GWW-Totaal 7 - 2021

35 NUMMER 7 / DECEMBER 2021 GROEN NIEUWS Provincie Utrecht subsidieert vergroening leefomgeving Intentieverklaring NL Greenlabel en Building for Good Het ondertekeningsmoment met van links naar rechts: Cor van Dijken (BfG), Rosa van Werven, Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel) en Karlijn Schuttelaar (BfG). Niet op de foto: Maurice Beijk Rentmeester 2050. De provincie Utrecht lanceert een subsidie waarmee onder meer in groepen verenigde inwoners zelf aan de slag kunnen met projecten voor een groenere en gezondere woonomgeving. De regeling is ook bestemd voor gemeenten, scholen, bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Het geld is voor vergroening van de straat, een groenblauw schoolplein, klimaatbestendige kantoorgebouwen of maatregelen voor verhoging van de biodiversiteit in een buurt. In totaal is er 1,78 miljoen euro beschikbaar voor de maatregelen. Naar verwachting wonen er over 30 jaar een kwart meer mensen in de provincie Utrecht dan nu. Deze groei geeft uitdagingen voor het behouden van een gezonde leefomgeving met voldoende groen en biodiversiteit. Ook hebben inwoners steeds meer last van de effecten van het veranderende klimaat. Flinke regenbuien zorgen voor wateroverlast, soms binnen korte tijd gevolgd door langdurige droogte en hitte. Het is volgens het provinciebestuur belangrijk om samen met inwoners en organisaties te werken aan het groen en gezond inrichten van de provincie en aanpassing aan weersextremen. Met de nieuwe subsidie worden groepen inwoners en organisaties aangemoedigd ommee te helpen de omgeving groener, gezonder en klimaatbestendiger in te richten. SLIMME EN EFFICIËNTE COMBINATIES De nieuwe regeling maakt het mogelijk om slimme combinaties van maatregelen te maken die elkaar versterken. Het vergroenen van een versteend park heeft positieve invloed op de biodiversiteit. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld de vlinder- en bijenstand. Gelijktijdig zet een aantrekkelijk park ook aan tot bijvoorbeeld meer bewegen, spelen en ontmoeten. De toename van groen in een buurt biedt eveneens verkoeling op warme dagen en zorgt voor betere afvoer van water tijdens regenbuien. VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIE De belangrijkste voorwaarde om subsidie te krijgen, is dat het beoogde project bijdraagt aan innovatieve oplossingen voor een groenere, gezondere en klimaatbestendigere provincie. De diversiteit aan subsidiabele projecten is daardoor groot. Het ontwikkelen van een hitteplan voor een gemeente is een voorbeeld. Maar ook aanleg van groene daken op woningen en het realiseren van groene gevels. De regeling is ook te gebruiken voor de aanleg van kleine bossen en parken in verstedelijkte gebieden. Meer informatie over deze subsidie, de voorwaarden en de aanvraagprocedure is te vinden op de website van het subsidieloket: www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/ klimaatadaptatie. In oktober 2021 ondertekenden NL Greenlabel en Building for Good een intentieverklaring om samen te werken. Twee bedrijven met dezelfde energie om de bebouwde en groene omgeving toekomstbestendig te maken. Beide organisaties ontzorgen opdrachtgevers door een gebiedsgerichte aanpak, waarbij gebouw en buitenruimte samenkomen. Een en ander middels een integrale aanpak waarbij innovaties, onder meer juridische innovaties, een centrale rol spelen. Hierbij worden de partnernetwerken van NL Greenlabel en Building for Good optimaal ingezet. BUILDING FOR GOOD Building for Good is een stichting met een nieuwe frisse blik op de gebouwde omgeving. De stichting beschikt over een zeer kundig groot netwerk dat volledig zijn doelen heeft gezet op een CO2-neutraal en circulaire economie, met daarin volop ruimte voor ondernemen, wonen en werken in een biodiverse duurzame omgeving. Building for Good is een publiek/private stichting die als doel heeft circulaire economie vooruit te helpen door alle beschikbare kennis te delen. Op deze wijze vergroot Building for Good de impact die zij maakt, door in- en output te creëren voor alle stakeholders. GREENPAPER Het eerste wapenfeit van de samenwerking is een greenpaper met hun visie op bedrijventerreinen. Uiteindelijk moet deze greenpaper leiden tot levende bedrijventerreinen waar mens en natuur in balans zijn. U kunt de greenpaper downloaden via www.nlgreenlabel.nl.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=