GWW-Totaal 3 - 2021

PLATFORM VOOR GROND-, WEG- EN WATERBOUW 24 Hoveniers zijn niet aan te slepen Het aantal hoveniers in Nederland groeit al jaren. De teller staat nu op iets meer dan dertienduizend. Maar wie dit voorjaar graag zijn tuin wil laten doen, komt bedrogen uit. Volgens de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) is de vraag nog niet eerder zo groot geweest als nu. Zowel de vraag naar hoveniers als het aan- bod van hoveniersbedrijven groeit al jaren, aldus Richard Maaskant van de VHG op nu.nl: “Sinds de coronacrisis is de vraag alleen maar verder toegenomen doordat er nog meer aandacht is voor de directe leefomgeving. Niet alleen voor het huis, maar ook voor de tuin.” Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt dat het aantal hoveniersbedrij- ven de afgelopen vijf jaar met maar liefst 30 procent, of drieduizend bedrijven, is toegenomen. “Ook tijdens deze huidige crisis neemt het aantal bedrijven nog verder toe”, weet Maaskant. Een deel van het werk van hoveniers is ook niet crisisgevoelig en de huidige lockdown draagt juist alleen maar bij tot meer werk. Dat mensen niet op vakantie kunnen, doet daar nog een schepje bovenop: “De combi- natie van niet weg kunnen en daardoor meer van je eigen tuin willen genieten plus dat je geen geld aan vakantie uitgeeft, kan nog extra motiveren om de tuin onder handen te nemen. Als je dat op korte termijn nog wil laten doen, ben je te laat.” MINDER BESTRATING, MEER BIODIVERSITEIT “Bedrijven willen het werk graag aannemen, maar daar moeten ze wel tijd voor hebben. April of mei zal nu al niet meer lukken.” Dat hoveniers de laatste jaren al meer gewild zijn, komt volgens de VHG niet alleen door de ver- hoogde aandacht voor huis en tuin, maar ook door het toenemende belangstelling voor het klimaat. Mensen willen meer planten in hun tuin: “Zeker als het bestaande tuinen betreft. Er is meer oog voor biodiversiteit en men wil minder bestrating. Het is wel vooral de particuliere markt die nu floreert. Je ziet dat bij de publieke markt de hand op de knip gaat, de overheid moet bezuinigen.” Gelukkig voor de hoveniers en groenvoor- zieners, laten bomen, planten en onkruid zich niet van de wijs brengen: “Het onderhoud en beheer van de buitenruimte gaat altijd door. Bomen moeten gesnoeid worden en onkruid gewied. Het kan misschien even op een lager pitje, maar we werken met levend materiaal. Crisis of niet, dat groeit wel door.” Toekomst vol biodiversiteit in BOSS Almere Samen met een groep enthousiaste basisschoolkinderen uit Almere hebben wethouder Julius Lindenbergh van de Gemeente Almere en gedeputeerde Harold Hofstra van de Provincie Flevoland op de locatie van nieuwbouwproject BOSS in Almere bloemenzaden gezaaid. Ook is een ceremoniële boom geplant die staat voor de aanleg van een nieuw bos. Het project is een ontwikkeling van Timpaan. Het zaaien van de bloemenzadenmengsel is in combinatie met Honey Highway opgezet. Honey Highway creëert een blijvend paradijs voor bijen door streekeigen, inheemse bloemenzaden te zaaien en te beheren in het project. Door de kinderen erbij te betrekken leren zij hoe belangrijk biodiversiteit is voor de bijen en daarmee de wereld. De bomen worden geplant door AWGroep. Namens de initiatiefnemers waren Ingeborg de Jong (directeur Timpaan), Deborah Post (directeur Honey Highway) en AdWijnhout (directeur AWGroep) aanwezig. SAMEN WERKEN AAN BIODIVERSITEIT Harold Hofstra (gedeputeerde provincie Flevoland): “Bijen zijn dan wel hele kleine beestjes, maar ze zijn erg belangrijk voor de bestuiving van ons gezonde voedsel. De schappen groenten en fruit in de supermarkt zouden leeg zijn als er geen bijen meer zouden zijn. Wij ondersteunen van harte dit initiatief van Honey Highway en zijn blij met een projectontwikkelaar als Timpaan die dit onderdeel maakt van gebiedsontwikkelin- gen.” Ingeborg de Jong (Timpaan): “We zijn zeer verheugd over de groene start van BOSS, waar we een echt bos aanplanten, waar straks 65 villa’s ‘te gast’ zullen zijn. Door sa- men met Almeerse schoolkinderen en Honey Highway te zaaien en het bomenbos met AW Groep te planten is BOSS echt gestart! Dat we op deze manier samen met de gedepu- teerde en de wethouder bewustzijn creëren voor het belang van de natuur vinden we als Timpaan erg belangrijk. En natuurlijk dat de bewoners straks met veel plezier in hun eigen bos wonen en daarmee bijdragen aan de biodiversiteit.” Deborah Post (Honey Highway): “Ik ben bezig om in Nederland de biodiversiteit te verhogen. Er is veel gras in Nederland, de bijen hebben het lastig, er is veel te weinig biodiversiteit. Daarom is Honey Highway er. Wij veranderen maai-afspraken en zaaien in met inheemse bloemenzadenmengsels. We zorgen voor bewustwording bij burgers, of die nu groot of klein zijn. BOSS Almere is een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie samen met projectontwikkelaar Timpaan en partners.” WONEN IN JE EIGEN BOS In BOSS wordt een nieuw bos geplant én wordt er in het bos een duurzame villawijk gebouwd. Elke villa staat op een kavel van minimaal 1.500 m2, met bomen tot aan de voordeur. De kopers worden samen eigenaar van een eigen bosrijk resort. De ketenpart- ners van plan BOSS zijn projectontwikkelaar Timpaan, een bouwcombinatie van Thuisin- Bouwen en Vastbouw, civiel engineer en aan- nemer Copijn – AW Infra, OOK architecten en de duurzame energiesysteemleverancier econic. Meer informatie over het project: www.boss- -overgooi.nl . Meer informatie over Honey Highway: www.honeyhighway.nl. Daling Groene Aanbestedings indeX Foto: Nationale Bomenbank. Met het uitbreken van de co- ronacrisis in 2020 waren veel aannemers bang dat na het derde of vierde kwartaal van 2020 het werk stil zou vallen. Gelukkig zijn de geluiden anders. Dit roept de vraag op wat de feiten zijn. Een reden voor TenderGuide en Stichting Groenkeur om geza- menlijk de Groene Aanbeste- dings indeX (GAX) te ontwikke- len. De Groene Aanbestedings indeX staat op 105 en laat een daling zien. Op basis van de aanwezige informatie in TenderGuide is over het eerste kwartaal van 2021 een vergelij- king gemaakt met 2020 van nieuw aangekon- digde openbare aanbestedingen en ingegane overeenkomsten vanuit openbare aanbe- stedingen. Per kwartaal wordt dit overzicht uitgebracht, om zo te volgen wat er gebeurt in de groene buitenruimte. EERSTE GROENE AANBESTEDINGS INDEX (GAX) De eerste publicatie van de GAX is een nulmeting en laat een daling zien. Er is een onderverdeling gemaakt naar Aanleg & groenonderhoud, Bomen en Maaiwerken. In het eerste kwartaal van 2021 zijn totaal 105 nieuwe overeenkomsten vanuit openbare aanbestedingen in uitvoering genomen ten opzichte van 120 in 2020. De waarde van de Groene Aanbestedings indeX zal de komende kwartalen toenemen als er een grotere periode wordt vergeleken. Bij alle aanbeste- dingen spelen seizoensinvloeden ook een rol. Het komend jaar zal dat zeker terug te zien zijn in de cijfers. Waar mogelijk krijgen thema’s ook een plaats. U kunt denken aan een verdieping op contracten met Ecolo- gisch beheren of Circulariteit. De complete onderbouwing is te zien in de infographics op de website. AANLEG EN GROENONDERHOUD Er zijn in het eerste kwartaal 52 overeen- komsten vanuit openbare aanbestedingen in uitvoering genomen. Het aantal nieuw aan- gekondigde openbare aanbestedingen nam met 30% af ten opzichte van 2020. Alle type aanbestedende diensten zetten opdrachten uit in deze periode. Week 13 was een korte week in maart en toont daardoor negatief; dit vertekent de grafiek in deze week. LEVEREN EN VERZORGEN VAN BOMEN Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen in het eerste kwartaal van 2021 waar bomen de hoofdrol spelen nam met 14% toe. In deze periode zijn daarnaast 28 overeenkomsten in uitvoering genomen. Opvallend is dat de provincies, ondanks hoge ambities, geen openbare aanbestedingen aankondigden in deze periode. De water- schappen daarentegen wel. MAAIWERKZAAMHEDEN Er zijn 25 overeenkomsten voor maai- werkzaamheden in het eerste kwartaal in uitvoering genomen. Het aantal nieuw aan- gekondigde openbare aanbestedingen steeg 11% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=