GWW-Totaal 3 - 2021

23 NUMMER 3 / MEI 2021 MATERIEEL Veilige verkeersmaatregelen dankzij specialistische kennis én toegesneden materieel Dag en nacht, overal in Nederland zorgt BUKO Infrasupport met de meest moderne materialen voor de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers. In samenspraak met de opdrachtgever worden tijde- lijke verkeersmaatregelen getroffen. Met betrekking tot de daarbij in- gezette materialen draait de Materieeldienst van BUKO Infrasupport op de achtergrond proactief mee. Deze dienst zorgt ervoor dat beno- digd materiaal niet alleen tijdig beschikbaar is, maar tevens voldoet aan de wettelijke eisen en kwaliteit die BUKO Infrasupport hieraan stelt. Dit alles draagt bij aan de verkeersveiligheid en goede doorstro- ming van het verkeer. Johan Jansen, Manager Materieel & Logis- tiek, en Thijs Lamers, Projectleider Dyna- misch Verkeersmanagement, zorgen ervoor dat de negen regiovestigingen van BUKO Infrasupport in Nederland geen nee hoeven te verkopen als er ergens behoefte is aan ma- teriaal en materieel. Johan Jansen: “Wij fun- geren als het ware als overdrukventiel. Elke vestiging heeft een eigen voorraad die dage- lijks wordt bijgehouden en binnen de eigen regio kan hiermee worden geschoven. Indien deze voorraad niet toereikend is voor de hoe- veelheid of het soort werk, kan men terecht bij de Materieeldienst. Onze Materieeldienst is centraal gelegen in Utrecht en beschikt over een grote voorraad nieuwmateriaal en materieel. Daarbovenop hebben we vanuit de Materieeldienst een goede relatie met een aantal vaste leveranciers die ook voorraad bijhouden voor BUKO Infrasupport. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we als bedrijf zijnde niet snel nee hoeven te zeggen tegen onze klanten en opdrachtgevers.” VERDUURZAMING Thijs Lamers: “We vernieuwen en verduurza- men het materiaal en materieel continu om aan de laatste eisen van de wegbeheerders te voldoen en we gaan mee in duurzame ontwikkelingen. Zo hebben we de laatste jaren op veel materieelstuk- ken de dieselmotor vervangen door zonnepanelen. Op deze manier hoeven materieel- stukken minder vaak gewisseld te worden en zijn wij minder ter plaatse tijdens werkzaam- heden, waardoor de verkeershinder wordt beperkt. De afgelopen jaren zijn wij in het kader van verduurzaming voor het overgrote deel van de ruim 200 aktiewagens, tekstwagens en andere voertuigen overge- stapt op elektrische varianten. En daar waar mogelijk zijn alle wagens die op diesel draai- den inmiddels voorzien van zonnepanelen.” CONFORM WETGEVING Johan Jansen haakt in: “Ook de regelgeving zorgt voor aanpassingen van het materieel. Wij zijn BRL gecertificeerd (BRL 9101) en volgen altijd de CROW-richtlijnen. BUKO Infrasupport beschikt tevens over de nodige bedrijfscertificeringen. Als bijvoorbeeld het minimum gewicht voor een botsabsorber wordt opgeschroefd naar 10.000 kg, dan passen wij onze botsabsorbers aan. En wan- neer we nieuw materieel moeten aanschaf- fen, zorgen we er natuurlijk voor dat één en ander voldoet aan de voorgeschreven richtlijnen c.q. wettelijke eisen. Een ander voorbeeld van adequate aanpassingen: van- uit Bouwend Nederland is de eis gekomen om een radarreflector aan aktiewagens toe te voegen. Uit onderzoek is gebleken dat het automatisch remsysteem op nieuwe vracht- wagens in sommige gevallen een aktiewa- gen over het hoofd ziet. Dit komt door de reflectiefolie. Om dit te voorkomen, is men met de oplossing gekomen om een radar- reflector toe te passen die ervoor zorgt dat een aktiewagen beter gedetecteerd wordt door het automatisch remsysteem van de vrachtwagen. Daaropvolgend hebben wij op 65 aktiewagens de aanstraalverlich- ting aangebracht, zodat ze voldoen aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften. Daarnaast luisteren wij als organisatie altijd goed naar de wensen en behoeften van onze opdracht- gevers en de wegbeheerders. Vanuit de Materieeldienst is er regelmatig overleg met de regiomanagers, operationeel verant- woordelijken en andere betrokken collega’s. Zo zijn we altijd goed op de hoogte van wat er speelt en welke wensen er zijn vanuit onze negen regiovestigingen als het gaat om nieuwe materialen.” VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) De Materieeldienst ademt dezelfde filosofie van BUKO Infrasupport waarin service, vak- kennis, lange termijnrelaties en vernieuwing hoog in het vaandel staan. Thijs Lamers: “Je ziet dat wegreconstructies steeds complexer en veelomvattender worden. Met recon- structies van kruispunten en vervangingen van VRI’s wordt er geraagd om situaties zo veel als mogelijk 1 op 1 over te nemen om de doorstroming van het verkeer te garanderen, inclusief het uitgangspunt om voldoende veilige werkruimte voor de aannemer te creëren. Deze situaties eisen een VRI die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en het adequaat inspelen op de wensen van de wegbeheerder. Daarvoor hebben wij een aantal verkeersregelinstallaties ter beschik- king, waarmee we voor de wegbeheerder, weggebruikers en aannemers snel een veilig geregelde situatie kunnen garanderen.” GROEI Volgens Johan Jansen en Thijs Lamers wordt steeds vaker een dynamische oplossing ver- langd in situaties waarbij aan de weg wordt gewerkt. Sowieso neemt de vraag naar tijdelijke verkeersmaatre- gelen fors toe en dat zorgt voor een gestage groei van BUKO Infrasup- port. Johan Jansen: “Die groei klinkt door in zowel de Materieeldienst als de Afdeling Dynamisch Ver- keersmanagement. We zoeken daarom ook een extra medewerker die Thijs gaat ondersteunen. Iemand met feeling voor verkeersregeltechniek. Kijk gerust eens op onze website werkenbijbuko.nl voor meer informatie.” Op de website www.bukoinfrasupport.nl zijn alle diensten voor tijdelijke verkeersmaat- regelen te vinden. Samen onderweg naar veiligheid.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=