industrial Projects & Automation; denk aan automatiseringsprojecten in de maakindustrie. • E&C, Engineering & Consultancy diensten voor de infra, energie en industrie. • ExRobotics, specialist in ontwikkeling van robuuste inspectierobots voor explosie- gevaarlijke omgevingen. Verdeeld over drie vestigingen in Nederland werken ongeveer 85 technisch specialisten (mbo, hbo en tu) bij ImProvia/ÆVO, plus nog eens 15 mensen in de staffuncties. Inclusief de vestigingen in Polen zijn er 130 medewer- kers in vast dienstverband. De technici en ingenieurs zijn onderdeel van het Compe- tence Center en zijn in principe inzetbaar in alle bedrijfsunits. Corné: “We komen vanuit een regio georiënteerd model waarbij de klanten aankloppen voor de specialiteit van die ene vestiging. Dat hebben we omgezet naar een product-markt georiënteerd model. We kunnen nu projectteams samenstellen geënt op de opdracht. Met die teams zijn we in staat om de klant en zijn uitdagingen vanuit de gespecialiseerde businessunits goed te begrijpen en te bedienen. Bijkomend voordeel: het maakt het werk voor onze mensen afwisselend en dus aantrekkelijk. De ene keer buigen ze zich over de aansturing van machines in een industriehal en andere keer denken ze mee over de aansturing van sluizen of de veiligheidssystemen van een tunnel.” Elke week komen de leidinggevenden van de units bij elkaar voor overleg. Dit overleg dient onder meer om te bespreken waar en hoe de juiste professional bij de juiste klantvraag kan worden ingezet. SYNERGIE ÆVO kan dus altijd een beroep doen op de kennis en het inzicht van de ingenieurs in de andere businessunits. Corné: “Jazeker, het synerge- tisch model binnen ImProvia biedt grote voordelen. Een paar heb ik er al genoemd. Maar er zijn er meer. Als wij de aansturing van een veiligheids- systeem voor een brug moeten ontwerpen, hoeven we daarvoor geen dure externe specialisten aan te trekken, maar kunnen we een beroep doen op onze eigen experts. Besturingssys- temen tonen veel gelijkenissen, of ze nou een complex industrieel proces aansturen of een sluis. En als er een nieuwe toepassing is in een bepaalde industrie, nemen ze die kennis mee als ze in de infra aan de gang gaan. Dat kan voor de infra weer leiden tot innovatieve ontwikkelingen. Mede door deze flexibiliteit in ons bedrijfsmodel halen we één van de drie inschrijvingen binnen.” SKILLS De synergetische strategie is volgens Corné niet de enige oorzaak van de uitzonderlijke hitrate van ÆVO. Corné: “We zijn mensen uit de praktijk en onze skills komen daarvan- daan. Dat is, denk ik, ons belangrijkste on- derscheidende vermogen. Dezelfde mensen die het werk uitvoeren zijn ook betrokken bij de uitvoering van de beschreven werkzaam- heden in het contract. Dat zie je bij de grote ondernemingen vaak niet. Die hebben een calculatieafdeling, een tenderafdeling en een juridische afdeling die samenwerken aan dit soort aanbestedingen. Als de opdracht is verworven, dan volgt overdracht aan het uitvoeringsteam dat nog weinig kennis van de opdracht heeft. Zo werken wij niet. Dat kunnen we ook niet, want we hebben deze afdelingen niet. We werken met een hecht team dat onze aanbiedingen maakt én het werk op locatie organiseert. We kunnen veel van onszelf vragen om toch het laatste zetje te geven voor een heel specifieke en scherpe aanbieding. Er heerst een andere mentaliteit dan bij grotere organisaties. En daarmee kun- nen we regelmatig het verschil maken.” Corné van Dravik, directeur ÆVO: “De opdracht- gever speelt via de uitvraag een essentiële rol bij de kansen voor het mkb.” ‘Dezelfde mensen die het werk uitvoeren zijn ook betrokken bij de uitwerking van de aanbieding’.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=