GWW-Totaal 3 - 2022

31 NUMMER 3 / MEI 2022 GROEN NIEUWS Boomrooierij aan de slag met elektrische kraan Natuur in Nederland gaat hard achteruit Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, ontvangt het advies ‘Natuurinclusief Nederland’ uit handen van de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, 23 maart 2022. Foto: Marco de Swart. Marc van Rosmalen nieuwe directeur VHG Marc van Rosmalen tekent voor zijn nieuwe functie bij VHG. Links VHG bestuurslid Thijs Magielse, rechts VHG-vicevoorzitter John Koomen. In maart 2022 heeft boomrooierij Weijtmans de eerste volledig elektrische mobiele kraan in gebruik genomen. Hiermee stelt de boomrooierij opnieuw een daad om milieuvriendelijk en emissievrij te ondernemen. Het betreft een Doosan DX165W. De elektrische kraan is geleverd door Staad en behoort tot de eerste serie in Nederland. De investering is ondersteund met subsidie van het fonds Demonstratie Klimaattechnologie en -innovaties in transport (DKTI) en komt voort uit het landelijk initiatief ‘De Bouwplaats van Morgen’. Binnen dit consortiumwerken GWW aannemers samen met leveranciers en TNO om structurele stappen te zetten om de CO2-uitstoot door machines op de bouwplaats scherp terug te gaan dringen. “Emissievrij werken wordt de standaard”, zegt Kees Weijtmans, directeur van Boomrooierij Weijtmans. De aanschaf van een elektrische kraan is een logische stap in het kader van de CO2-reductie en ontwikkeling naar emissievrij werken. NuWeijtmans elektrisch gaat werken, neemt de milieubelasting onmiddellijk af. Daarnaast veroorzaakt een elektrische kraan aanzienlijk minder overlast voor de omwonenden of bijvoorbeeld een kwetsbaar natuurgebied. HOBBELS NEMEN “We nemen bij het emissievrij werken graag het voortouw”, vervolgt Weijtmans. “Ook al merken we dat Nederland hier nog niet helemaal klaar voor is. Zo moesten we op onze bedrijfslocatie in Udenhout ook enkele hobbels nemen. De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk moest worden uitgebreid en het transformatorhuis op het bedrijfsterrein worden geüpgraded naar 3 x 250 ampère. We dachten dat we dat binnen de gestelde levertermijn zouden kunnen realiseren, maar dat bleek helaas niet zo. Duurzaam ondernemen gaat hand in hand met langetermijndenken en veel geduld. Wie zich dat realiseert, vindt ook de motivatie om dit soort hobbels te nemen.” OVERHEIDSOPGAVE IS EMISSIEVRIJ Met de inzet van de elektrische kraan sluit Boomrooierij Weijtmans naadloos aan op het beleid van gemeentes en steden. Deze zijn steeds kritischer bij de keuze van hun leveranciers en laten hierbij de emissiewaarden van het werkmaterieel meewegen. Boomrooierij Weijtmans heeft er dan ook vertrouwen in dat de aankoop van de Doosan DX165W een positief effect heeft op bijvoorbeeld de langlopende contracten die nu lopen met diverse gemeentes in Nederland. “Laat dit ook een advies zijn voor ondernemers die nog twijfelen over de elektrificering van hun materieel. Uiteindelijk levert het voordelen op.” Voor de boomrooierij is de aanschaf van de elektrische kraan een eerste grote stap. De montage van ruim 1.000 zonnepanelen op het bedrijfsterrein maakt, samen met ingebruikname van de elektrische kraan, het plaatje compleet. “We blijven de technische ontwikkelingen nauwgezet volgen want de mogelijkheden om te verduurzamen bieden zich nu in rap tempo aan. De volgende stap moet de energie gaan leveren voor het verdere elektrische materieel dat in aantocht is”, aldus Weijtmans. Op https://boomrooierijweijtmans.nl/actueel/ bericht/elektrische-mobiele-kraan-gebruik-genomen zijn twee video’s van de nieuwe kraan te zien. De natuur in Nederland gaat hard achteruit. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de biodiversiteitscrisis even groot als de klimaatcrisis. In het advies ‘Natuurinclusief Nederland’ dat op 23 maart 2022 is overhandigd aan de minister voor Natuur en Stikstof roept de raad het kabinet op om de teruggang van natuur te keren en te zorgen voor herstel. Dat lukt alleen als de overheid inzet op de totstandkoming van natuur overal en voor iedereen. Vitale natuur is cruciaal voor een leefbaar Nederland. Mensen hebben natuur nodig voor hun gezondheid, voor schoon drinkwater, voor gezond voedsel en voor schone lucht. Het huidige natuurbeleid is niet effectief, mede omdat het zich hoofdzakelijk beperkt tot de beschermde natuurgebieden. De bescherming daarvan is niet afdoende om de teruggang van de biodiversiteit te keren. Ook daarbuiten moet werk worden gemaakt van natuur- en biodiversiteitsherstel. In en om dorpen en steden moet veel meer groen komen, op loop- of fietsafstand voor iedereen. Ook in het landelijk gebied, waar de afgelopen decennia een regelrechte kaalslag van de natuur heeft plaatsgevonden, is natuurherstel noodzakelijk. De Rli pleit ervoor om gebiedsgericht een gewenst minimum kwaliteitsniveau voor natuur vast te stellen. NATUURAANPAK INTEGRAAL ONDERDEEL VERBOUWING NEDERLAND Nederland gaat de komende jaren op de schop vanwege de vele grote opgaven, zoals de woningbouw, de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering, het stikstofvraagstuk en de verduurzaming van de landbouw. Deze grote verbouwing van Nederland biedt uitgelezen kansen om de natuur binnen en buiten beschermde gebieden te herstellen. Veel bedrijven, organisaties en gemeenten zijn ook bereid om stappen te zetten naar een meer natuurinclusieve manier van werken. Maar het lukt alleen met een overheid die daarbij helpt en daar zelf ook vol op inzet. De Rli adviseert om in een gebiedsgerichte aanpak in alle regio’s natuurherstel te verbinden met andere maatschappelijke opgaven, en om hierover afspraken te maken in diverse sectoren. Hiervoor moeten onder andere het klimaat- en het stikstoffonds worden benut. Natuur vormt een bestaansvoorwaarde voor de mens. Desondanks wordt natuur in de economische en politieke besluitvorming nog vooral als kostenpost beschouwd. Daardoor telt het natuurbelang onvoldoende mee. Er zijn nog teveel (financiële) prikkels die natuurverlies bevorderen; natuurschade en natuurherstel worden onvoldoende op waarde geschat. De Rli adviseert daarom om subsidies en fiscale maatregelen in de landbouw, industrie en het natuurbeheer te richten op een natuurinclusieve samenleving en om het belang van natuur van goede kwaliteit beter te waarderen bij de afweging van economische en politieke besluiten. Meer weten? Kijk op www.rli.nl Marc van Rosmalen is per 1 juni 2022 de nieuwe directeur van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Het VHG-bestuur is verheugd dat Marc (44) het verenigingsbureau komt versterken. Vicevoorzitter John Koomen: “Met de komst van Marc kunnen we vol vertrouwen de toekomst tegemoetzien.” In het jaarplan 2022 heeft VHGduidelijke ambities geformuleerd. Hierbij wordt ingezet op een sterke VHGmet een sterk en professioneel verenigingsbureau. Marc van Rosmalen wordt verantwoordelijk voor de aansturing van het verenigingsbureau en de doorontwikkeling van de vereniging. “Ik heb enormveel zin ommij in te zetten voor VHG”, aldusMarc. “De leden werken aan een groenere en betere leefomgeving en een duurzamer Nederland, dat spreekt mij enormaan. Samenmet hen én het verenigingsbureau ga ik flink aan de slag omvanVHG een nog sterkere en betere vereniging temaken die haar leden optimaal bedient. Dat is immers waar VHGhet uiteindelijk voor doet.”. LOOPBAAN Marc van Rosmalen is momenteel Manager Ledenbelang en MT-lid bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Daarvoor was hij in verschillende rollen ruim 11 jaar actief bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Ook was hij een aantal jaar als managementconsultant bij adviesbureau Berenschot werkzaam. Dit na afronding van zijn studie Organisatiewetenschappen in Tilburg. Marc is verder in verschillende rollen actief binnen De Nederlandse Associatie, de vereniging van, voor en door vereniging. Naast zijn reguliere werkzaamheden is hij in zijn woonplaats Zaltbommel ook voorzitter van de gemeentelijke Rekenkamercommissie. STERKE, BREDE BRANCHEVERENIGING Zijn brede ervaring binnen de wereld van verenigingen zal hij als directeur van VHG inzetten om samen met de collega’s verder te bouwen aan een sterke, brede branchevereniging. Een vereniging waar alle ledengroepen zich thuis voelen en kunnen rekenen op een passende dienstverlening. Vanaf 1 juni dragen de interim-managers Nico Koppenol en Han de Groot hun werkzaamheden over aan de nieuwe directeur.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=