GWW-Totaal 3 - 2021

25 NUMMER 3 / MEI 2021 GROEN ONKRUIDBESTRIJDING Duurzamere onkruidbestrijding met restwarmte Onkruid bestrijden met gedemineraliseerd water. Dit nieuwe milieu- vriendelijk concept ‘Natural Green Water’ is ontwikkeld door Weed Free Service en Omrin. Hierbij wordt de restwarmte uit de Reststof- fen-energiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen gebruikt voor de productie van maar liefst 100.000 liter kokend water. Directeur Harry Kloosterman van Weed Free Service: “Dit maakt heetwater-onkruid- bestrijding nóg duurzamer.” TEKST: WILLEMIJN VAN IERSEL, VAKREDACTEUR STAD+GROEN “Vorig jaar hebben we samen een nieuwe innovatieve methode ontwikkeld voor onkruidbestrijding met heet water”, zegt Harry Kloosterman, directeur van het Friese onkruidbestrijdingsbedrijf. “Met Naturel GreenWater zitten we helemaal in lijn met de klimaatdoelstellingen voor onze sector. In Brussel zijn op 11 december 2020 de nieuwe klimaatdoelstellingen aangescherpt voor 2030. Hierin worden bestrijdingsmiddelen uitgebannen en de Nederlandse CO₂-uitstoot moet terug met maar liefst 50 procent. Ons concept pas helemaal binnen deze doelstel- lingen.” RESTWARMTE BENUTTEN Kloosterman werkt al langer samen met Omrin en de REC. En dat gaat naar volle te- vredenheid: “Door die goede samenwerking is het idee ontstaan om ook gezamenlijk een nieuw bedrijf op te richten dat kan voorzien in de stijgende behoefte aan heet water voor onkruidbestrijding. De restwarmte van de REC speelde een belangrijke rol in die ontwikkeling. Met Naturel GreenWater zijn we klaar voor een duurzame toekomst als het gaat om de bestrijding van onkruiden, en kunnen we alle giftige bestrijdingsmid- delen die eerder werden gebruikt helemaal uitbannen.” De toepassingen zijn legio. Het Natural GreenWater-concept zal worden gebruikt bij de bestrijding van onkruiden, maar ook van invasieve exoten zoals berenklauw en Japanse duizendknoop. GEDEMINERALISEERD WATER Experimenten hebben nog een bijzonder bijkomend effect opgeleverd. In het opwar- “Voorheen gebruikten we bij de bestrijding van onkruiden normaal heet water. Daarbij blijft dan vaak een kalkrijk residu achter. Dat biedt algen en mossen de kans om zich te ontwikkelen. Door gedemineraliseerd water te gebruiken, voorkom je dat. Dat is een unieke eigenschap. Je kunt het hete water dan ook gebruiken voor het schoonspuiten van zonnepanelen en doorzichtige construc- ties, zonder een residu achter te laten. Met deze ontwikkeling is Naturel GreenWater een uniek duurzaam bedrijf in Noord-Neder- land!”, aldus Kloosterman. ‘Natural Green Water’ is ontwikkeld door Weed Free Service en Omrin. Hierbij wordt de restwarmte uit de Reststoffen-energiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen gebruikt voor de productie van maar liefst 100.000 liter kokend water. Harry Kloosterman, directeur van het Friese onkruidbestrijdingsbedrijf Weed Free Service: “Met Naturel Green Water zijn we klaar voor een duurzame toekomst als het gaat om de bestrijding van onkruiden, en kunnen we alle giftige bestrijdingsmiddelen die eerder werden gebruikt helemaal uitbannen.” “KALKRIJK WATER TREKT MOSSEN EN ALGEN AAN. MET GEDEMINERALISEERD WATER VOORKOM JE DAT.” mingsproces wordt het water ontkalkt; daar- door kan Natural GreenWater nu gedemine- raliseerd water leveren. Kloosterman legt uit:

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=