GWW-Totaal 7 - 2021

21 NUMMER 7 / DECEMBER 2021 KLIMAATADAPTATIE schakelt het systeem automatisch weer terug op regenwater. Filtersysteem Voordat het regenwater in de woning wordt gebruikt, moet deze uiteraard wel voldoende schoon zijn. GEP heeft hiervoor filters ontwikkeld op basis van Trident filtertechnologie. Deze technologie zorgt ervoor dat vuildeeltjes van het regenwater gescheiden worden, voordat het schone regenwater in de tank opgeslagen wordt. Een Trident filter bestaat uit een filteroppervlak van speciale driehoekvormige lamellen die haaks op de stroomrichting staan. Deze lamellen zijn gekanteld zodat het stromende regenwater door de openingen tussen de lamellen gedrukt wordt. Vuildeeltjes blijven achter op de filterplaat en worden richting riool afgevoerd. “Omdat vuildeeltjes na verloop van tijd de openingen van het filter kunnen blokkeren, is het belangrijk het filter schoon te houden. Een vervuild filter zorgt er immers voor dat er minder regenwater in de tank stroomt en het rendement van het regenwatersysteem afneemt. Om er zeker van te zijn dat een filter tijdig gereinigd wordt, zijn alle Trident filters leverbaar met een sproeier inclusief automatische aan- en uitschakelaar”, legt Fred uit. INFILTRATIE MET REGENTON Een regenton is als begin een eerste goede stap om af te koppelen. De regenton vangt de eerste 168 liter regenwater op, dat middels het regentonkraantje met een gieter gebruikt kan worden in de tuin. Zodra de regenton vol is stroomt het overtollige regenwater via de verticale regenpijp door naar infiltratieboxen waar het tijdelijk gebufferd wordt en langzaam de bodem in kan sijpelen. Het complete systeem bestaat uit een regenton, regentonstandaard, infiltratieboxen, geotextiel en een regenton vulautomaat. Er is ook een tuinpomp leverbaar die het regenwater uit de boxen kan zuigen. Deze tuinpomp brengt ruim voldoende druk om de tuin te beregenen. Dit tuinsysteem vormt een ideale basis om later uit te breiden naar een volwaardig regenwatersysteemwaarbij het regenwater ook gebruikt wordt voor wc-spoeling en wasmachine. GEBRUIK VAN REGENWATERTANK Er kan ook gekozen worden voor een tuintank, in plaats van infiltratiekratten. De tuinset bestaat uit een kunststof Neoline regenwatertank, filterschacht met filterkorf en een zelfaanzuigende tuinpomp. De ronde donut-vormige regenwatertank is zeer ondiep, dus met relatief weinig grondwerk in te graven. De filterkorf is van maasvormig kunststof met een maasgrootte van 1 mm. De korf is voorzien van RVS uitnamebeugel met handvat. Deze schacht is draaibaar op de tank en wordt afgesloten met een kunststof deksel van 315 mm diameter. De Neolinetank in deze uitvoering heeft een volume van 800 liter. De tuinpomp maakt het set compleet en die kan het regenwater via het schachtje uit de regenwatertank zuigen. Optioneel kan de tank uitgebreid worden met een infiltratievoorziening zodat het overtollige regenwater in de bodem geïnfiltreerd wordt. De gebruikte tank bij dit systeem is 800 of 1.500 liter. Bovendien heeft het deksel van dit systeem een kraantje met gardena-aansluiting. Nog geavanceerder is een kunststof PE Flatline ondiepe regenwatertank met drukdompelpomp voor het gebruik van regenwater. De regenwaterpomp is voorzien van een ingebouwde drukbesturing. Dankzij deze besturing houdt de pomp de persleiding op druk en schakelt automatisch aan en uit als men een tuinkraan opent of sluit. De pomp zorgt hiermee voor een bovengemiddelde druk voor optimale tuinberegening. Deze set is leverbaar met tankvolumes van 1.500, 3.000, 5.000 of zelfs 7.500 liter. Weer een stapje verder gaat het DBS-regenwatersysteemmet een drinkwater bijvul systeem, eventueel met IRM®-Regenwatersysteem. Dit systeem vult de regenwatertank gedeeltelijk bij met drinkwater zodra deze leeg raakt na een lange periode van droogte. Er is ook een variant met betonnen regenwaterput. Fred: “Door de grondwaterbestendigheid en relatief lage kostprijs wordt er bij nieuwbouwmeestal gekozen voor een betonnen regenwaterput.” Waterzak in kruipruimte Bijzonder is het regenwatersysteemmet waterzak in de kruipruimte (zie afbeelding). Fred: “Voordeel van de waterzak is de flexibele inbouwwijze: deze hoeft niet ingegraven te worden, maar kan gewoon in de kruipruimte gelegd worden. Daaromworden deze systemen relatief vaak toegepast in bestaande bouw. Via een IRM®-watermanager gaat het water naar toiletten en wasmachine in de woning. De waterzak is via een waterschacht en filters gekoppeld aan de hemelwaterafvoeren van de woning. Bij een overschot aan water stroomt het overtollige regenwater naar infiltratiekratten buiten de woning. Een vergelijkbaar systeem is ook leverbaar met een betonnen regentank die buiten de woning wordt ingegraven, in plaats van de waterzak.” WARMTETERUGWINNING Opvang van regenwater is ook te combineren met thermische energieopslag. Het systeem omvat een regenwaterput met warmtewisselaar en standaard acht PVT panelen op het dak. Een PVT paneel is een combinatie van PV-paneel en zonnecollector, waarbij warmte en stroom in dezelfde collector worden opgewekt. In het voorjaar, zomer en herfst zorgen de PVT-panelen voor voldoende warmte ommet behulp van een warmtepomp het tapwater en de ruimten te verwarmen (lage temperatuur verwarmingssysteem). Als de collectoren teveel thermische energie produceren, dan wordt dit opgeslagen in de ondergrondse waterput. Zo wordt de temperatuur van het water in de waterput optimaal gehouden zodat de warmtepomp een heel efficiënt werkpunt heeft. Zo ontstaat een comfortabel en efficiënt energiesysteem om tapwater en leefruimten te verwarmen en in de zomer passief te koelen. Fred: “Voorwaarde is welk dat de Rc-waarde van de woning minimaal 4,0 m2K/W is en dat er lage temperatuurverwarming wordt toegepast, zoals vloerverwarming. Ook moet er voldoende ondergrondse ruimte zijn om de warmteput te plaatsen.” Het water in de warmteput is tevens te gebruiken om het toilet te spoelen, voor de wasmachine en voor beregening van de tuin. In periodes van droogte schakelt het systeem over op drinkwater. De basis warmteput heeft een capaciteit van 10 m3. Indien men het water ook voor wasmachine, wc en tuin wil gebruiken dan wordt er een waterput van 15 tot 20 m3 geplaatst. De onderste laag water blijft permanent in de warmteput aanwezig voor de energievraag van de warmtepomp. Er zijn ook tussenvormen, waarbij er alleen extra water voor beregening beschikbaar is. Fred: “De ultieme oplossing is een systeem met twee regenwaterputten. Eén warmteput wordt volledig gebruikt als warmtebuffer. De andere regenwaterput is voor de berging van het regenwater. Vanuit de regenwaterput kan het water worden gebruikt voor meerdere huishoudelijke toepassingen. Het systeem kan ook zo ingesteld worden dat het water tussen de putten circuleert, zodat er continue een optimale brontemperatuur voor de warmtepomp verkregen wordt. KOELSYSTEEM Het koelsysteem onderscheidt zich van de overige systemen, doordat er geen PVT panelen op het dak liggen en er ook geen warmtepomp is. De regenwaterput is voorzien van een warmtewisselaar. In de zomer kan deze parallel geschakeld worden aan de vloerverwarming in de woning. Middels een circulatiepompje kan het huis dan gekoeld worden op een passieve wijze, dus zonder warmtepomp en zonder airco. Verder is het een volwaardig regenwatersysteem. Dus het regenwater kan gebruikt worden voor wasmachine, toiletspoeling en tuin. Optioneel kan de put uitgevoerd worden met een vertraagde afvoer zodat het aangepast kan worden aan specifieke eisen of verordeningen van de gemeente. Fred besluit: “Ook voor industrie- en utiliteitsbouw zijn er systemen voor verwarmen, koelen en regenwatergebruik leverbaar. Uiteraard zijn de volumes, het aantal PVT Panelen en de capaciteit van de warmtepomp groter maar het principe blijft hetzelfde. Het volume wordt dan meestal gespreid over meerdere putten van beton, elk 20.000 liter per stuk in volume. Maar we kunnen ook met waterkelders werken. Er is zelfs de mogelijkheid om gebruik te maken van het volume in de sprinklertank. Resumerend, er is dus heel veel mogelijk om regenwater te gebruiken!” Regenwatersysteem met waterzak in de kruipruimte. Neoline kunststof regenwatertank die grondwaterbestending is. Leverbaar van 800 tot 50.000 liter. Deze tank is slechts 126 cm diep, dus eenvoudig in te graven. Opvang van regenwater is ook te combineren met thermische energieopslag. Het systeem omvat een regenwaterput met warmtewisselaar en standaard acht PVT panelen op het dak. Principe van regenwatersysteem met warmteput.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=