GWW-Totaal 4 - 2023

PLATFORM VOOR GROND-, WEG- EN WATERBOUW 12 DE BOUWCAMPUS Als je wilt dat het écht anders moet, maar nog niet weet hoe. Aan de hand van concrete vraagstukken brengt De Bouwcampus systeemveranderingen teweeg. Binnen drie maatschappelijke opgaven, Vervanging & Renovatie Infrastructuur, Verduurzaming Gebouwen & Omgeving en Herinrichting Stedelijke ondergrond, richt het transitietrajecten in met vertegenwoordigers vanuit de gehele keten, dus van minister tot staalvlechters. Oplossingen die daarmee ontstaan, richten zich op opschaling, repeteerbaarheid en versnelling. Kijk op www.DeBouwcampus.nl. Werkgroep gemeentelijke bruggen zoekt nieuwe aanpak Het einde van de levensduur van veel verouderde infrastructuur is in zicht. Als het gaat om vervanging en renovatie hebben gemeentelijke bruggen specifieke problemen en uitdagingen. Zo liggen ze vaak in drukbezochte gebieden en hebben ze niet zelden een monumentale status. Hoe voorkom je al te grote logistieke problemen in een binnenstad of in kleine kernen? Hoe ga je om met de CO2-problematiek en circulaire grondkosten en zorg je ervoor dat de kosten niet de pan uitrijzen? Het zijn onder andere deze vragen die centraal staan in de werkgroep gemeentelijke bruggen. Een initiatief van De Bouwcampus in samenwerking met Platform Bruggen. TEKST: HANS OUWERKERK “De opgave van beheer en onderhoud is te groot om dit traditioneel aan te pakken”, zegt Harald Versteeg, transitiemanager bij De Bouwcampus. De komende jaren staan gemeenten dan ook voor de opgave om duizenden bruggen duurzaam te vervangen of te renoveren. Om hiervoor een efficiënte Foto: Paul van Baardwijk, Studio Retouched. Foto: Hollandia Services. aanpak te bedenken heeft De Bouwcampus in samenwerking met Platform Bruggen de werkgroep gemeentelijke bruggen opgezet. Het doel van de werkgroep is een antwoord vinden op de centrale vraag ‘hoe kunnen we de Vervanging & Renovatieopgave rondom gemeentelijke bruggen slimmer aanpakken? Een grote uitdaging is het ontstaan van onderlinge concurrentie van de V&R-opgave capaciteit en middelen met de woningbouwopgave van één miljoen woningen, de klimaatadaptatie en de energietransitie. HERKENNEN Bij de kick-offbijeenkomst werd al duidelijk dat alle aanwezigen zich in de geschetste problematiek herkennen en blij zijn de ervaringen van anderen te horen. Dat beeld zette zich ook in de eerste officiële werkgroepsessie eind mei door. Het belang van samenwerken en omdenken is cruciaal. “Als afzonderlijke beheersorganisaties kunnen we het niet alleen”, zo merkt Harry Michels directeur Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland op. “Zowel gemeenten, provincies als Rijkswaterstaat zijn partijen die gemeentelijke bruggen in beheer hebben. Die moeten de handen ineenslaan. Het veranderen van systemen is altijd lastig. Maar er is een grotere urgentie dan ooit. Naast de schaarste aan mensen, geld en grondstoffen is er stapeling van maatschappelijk doelen, zoals CO2- en stikstofreductie waar we niet meer omheen kunnen.” Volgens hem is het ook belangrijk dat opdrachtgevers voor marktpartijen de randvoorwaarde kunnen scheppen dat ze hier concrete oplossingen voor kunnen bieden. “Zij moeten hiervoor investeringen kunnen doen voor andere oplossingen. Bijvoorbeeld investeringen in seriematige productie van onderdelen of hele bruggen. Hiervoor moeten marktpartijen voor langere tijd zekerheid hebben en weten waar ze aan toe zijn.” SERIEMATIG WERKEN Harald Versteeg, betrokken bij het traject Vervanging & Renovatie Infrastructuur, vertelt over de ervaringen met andere werkgroepen: “Het belangrijkste is met elkaar in gesprek gaan, samenwerken in plaats van concurreren. Als kleinere partijen samenwerken kunnen ze schaalvoordelen behalen. Ook is het belangrijk naar de manier van werken

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=