GWW-Totaal 3 - 2021

Prachtige fietsroute door de Weerribben 33 NUMMER3 / MEI 2021 MARKT & BRANCHE Fietspaden aanleggen is één van de dagelijkse activiteiten van Schagen Infra. Maar langs het water in een prachtig natuurgebied: dat gebeurt niet elke dag! Eind 2020 startten de werkzaamheden aan het fietspad in Ossenzijl, Kalenberg en Wetering. Een fietsroute in de Weerribben. Het asfaltpad dat er lag, voldeed niet meer. Er zaten slechte plekken en hobbels in. Bewoners, bezoekers en toeristen maken vaak gebruik van de fietsroute door natuurlijk gebied. De gemeente Steenwijkerland besloot het pad daarom van een betonver- harding te voorzien. LOGISTIEKE UITDAGING Schagen Infra nam het project aan, op basis van een plan van aanpak. Een belangrijk punt dat hierin beschreven werd, was de logistiek. Aanwonenden in dit gebied zijn alleen te voet en met de fiets bereikbaar via het pad. Of met de boot via het water. Het was dan ook niet mogelijk om het beton aan te voeren via de weg of om de betonverharding aan te brengen met een betonmachine. Daarom werd gebruikgemaakt van de mogelijkheden via het water. WERKWIJZE SCHAGEN INFRA Het opgebroken asfalt werd via een schip afgevoerd. Vervolgens werd de bekisting aangebracht. Vanaf twee depotlocaties in de omgeving werd het beton in beunbakken gestort en over het water met een duwboot naar de projectlocatie gebracht. Naast het pad lag in het water een ponton, waarop een graafmachine stond. Hiermee werd het beton uit de beunbakken geschept. De betonploeg van Schagen Infra verwerkte het beton ver- volgens handmatig. AFSTEMMING MET AANWONENDEN Het pad ligt op particulier terrein. Voor de start van de werkzaamheden is met de on- geveer honderd aanwonenden de werkwijze afgestemd. Er werden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de hoogte van het pad, maar ook over de aansluiting van het nieuwe fietspad op het bestaande tuinpad. Via een platenbaan naast het pad konden fietsers en voetgangers de werkzaamheden passeren. Bovendien werden er zogenoemde brugge- tjes vanaf de tuinpaden naar de platenbaan aangelegd, zodat bewoners altijd bereikbaar bleven. Ook als het beton voor hun woning net aangebracht was. VERVOLGPROJECT: CIRCULAIR BETON Aansluitend aan het project mocht Schagen Infra ook het betonpad tussen Ossenzijl en Steenwijk vervangen. Een onderdeel van de aanbesteding van dit vervolgproject was cir- culariteit en duurzaamheid op productniveau voor de aan te brengen betonverharding. Dit is meetbaar gemaakt door de MKI-waarde (milieukostenindicator), uitgedrukt in euro’s. De circulariteit wordt gemeten door het aandeel secundair toeslagmateriaal beton- granulaat, afkomstig uit het oude betonfiets - pad. De betonsamenstelling is ontworpen met grondstoffen die geselecteerd zijn door Schagen Infra en de eigen betoncentrale, de BCH. Met deze betonsamenstelling hoefden er minder nieuwe grondstoffen gebruikt te worden en is de CO 2 -uitstoot beperkt. Daar- door is ook een lage MKI-waarde behaald. HERGEBRUIK OUDE BETONPAD Op de projectlocatie tussen Ossenzijl en Steenwijk was meer werkruimte beschikbaar, zodat het beton hier machinaal aangebracht kon worden. Het opgebroken pad is opnieuw gebruikt in de nieuwe betonverharding. Na het verwijderen werden de betonbrokken per schip naar Schagen Infra in Hasselt gebracht. Hier werden de brokken fietspad gebroken tot betongranulaat en verwerkt in het betonmengsel. Dat gebeurde in de beton- centrale van Schagen Infra. In totaal bestaat dertig procent van het nieuwe fietspad uit betongranulaat afkomstig van het oude pad! UNIEKE BETONMACHINES Schagen Infra bracht de betonverharding aan met een asfaltmachine die in eigen beheer is omgebouwd tot betonmachine. Het voordeel van deze machine is dat de rupsen binnen het cunet vallen en er weinig werkruimte rondom de machine nodig is. Dit verkleint de kans op schade aan de omgeving. Bij traditionele betonmachines vallen de rupsen buiten het pad en daardoor is er meer ruimte rondom het pad nodig. COMFORTABELE FIETSROUTE Defietspadenkunnenweer jarenlangmee. Er ligt eenprachtigefietsroute voor bewoners, bezoekers en toeristen. Vanbeideprojecten zijn projectfilms gemaakt, die tebekijken zijnophet Youtube-kanaal vanSchagen Infra. Viawww. schageninfra.nl is het eenvoudigmogelijkom door te klikkennaar dit kanaal. Door eengoede samenwerkingmet de gemeente Steenwij- kerlandenSchagen Infra zijnbeideprojecten succesvol afgerond. Samenmakenwemorgen!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=