GWW-Totaal 3 - 2022

23 NUMMER 3 / MEI 2022 INFRASTRUCTUUR WATERWERKEN Reinigen ondergrondse watertransporttunnels Reinigen van een Sifon door aannemer Van Doorn. Foto: Van Doorn Geldermalsen BV. Misschien kent u het woord sifon van keukens of badkamers. Maar wist u dat onder onze wegen, kanalen en rivieren ook sifons zitten? De sifons verbinden kleine waterwegen met elkaar, onder andere objecten door. Net als de sifons thuis, kunnen ze na een tijd volslibben en verstopt raken met van alles en nog wat. Daarom inspecteert Rijkswaterstaat ze na een bepaalde tijd en laat ze schoonmaken als dat nodig is. TEKST: RIJKSWATERSTAAT Sifons bestaan uit een buis die onder de (vaar)weg door is geplaatst. De diameter is tussen de 50 cm en wel 6 meter. Zo kunnen beken blijven stromen, ook al zit er een snelweg, een kanaal of rivier tussen. De sifons kunnen echter wel na enige tijd volslibben en verstopt raken. Controle is belangrijk, omdat voorkomen moet worden dat instabiele sifons zorgen voor verzakkingen onder (vaar) wegen. Daarnaast is de doorstroming van water belangrijk voor de biodiversiteit en vernatting van grond in droge tijden. De sifons zijn niet alleen belangrijk, maar ook bijzonder. Veel sifons in Zuid-Nederland stammen namelijk uit het begin van de 20e eeuw. De oudste sifon die Rijkswaterstaat laat onderzoeken komt uit 1915. In die periode werden er veel grote kanalen gegraven. De beken die er al waren, werden via een sifon omgeleid. Zo hielden ze hun ruimte. BIJZONDERE ONDERGRONDSE DRONECONTROLE Omdat ze zo oud zijn laat Rijkswaterstaat de sifons niet alleen op vuil dat de doorstroom van water tegenhoudt inspecteren, maar ook op stabiliteit. Dat gebeurt door een onderwaterdrone met camera. Die controleert de sifons op scheuren, betonbreuk, waterverlies, loszittende rubbers en aantastingen in het beton (grindnesten). Na deze controle wordt bepaald of reiniging noodzakelijk is. De verwachting is dat er dit jaar veel sifons schoon gemaakt moeten worden. REINIGING NIET MEER MENSENWERK Het reinigen van zo’n sifon was vroeger mensenwerk. De sifon werd drooggezet en dan ging iemand de hele sifon door om hem schoon te maken. Tegenwoordig sturen we mensen liever niet in 100 jaar oude buizen. Aannemer Van Doorn gebruikt liever de kracht van water. Als het bedrijf een sifon schoon moet maken, wordt er eerst een minibouwplaats ingericht. Dit is meteen een bassin voor het slib, damwanden en afzettingen en een schaftlocatie. Dan komen er twee trekkers die met een druk van 160 bar water door de sifon kunnen spuiten. Met die kracht wordt via dat water een kogel met gaten door de sifon geleid. Het water en de kogel trekken zoveel mogelijk van het vuil mee naar boven. WAT KOMT ER UIT? Het vuil bestaat vooral uit slib en klein drijfvuil. Bij grotere sifons komen ook grote stukken boomstam en grofvuil, zoals matrassen, naar boven. Natuurlijk kan het gebeuren dat oude sifons het begeven door de werkzaamheden. Maar er worden zorgvuldige maatregelen genomen om te voorkomen dat er dan een ramp uitbreekt. Daardoor zal het bovenliggende kanaal niet leegstromen als een sifon het begeeft. De reinigingswerkzaamheden duren gemiddeld één tot anderhalve week. Het inrichten van de bouwplaats duurt ook één week. Omwonenden moeten dus rekening houden met zo’n 2,5 week werkzaamheden, wegafzettingen en mogelijk lichte geluidshinder. MODDERKRUIPER KRIJGT VOORRANG Het materiaal dat uit de sifon komt, wordt in een bassin opgevangen. Zo komt het niet in de bodem. Daarna neemt de aannemer monsters om te bepalen wat ‘de vangst’ is, zodat ieder materiaal via de juiste weg wordt afgevoerd. De tijd die nodig is ommonsters te nemen, heeft de grote modderkruiper ook nodig. Dit is een beschermde diersoort die graag in het slib zit. Daarom zorgt de aanemer er eerst voor dat hij terugkeert naar het water, voordat de vangst wordt afgevoerd. Bron: Rijkswaterstaat.nl Reinigen van een Sifon door aannemer Van Doorn. Foto: Van Doorn Geldermalsen BV.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=