GWW-Totaal 7 - 2021

PLATFORM VOOR GROND-, WEG- EN WATERBOUW 4 Twee circulaire bruggen gebouwd Eind oktober 2021 zijn er in Almere twee circulaire bruggen onthuld op het Floriade-terrein. De bruggen zijn een initiatief van Bruggencampus, gemeente Almere en provincie Flevoland. De Beverbrug en brug Rondje Weerwater laten zien hoe de toekomst van de bruggenbouw eruit gaat zien. Met cementloos beton, co-creatie in de aanbesteding en hergebruikte materialen. De bruggen zijn onthuld door gedeputeerde Jan-Nico Appelman, wethouder Jan Hoek, architect René van Zuuk en Erik Kijlstra directeur van Reimert Bouw en Infrastructuur. Zij namen de circulaire paspoorten in ontvangst. Hierin is een symbolische vergelijking gemaakt met de CO2 besparing in de vorm van onder andere 26 retourtjes Amerika met het vliegtuig en 21.840 drogerbeurten. BESPARING 57,7 TON CO2 Met de bouw van de bruggen laat de Floriade zien dat innovatie mogelijk en betaalbaar is. Door gebruik te maken van co-creatie in de aanbesteding, waar de grenzen werden opgezocht en opgerekt, is een indrukwekkend resultaat geleverd. De bruggen zijn echt Almeers: ontworpen door een Almeerse architect, gebouwd door een Almeerse aannemer en gemaakt van cementloos beton bestaande uit gerecycled Almeers betonpuin. Daarnaast is gebruik gemaakt van tweedehands buispalen, hergebruikt betonijzer en hout voor de leuningen. De Beverbrug heeft een bijenlint om CO2 en fijnstof op te nemen. Alle makers zijn er trots op dat de circulaire bouw van de bruggen een besparing van 57,7 ton CO2 uitstoot oplevert. BRUGGENCAMPUS FLEVOLANDFLORIADE Vóór 2040 moeten er 85.000 bruggen en viaducten worden vervangen of gerenoveerd in Nederland. Dit vergt een enorme investering en voldoende ontwerp- en bouwcapaciteit. Duurzaamheid, circulariteit en levenscycluskosten zijn hierbij onmisbaar. Dit is een ambitieuze circulaire uitdaging, die de Bruggencampus in Flevoland op het Floriade park in de praktijk onderzoekt en toepast. Dit doen we onder andere door samen te werken in een Gemeenschappelijke Data Omgeving en gebruik te maken van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Van links naar rechts: Jan-Nico Appelman, René van Zuuk, Erik Kijlstra en Jan Hoek. Foto: Fotostudio Wierd. Uitbreiding met drie elektrische drieroller walsen Onderzoek spoordijken ProRail van start Treinen die rijden op Nederlandse spoordijken worden zwaarder en sneller, en rijden vaker. Om te weten te komen of de spoordijken dit aankunnen, heeft ProRail vier ingenieursbureaus de opdracht gegeven dit in kaart te brengen. Op 1 november zijn ingenieursbureaus Sweco, Arcadis, Witteveen + Bos en RHDHV van start gegaan met het onderzoeken van de eerste trajecten. Het project gaat enkele jaren duren. In Nederland ligt er meer dan 3.000 kilometer spoordijken: de verhoogde ondergrond onder het spoor. Daar ligt zo’n 7.000 kilometer spoor op. Tachtig procent van de spoordijken is voor 1920 gebouwd met de kennis en kunde van toen. De mobiliteitsgroei van de komende jaren heeft grote impact op het spoor. Er gaan meer treinen rijden, die ook nog zwaarder en sneller zijn. Daardoor worden de spoordijken steeds zwaarder en anders belast. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten en soms tot tijdelijke maatregelen, zoals het invoeren van snelheidsbeperkingen voor treinen vanwege de slechte kwaliteit van de ondergrond. INVLOED KLIMAATVERANDERING Ook de klimaatverandering van de komende jaren krijgt invloed op de stevigheid van de spoordijken. Het noodweer met extreme wateroverlast en overstromingen in juni en juli in Limburg zijn actuele voorbeelden daarvan. De uitdaging voor ProRail is ommeer kennis en inzicht te krijgen over de opbouw van de spoordijken. AANPAK EN FASERING De vier ingenieursbureaus werken in drie fasen: het in kaart brengen van de spoordijken met ondergrondmodellen (vergelijkbaar met de waterkeringen van Rijkswaterstaat), het in kaart brengen van de gevonden risicolocaties en als laatste het maken van schetsontwerpen voor risicolocaties. In het raamcontract voor de komende jaren vraagt ProRail op afroep verschillende trajecten uit te werken. Streven is om eind 2022 de eerste fase voor heel Nederland gereed te hebben. Naast de landelijke netwerkanalyse zijn recent TUDelft en Deltares gestart met wetenschappelijk onderzoek naar het (dynamisch) effect van treinen op de ondergrond. In combinatie met de netwerkanalyse kan zo een compleet beeld worden gevormd van de locaties waar we maatregelen moeten nemen. KWS heeft het materieelpark verder uitgebreid met drie elektrische drieroller walsen. Hiermee komt het totaal op vier volledig elektrische walsen. De drie nieuwe walsen zijn in maart 2022 klaar voor gebruik. De bestaande elektrische drieroller wals wordt al veelvuldig ingezet op verschillende projecten. KWS blijft volop innoveren op het gebied van duurzaammaterieel. De wegenbouwer ontwikkelde met een aantal specialistische partners ook al een elektrische asfaltspreidmachine. Eerder bouwden ze al een bestaande drieroller wals om tot een elektrische versie. Deze investering is een belangrijke stap voor de toekomst en draagt verder bij aan de duurzaamheidsmissie van KWS: 100% circulaire infrastructuur in 2040 en maximaal bijdragen aan een betere levenskwaliteit. VOORDELEN VAN ELEKTRISCH WALSEN De 100% elektrische wals is een stuk schoner en stiller, waardoor de omgeving minder wordt belast tijdens de werkzaamheden. De wals stoot geen CO2 en stikstof meer uit. Dat zorgt voor een besparing van 21 ton CO2 op jaarbasis. Een enorme vooruitgang in vergelijking met de oorspronkelijke dieselmotor die zeven liter brandstof per uur verbruikt. De elektrische wals is een volwaardige vervanger van de huidige walsen: deze gaat de hele werkdag mee en is binnen een paar uur weer opgeladen. VOORBEELDPROJECT De gemeente Groningen zet de komende jaren stevig in op het realiseren van een schoner milieu, waaronder het verbeteren van de luchtkwaliteit. Met de inzet van de 100% elektrische drieroller wals op het project Groot Onderhoud 2021 draagt KWS bij aan de duurzame ambities van de gemeente. KWS Infra Leek kreeg dit project gegund door onder andere de hoge score op emissiereductie. De gemeente Groningen streeft naar een emissievrije binnenstad in 2025 en vindt het belangrijk ommet duurzame partners op te trekken.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=