GWW-Totaal 2 - 2023

7 NUMMER 2 / MAART 2023 ACTUEEL IN DE SPOTLIGHT groen kan enorm helpen om duurzaam groen in verharde binnensteden te realiseren. Hierbij moeten we er voor zorgen dat vervuiling van achterliggende boomgroeiplaatsen en of plantvakken voorkomen wordt, zo vertelt Rieks Hulst, Product Management bij ACO: “Hiervoor heb je filtertechnieken nodig waar wij al verschillende oplossingen voor hebben bedacht. Als je weinig inbouwdiepte hebt kan een lijngoot worden voorzien van een filtervoorziening en zo ontstaat een filtratiegoot. Heb je meer ruimte, dan kun je een slibvangput voorzien van een speciaal filter. Op die manier wordt Denk hieraan bij afkoppelen regenwater naar stedelijk groen Om bodemuitdroging in warme perioden te voorkomen willen we regenwater graag langer vasthouden in binnenstedelijk gebied, en dan bij voorkeur op de plek waar het valt. In plaats van regenwater te infiltreren, of weg te laten lopen via wadi’s of het oppervlaktewater, is het gebruiken ervan een veel betere optie. Het advies van ACO: vang regenwater op waar het valt, houdt het vast en gebruik het ter plaatse voor een verkoelende, groene binnenstad. Uitdaging daarbij is de kwaliteit van het hemelwater. Zodra het valt komt het in contact met vervuilende stoffen. Met vies water kun je niets. Wat we willen is hemelwater duurzaam gebruiken door het op te vangen, te zuiveren, vast te houden en gebruiken voor groen. Maar hoe doe je dit? zowel grove als fijne vervuiling tegengehouden.” WAT TE DOEN MET STROOIZOUT? Wanneer je bezig gaat met het filteren van regenwater komt bijna automatisch de vraag “Wat te doen met strooizout in afstromend regenwater?” aan de orde. Een terechte vraag volgens Rieks: “Zout verstoort de waterhuishouding van een boom. Zout is een stof die zich goed laat oplossen in water. Hierdoor is het afscheiden ervan niet eenvoudig. Wij ontwikkelden de Salt-Protector die werkt op basis van soortelijk gewicht. Zout water is zwaarder dan regenwater. Bij een te hoge concentratie van zout in het water sluit de Salt-Protector de toevoer naar groenvoorzieningen. Hiermee wordt het verzilten van boomgroeiplaatsen of groenvakken tot een minimum beperkt en het stedelijk groen optimaal beschermd.” In een wereld die verandert hecht ACO veel waarde aan persoonlijk advies en samen presteren. Het bedrijf praat je graag bij over het I-DSAS concept, zodat je een integrale visie kunt ontwikkelen over het ‘managen’ van hemelwater. VOORAF FILTEREN Het opvangen en gebruiken van regenwater voor de bewatering van stedelijk ACO BV WWW.ACO.NL Minder overlast en uitstoot bij dijkversterking Rijnkade Arnhem Ontwerpschets Rijnkade. Bron: Waterschap Rijn en IJssel. De Rijnkade wordt dit jaar versterkt om Arnhem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. De uitvoering van dit werk willen Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Arnhem doen met zo min mogelijk uitstoot van stikstof en fijnstof en zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Bouwcombinatie Van der Ven - Ballast Nedam - Hakkers zal dit werk gaan doen. Deze partij scoorde het beste op deze punten in de aanbesteding van het waterschap én scoorde het beste op prijs en kwaliteit. De Rijnkade is een dijk die moet worden aangepast om te kunnen voldoen aan de toekomstige klimaat- en hoogwaterscenario’s. De kade wordt niet alleen veiliger, er komt ook meer ruimte voor ontmoetingsplekken, horeca en wandelaars. Het schetsontwerp hiervoor is gemaakt samen met bewoners, horeca en andere ondernemers die wonen en werken op de Rijnkade. Na de definitieve gunning begin februari, is de bouwcombinatie gelijk begonnen met de voorbereiding van de uitvoering. De werkzaamheden beginnen in het najaar van 2023 en zijn naar verwachting eind 2025 klaar. AANBESTEDING Waterschap en gemeente beoordeelden de plannen van de inschrijvers op prijs en kwaliteit. Kwaliteit werd onderverdeeld in het voorkomen van stagnatie en hinder voor de omwonenden en horeca, emissiereductie en samenwerking. Bouwcombinatie Van der Ven – Ballast Nedam – Hakkers wist zich hierin het beste te onderscheiden. “Dat we emissieloos gaan bouwen, betekent bijna geen stikstof én minder geluidsoverlast voor omwonenden. Hiermee lopen we vooruit op de ambitie van de Unie van Waterschappen om in 2030 een emissieloze bouwplaats te realiseren”, zegt waterschapsbestuurder Frank Wissink. “Ook willen we zo min mogelijk overlast voor de bewoners en de horeca. Door een goed doordachte, slimme fasering, zijn de werkzaamheden sneller. Zo kunnen we volgend jaar al gebruik maken van de vernieuwde verbrede terrassen.” Wethouder Bob Roelofs (gemeente Arnhem): “De binnenstad is van grote waarde voor Arnhem. Het is één van de economische motoren van de stad en bovendien een plek voor Arnhemmers om elkaar te ontmoeten. Een bijzonder gebied waarmee we zorgvuldig moeten omgaan. De afgelopen tijd heeft de hevige regenval op verschillende plaatsen in het land opnieuw duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede waterkering is. Door de Rijnkade te versterken zorgen we ervoor dat onze binnenstad ook de komende 50 jaar beschermd blijft tegen het gevaar van overstromingen. Daarnaast zal de Rijnkade als verblijfsgebied beter en mooier worden.” SAMENWERKING In dit dijkversterkingsproject werkt Waterschap Rijn en IJssel samen met gemeente Arnhem en Provincie Gelderland. De dijkversterking Rijnkade is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin wordt een groot deel van de dijken in Nederland versterkt. Dit is de grootste dijkversterkingsoperatie in Nederland, sinds de Deltawerken. Ongeveer 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen moeten worden aangepakt. Rijkswaterstaat, waterschappen, markt en kennisinstituten voeren dit uit.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=