GWW-Totaal 3 - 2021

5 NUMMER 3 / MEI 2021 ACTUEEL advertenties Zand, grind of grond zuigen METUW GRAAFMACHINE Tinbin Grondzuiger 06-83913294 Stand D19B Meer dan 28 jaar expertise in biologisch afbreekbare smeermiddelen Neem contact op: 0523-619892 5 NUMMER 7 / DECEMBER 2020 ACTUEEL Wij bouwen door. Dat dat van groot belang is blijf ik benadrukken. Voor de economie en voor iedere Nederlander. Want zonder de bouw en infra kunnen we geen huizen, scholen, wegen en dijken meer bouwen en onderhouden. Om veilig te kunnen doorbouwen in deze bijzondere tijd hebben we duidelijke afspraken nodig. Maar zijn we er met alleen hel- dere afspraken? Steeds als er nieuwe coronamaatregelenworden aangekondigd vanuit de overheid, dan passenwij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ aan. Enwe blijven het belang van naleving van de afspraken benadrukken. Maar met alleen duidelijke afspraken reddenwe het niet.We hebben ook de vakkrachten nodig die het werk daadwerkelijk doen. Het woningtekort is inmiddels opgelopen tot 330.000 huizen, en ons landmoet bereikbaar blijven. En ook voor de energietransitie is er de komende jaren veel werk te verzetten. Daaromzet BouwendNederland sterk in op het behoud van vakkrachten en het werven van nieuwemensen voor de sector. Als we iets hebben geleerd van de vorige crisis, is dat we ook in onzekere tijdenmoeten blijven investeren in onzemensen en het aantrekken en opleiden van nieuwpersoneel. Maar opleiden kost ook tijd en geld. Daarom is er vanaf 1 november via de stimuleringsregeling BBL een extra subsidie van € 1.250,- beschikbaar voor bedrijven die een leerling-werknemer in dienst hebben. Deze leerling-werknemer moet tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 starten of gestart zijnmet een BBL-opleiding (niveau 2 of 3).We zetten daarnaast, samenmet de overheid en sociale partners, in op het aantrekken van zij-instromers. Mensen uit andere sectoren, zoals de horeca, cultuur- of evenementensector. Ondanks de lastige tijdenwaar we nu in zitten, hebbenwe ook voor de toekomst nieuw talent nodig. En talent vertaalt zich niet alleen in de behaalde diploma’s. Vaardigheden en competenties opgedaan in de praktijk zijnminstens zo belangrijk. Omdiemeer opwaarde te schatten komt er binnenkort een ‘Skills paspoort’. Medewerkers kunnen daarmee zienwelkemogelijkheden er nog meer zijn in de sector en nieuwemensen kunnen er snellermee aan de slag. En is om- of bijscholing nodig? Dan is de hamvraag altijd: wanneer en hoe? Zeker voormedewerkers die al fulltime aan het werk zijn. Omdie vraag te beantwoorden zorgenwe voor demogelijkheid omonline, op eenmo- ment dat het uitkomt, delen van een opleiding te kunnen volgen. Zo is het voor iedereen haalbaar om te blijven leren. Werken in de bouw is en blijft een slimme keuze. Voor de talenten van nu, en de vakmensen van de toekomst. Als sector blijvenwe dat continu onder de aandacht brengen.Want de bouwmaakt het, voor iedereen! Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland COLUMN MAXIME VERHAGEN Werken in bouw is en blijft slimme keuze Als Mirosław op de bouwplaats “Zadzwoń pod 112 po karetkę” zegt, dan bedoelt hij precies hetzelfde als wanneer Mehmet “Ambülans için 112’yi arayın” roept. Desondanks begrijpen de Pool en de Turk elkaar niet. Als ze tijdens de schaft elkaar iets duidelijk willen maken, dan kun - nen ze daar de tijd voor nemen. Maar wat als er een zwaar voorwerp van hoogte valt? Dan moet de boodschap toch direct duidelijk zijn voor iedereen? Taalbarrières, omgevingsgeluiden en afstand zijn belangrijke factoren waardoor de boodschap niet of te laat aankomt. Met eenduidige woor- den en gebaren kun je zorgen dat je kameraad in actie komt. Laten we even oefenen. Ga eens staan. Maak een zijwaartse stap naar rechts en wijs tegelijkertijd met een gestrekte hand ook in die richting. Zo maak je duidelijk naar welke kant de collega die in gevaar is moet gaan. Mocht er onverhoopt iets mis gaan, maak dan de volgende twee gebaren. Maak een belgebaar waarbij je met gespreide pink en duim je hand bij je oor houdt. Maak dan een kruis met je armen. Collega’s zouden dan 112 moeten bellen voor een ambulance. Nee, dat werkt inderdaad niet meteen. Het kost even tijd voordat iedereen op de bouwplaats de 26 gebaren kent die in de nieuwe veiligheidscode Bouwspraak geïntrodu- ceerd worden. Het gebruik van gebaren is niet nieuw en heeft z’n nut bijvoorbeeld al bewezen in de duiksport. Als je onderwater gaat, word je geacht alle handsignalen te kennen. Als je je platte hand van links naar rechts be - weegt onder je hoofd en langs je keel, dan weet je duikbuddy direct dat je geen lucht meer hebt. Iedereen is het met mij eens dat de bouw veiliger móet! Al jaren streven we naar meer veiligheid op bouwplaatsen en het naleven van veiligheids- voorschriften. Dit gaat weleens mis door spraakverwarring en ruis op de lijn vanwege ronkende machines. Ik ben dan ook blij dat FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Aan- nemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB en Bouwend Nederland samen Bouwspraak hebben ontwikkeld. En nee, Bouwspraak is geen wondermiddel, maar wel een flinke stap voorwaarts en onderdeel van de bewustwordingscampagne ‘Bewust Veilig Iedere Dag’ van Bouwend Nederland. Of je nu Jan, Jack, Alexandru of Gabor heet, ik wil dat iedereen elke dag weer veilig thuis komt van werk. Jij bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, bezoek daarom bouwspraak.nl/downloads en print de poster uit. Hang hem op groot formaat op in je bus, bouwkeet en op kantoor. De site is beschik - baar is het Bulgaars, Duits, Engels, Hongaars, Nederlands, Pools, Roe - meens en Turks. En ook goed leesbaar op je smartphone. Oefening baart kunst. Gelukkig begrijpen wij elkaar dan heel goed! Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland 0-18 13:25 www.vonkgroenservice.nl info@vonkgroenservice.nl 06-228 418 78 1 groenserv,ce Ï)ureau voor ecologisch advies Flora fy Fauna 9uickscan E_colgische begeleiding 5roedvogelinventarisatie 5oortinventarisatie www.von kg roenservice.n 1 info@von kg roenservice.n 1 06-228 418 78 jk testen n Kodo Sektani, ingenieur in nieuwe theoretische tingen van brugbe - rschillende situaties Sektani: “Nu is het zaak om te valideren. Vanaf 2018 sponsoren aan een proef - geven op de vraag met gswerk te maken krijgt en delen op elkaar inwerken.” nummer 5 / september 2019 actueel Als Mirosław op de bouwplaats “Zadzwoń pod 112 po karetkę” zegt, dan bedoelt hij precies hetzelfde als wanneer Mehmet “Ambülans için 112’yi arayın” roept. Desondanks begrijpen de Pool en de Turk elkaar niet. Als ze tijdens de schaft elkaar iets duidelijk willen maken, dan kun - nen ze daar de tijd voor nemen. Maar wat als er een zwaar voorwerp an hoogt valt? Dan moet de boodschap toch dir ct d idelijk zijn voor iedereen? Taalbarrières, omgevi gsgeluiden en afsta d zijn belangrijke factoren waardoor de boodschap niet of te laat aankomt. Met eenduidige woor- den en gebaren kun je zorgen dat je kameraad in actie komt. Laten we even oefenen. Ga eens staan. Maak een zijwaartse stap naar rechts en wijs tegelijkertijd met een gestrekte hand ook in die richting. Zo maak je duidelijk naar welke kant de collega die in gevaar is moet gaan. Mocht er onverhoopt iets mis gaan, maak dan de volgende twee gebaren. Maak een belgebaar waarbij je met gespreide pink en duim je hand bij je oor houdt. Maak dan een kruis met je armen. Collega’s zouden dan 112 moeten bellen voor een ambulance. Nee, dat werkt inderdaad niet meteen. Het kost even tijd voordat iedereen op de bouwplaats de 26 gebaren kent die in de nieuwe veiligheidscode Bouwspraak geïntrodu- ceerd worden. Het gebruik van gebaren is niet nieuw en heeft z’n nut bijvoorbeeld al bewezen in de duiksport. Als je onderwater gaat, word je geacht alle handsignalen te kennen. Als je je platte hand van links naar rechts be - weegt onder je hoofd en langs je keel, dan weet je duikbuddy direct dat je geen lucht meer hebt. Iedereen is het met mij eens dat de bouw veiliger móet! Al jaren streven we naar meer veiligheid op bouwplaatsen en het naleven van veiligheids- voorschriften. Dit gaat weleens mis door spraakverwarring en ruis op de lijn vanwege ronkende machines. Ik ben dan ook blij dat FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Aan- nemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB en Bouwend Nederland samen Bouwspraak hebben ontwikkeld. En nee, Bouwspraak is geen wondermiddel, maar wel een flinke stap voorwaarts en onderdeel van de bewustwordingscampagne ‘Bewust Veilig Iedere Dag’ van Bouwend Nederland. Of je nu Jan, Jack, Alexandru of Gabor heet, ik wil dat iedereen elke dag weer veilig thuis komt van werk. Jij bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, bezoek daarom bouwspraak.nl/downloads en print de poster uit. Hang hem op groot formaat op in je bus, bouwkeet en op kantoor. De site is beschik - baar is het Bulgaars, Duits, Engels, Hongaars, Nederlands, Pools, Roe - meens en Turks. En ook goed leesbaar op je smartphone. Oefening baart kunst. Gelukkig begrijpen wij elkaar dan heel goed! column MAxIME VERHAGEN Begrijpen wij elkaar wel goed? Maxime Verhagen, Voorzitter Bouw nd Nederland DE OPLOSSING VOOR (MOBIELE) STROOM EN VERLICHTING Betrouwbaarheid is een van de belangrijkste afwegingen bij de aanschaf van een aggregaat. Met onze B&N aggregaten bieden wij een hele goede oplossing voor mobiele stroom en mobiele verlichting. Kijk op www.brinkmann-niemeijer.nl voor meer informatie. Gebruiksvriendelijk & Robuust en duurzaam brinkmann-niemeijer.nl info@bnmotoren.nl - T. 0571-27 69 00 Engelenburgstraat 45, 7391 AM Twello B&N_adv_noodstroom_8097(1).indd 1 08-10-18 13:25 www.vonkgroenservice.nl info@vonkgroenservice.nl 06-228 418 78 1 groenserv,ce Ï)ureau voor ecologisch advies Flora fy Fauna 9uickscan E_colgische begeleiding 5roedvogelinventarisatie 5oortinventarisatie www.von kg roenservice.n 1 info@von kg roenservice.n 1 06-228 418 78 Nederland telt honderden beweegbare bruggen. De status van de mechanische uitrusting is cruciaal voor de vraag of een brug gerenoveerd of vervangen moet worden. Hiervoor is een herbeoordeling van het be- staande bewegingswerk nodig. Dit onderdeel is voor veel beheerders een grote worsteling aangezien de theoretische rekenregels die we hanteren de praktijk niet lijken te volgen. Bewegingswerken worden hier- door mogelijk onnodig (vroeg) vervangen. meer veiligheid, minder kosten Antea Group onderzoekt met TU Delft, Rijkswa - terstaat en Provincie Zuid-Holland de dynamica en constructieve veiligheid van beweegbare bruggen. Dit onderzoek leidt tot een realistischer model om de levensduur van beweegbare bruggen te beoordelen. De verwachting is dat dit model grote maatschap - pelijke en financiële voordelen biedt. Hiermee kunnen brugbewegingsmechanismen kostenbewust in stand worden gehouden zonder dat de veiligheid in het geding komt. Sonja Riesen, projectmanager Beweeg - bare Bruggen: “Met dit onderzoek werken wij aan het ontwikkelen en toepassen van duurzame oplossingen in onze leefomgeving. Daarnaast past het onderzoek goed bij onze ambitie om tot de top van Nederland te behoren op het gebied van beweegbare bruggen”. modellen in de praktijk testen Het promotie-onderzoek van Kodo Sektani, ingenieur Antea Group, resulteerde al in nieuwe theoretische modellen waarmee de belastingen van brugbe - wegings-mechanismen in verschillende situaties voorspeld kunnen worden. Sektani: “Nu is het zaak om de modellen te verifiëren en te valideren. Vanaf 2018 werk ik samen met veertien sponsoren aan een proef - opstelling die antwoord gaat geven op de vraag met welke krachten een bewegingswerk te maken krijgt en hoe alle mechanische onderdelen op elkaar inwerken.” Mijlpa l in o derzoek naar beweegbare bruggen Het onderzoek van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland naar de levensduur van beweegbare bruggen heeft 27 juni 2019 een mijlpaal bereikt. Op de TU Delft is op die dag een unieke proefopstelling geopend. Deze opstelling maakt het mogelijk om voor het eer t theoretische bereke- ningen in de praktijk te testen. Proefopstelling. Betrokken partijen. advertenties advertentie ‘Onze gezondheid ligt onder de grond ’ Riolering is voor veel me sen onzichtbaar, m ar ook onmisbaar. Riolering zorgt ervoor da afvalwater n hemelwater op en veilige en hygiënische mani r worden afgevoerd. Daarom is Betonhuis Riole- ring gestart met de bewustwordingscampagne ‘Onze gezondheid ligt ond r de grond’. Betonhuis Riolering is gestart met deze cam- pagne om het beschermende kar kter van riolering onder de aandacht te brengen. Met deze campagne gaat men in op de keuzes die een rol spelen bij het vervang n van riole ing. En worden de kwaliteiten van riolering van beton voor het voetlicht gebracht. VOLKSGEZONDHEID Riolering helpt voorkomen dat mensen in contact komen met vervuild water, dat bacteriën en ziektekiemen bevat. Dankzij deze sanitaire voorziening is de gemiddelde levensverwachting in de twintigste eeuw fors toegenomen. Aan riolering worden hoge kwaliteitseisen gestel . Afv lwater moet immers veilig worden afgevoerd. Rioleri g van beton biedt dez garantie. Ook nu de belasting van het riool fors toeneemt doordat er steeds meer op wordt geloosd. KLIMAAT Riolering speelt ook een rol bij klimaatadap- tatie. De kans op overstromingen, droogte en hitte neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, volksgezondheid en veiligheid. Stortbuien en langdurige ne rslag veroorzaken wateroverlast, op andere mo- menten ontstaat juist droogteschade. Perme- abele betonbuizen maken berging, transport, infiltratie of drainage van water beheersbaar mét respect voor het milieu door een conti- nue beheersing van het grondwater. MILIEU Beton beschermt ook het milieu en voorkomt dat vervuild water in beken of riviertjes te- rechtkomt. De grondstoffen voor beton zijn regionaal of lokaal, of op redelijke afstand, beschikbaar. Na het einde van de levensduur wordt beton gerecycled, bijvoorbeeld als fundatiemateriaal of als granulaat voor het maken van nieuw beton. Dat maakt riolering van beton tot een milieubewuste keuze. Aanleg doorfietsroute F58 van start De aanleg van de oorfietsroute tussen Roos ndaal en Bergen op Zoom is op 10 mei 2021 gestart. De nieuwe doorfietsroute moet de fietsverbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal comfortabeler, veiliger en sneller maken. Daarmee zullen forenzen, als het straks weer kan, vaker voor de fiets kiezen bij woon-werkverkeer van en naa dez twee W st B abantse gemeenten. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (In- frastructuur enWatersta t) en d wethou- ders Cees Lok (Roosendaal) en Patrick van der Velden (Bergen op Zoom) hebben vlakbij de gemeentegrens aan de Plantagebaan een bouwbord onthuld en het F58 logo op de weg aangebracht. De doorfietsroute is onderdeel van een landelijk netwerk van doorfietsrou - tes en moet het aantrekkelijker maken om voor de fiets te kiezen. Staatssecretaris Van Veldhoven: “De fiets is in ons land terecht een volwaardig vervoer- smiddel, naast de auto en het OV. Fietsen is schoner, duurzamer, stiller e g zond. Tijdens corona zijn we nog meer gaan fiets , laten we dat vasthouden. Bijvoorbeeld richting werk, als dat straks weer kan. Deze F58 is dan ook meer dan alleen een nieuw fietspad. Het maakt onderdeel uit van een groeiend landelijk netwerk van doorfietsrou - tes waarvan er nu al o geveer 50 zijn.” MEER MENSEN OP FIETS Het ministerie van Infrastructuur enWat r- staat heeft samen met gemeent n en provin- cies de afgelopen jaren ruim een half miljard euro geïnvesteerd in meer doorfietsroutes en goed stallingen bij stations. De F58 is daar één van. Wethouder Cees Lok: “Bij de allereerste berekeningen zijn we uitgegaan van zo’n 400 mensen die dankzij deze F58 de fiets pakken in plaats van de auto of het OV. Maar met de groeiende populariteit van het fietsen, al dan niet elektrisch, in combi - natie met de aanleg van dit soort doorfiets - routes en de economische ontwikkelingen in West Brabant denk ik dat het er zomaar veel meer zouden kunnen worden.” PROMOTORS “Deze doorfietsroute past ook perfect bij de filebestrijding, de kl maatdo lstelli - gen én bij de ambities op het gebie van fi tstoerisme en de woningb uwopgav in onze beider gemeenten. D F58 is dan ook een welkome aanvulling op de infrastructuur tussen onze gemeenten,” weet wethouder Van der Velden. ”En met de gemeentelijke organisaties als twee grote werkgevers in de regio zijn er al zeker twee belangrijke promo- tors van de F58!” De doorfietsroute verbindt een aantal bedrij - venterreinen en andere drukke verkeerspun- ten met elkaar: het Bergse bedrijventerrein aan de Marconilaan, bedrijventerrein De Wijper in Heerle/Wouw, De Bulkenaar -waar het nieuwe regionale ziekenhuis komt-, Lei urepark De Stok met het D signer Outlet Roosendaal e d compacte binnenstad va Roosendaal. Sommige stukken van de F58 zijn l gerealiseerd. Beg n 2023 moet het hele tracé als doorfiet rout zijn ingericht. Foto: Schagen Infra BV.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=