GWW-Totaal 3 - 2021

35 NUMMER 3 / MEI 2021 MKB INFRA NIEUWS COLUMN philip van nieuwenhuizen Dubbele stan- daarden voor emissiereductie? Naastmijnwoningwordenmomenteel 421 nieuwewoningenmet veel publiek en privé ‘groen’ gerealiseerd. Dit gebeurt op een terrein zo groot als zes voetbalvelden, waar vroeger een fabriek stond. Deze column biedt teweinig ruimte voor alleswat ik naar aanlei- ding van die bouwactiviteitenwil schrijven. Net zo goed als het terrein naarmijnmening veel teweinig ruimte biedt voor deze verdere verdichting van de binnenstad.Went u er dus maar vast aan dat ik in toekomstige columns vaker zal refereren aan dat project. Vandaag zal ikme niet begeven in de ruimtelijke vraag, maar beperk ikme tot het gooien van een steen in de vijver over de logistiek. De oude fabriek is afgebroken en het puin is gebroken (door een dieselaangedreven breker) omstraks te dienen voor het aan- en opvullen van het terrein. De bergen puin zijn inmiddels door dieselshovels en kranen al een aantal keren verplaatst, omdat ze kennelijk iedere keer in deweg liggen van een volgende stap in de bouw. Ook de bergen afgegraven grond ondergaanmet regelmaat hetzelfde lot en zijn inmiddels al drie keer verplaatst. Niet erg effi - ciënt trouwens. Ik durf er geen schatting van te maken omhoeveel kuub het gaat, maar wellicht dat u zich er een beeld van kunt vormen als ik zeg dat hier al acht maandenminimaal een shovel en eenmobiele kraan 8 uur per dag mee bezig zijn, vaak aangevuldmet ander dieselmaterieel, zoals tractoren, dumpers en rupskranen. In een bestaandewijkwaar direct aan het project 500woningen grenzen. Hoe kan het dat onder deze omstandigheden geen emissiearme of emissieloze productiewordt geëist? Bij het kleinste infrastructurele project eist elke zichzelf respecterende gemeente het onmogelijke van onze leden op het gebied van emissie.Waaromgelden er bij de bouwvan huizen in een dichtbevolkte omgeving hele andere standaarden? Philip van Nieuwenhuizen Voorzitter/directeur MKB INFRA MKB INFRA Nieuweweg 226, 3905 LT Veenendaal Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal Tel. (0318) 544 905 Fax (0318) 544 909 E. secretariaat@mkb-infra.nl www.mkb-infra.nl Afschrijving machines funderingspalen, bemaling, grondwerk en koppensnellen. In principe kunnen we dat nog uitbreiden met de kelderbak als we een betonbouwer mee aan boord nemen.” Gezamenlijk overleg in HeSto-verband heeft bij het Sluishuis geresulteerd in een bijzon- dere aanpak. Om de damwandkuip is een tweede damwand geplaatst. Dubbele rijen damwanden dus, waartussen een tijdelijke bouwweg en werk- en ketenparkterrein is aangelegd. Een slimme oplossing voor een werk dat geheel in het water is uitgevoerd. RUWE DIAMANT Zo’n intensieve samenwerking met een ander bedrijf was zeker in het begin voor de mensen in de bouwput even wennen. De medewerkers van beide bedrijven waren gericht op de eigen werkzaamheden die ze zo goed mogelijk wilden uitvoeren. Dat was nu even anders. Erik: “Ze moesten leren dat we met beide bedrijven één team zijn dat de- zelfde belangen heeft. En dat je ook voor die andere club wat harder loopt als dat nodig is. Een kwestie van geven en nemen. Het is een groeiproces geweest een ruwe diamant die we tot glans hebben weten te brengen door er telkens aan te slijpen en polijsten. Inmid- dels begrijpt iedereen wat de samenwerking precies inhoudt. De mensen kennen elkaar en weten wat ze aan elkaar hebben.” HeSto is een geslaagd samenwerkingsex- periment met potentie voor de toekomst. Een uitzonderlijke prestatie in een branche waarin bedrijven doorgaans niet langer samenwerken dan voor de duur van een pro- ject. Uitzonderlijk ook, omdat de bedrijven zo goed bij elkaar lijken te passen. Dat geldt niet alleen voor de mensen in de bouwput en voor de specialiteiten van beide partijen die voor de realisatie van ondergrondse parkeerga- rages naadloos op elkaar aansluiten. Ook in de voorbereiding klikt het en zijn kennis en kunde complementair. Van ’t Hek beschikt bijvoorbeeld over een afdeling waar juristen complexe contracten kunnen afpellen. Ondanks het verschil in grootte is er sprake van gelijkwaardigheid. De ene keer is het grondwerk leidend in de aanbesteding en een volgende keer het funderingswerk. KLANTEN Klanten van HeSto zijn doorgaans grote bouwkundige aannemers die zich profileren met toonaangevende werken. En ook lijken projectontwikkelaars geïnteresseerd te raken in de specialiteit van de combinatie als ze omwat voor reden dan ook het onder- grondse deel willen afronden om later het bovengrondse deel apart aan te besteden. HeSto is er klaar voor. Elke ondernemer in de MKB INFRA-achterban doet er alles aan de CO 2 - en NO x -emissie zoveel mogelijk te beperken. Waar dat mogelijk is zetten ze elektrisch aangedreven materieel in of experimenteren met machines op waterstof. Trede drie op de CO 2 -ladder is de gewoon- ste zaak van de wereld en velen staan al op trede vijf. Het groene denken is bij de meeste bedrijven een geïntegreerd onderdeel van het bedrijfsbeleid. Roel van de Stoel B.V. in Wijdewormer is daarop geen uitzondering. En dan is het soms teleurstellend te ervaren dat som- mige opdrachtgevende overheden weinig rekening houden met het investeringsbeleid van ondernemers. In 2015 en 2016 kocht directeur Erik van der Stoel twee zware Hitachi graafmachines (25 en 30 ton), één van de laatste types die uitgerust zijn met een Stage 3B dieselmotor. Daarmee wordt nog altijd voldaan aan de emissiestandaard van de Europese Unie voor Nonroad voertuigen. Het zijn robuuste machines die wat minder storingsgevoelig zijn dan de Stage 4 en 5 diesel-AdBlue-moto- ren. Bij elkaar een forse investering en dan kies je als mkb’er het liefst voor zekerheid en dus voor machines die zich bewezen hebben. Erik kon ze onmiddellijk inzetten op de vele werken in met name Amsterdam. Maar in 2018 is er een wisseling van de wacht in de Amsterdamse gemeentehuis. Het nieuwe college scherpt de emissiewaarden aan en stelt aanvullende eisen bovenop de geldende normen. Gevolg: de graafmachi- nes met Stage 3B-motoren zijn niet meer welkom binnen de gemeentegrenzen van de hoofdstad. Erik van der Stoel: “Ik begrijp heel goed dat we met z’n allen een inspanning moeten leveren in de strijd tegen de klimaatverande- ring. En dat willen ook wij graag doen. Maar je kunt niet verwachten dat ons soort bedrijven na drie jaren compleet nieuwe machines gaan aanschaffen. Stel ons in de gelegenheid die machines over een periode van tien jaar af te schrijven, gerekend vanaf 2016 toen de laatste 3B-machines geproduceerd werden. Dus tot 2026 toelaten op de bouwlocaties. Ik kan me zelfs nog voorstellen dat de opdracht- gever daaraan de voorwaarde verbindt dat we de extra emissie compenseren.”

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=