GWW-Totaal 7 - 2021

5 NUMMER 7 / DECEMBER 2021 ACTUEEL advertenties Infra Relatiedagen 2022 gaan bruisen Laadpunten standaard in lantaarnpalen Jacqueline Seton, community builder van de Infra Relatiedagen, kijkt vol verwachting uit naar de komende editie. “We zijn er helemaal aan toe om elkaar weer live te ontmoeten. Alle seinen staan op groen. Alle zeven hallen van het complex zijn ‘bijna uitverkocht’. Het is duidelijk dat exposanten zich willen profileren in de markt. Met de Infra Relatiedagen bieden we daarvoor de juiste ambiance. Het is bij ons altijd een mix. We willen innovaties presenteren in de juiste netwerkomgeving. Het gaat bij ons niet alleen om de specificaties van een product, maar vooral om het gesprek. Daarnaast creëren we voor iedereen een veilige omgeving door gebruik te maken van de corona-controle. Dat wil zeggen dat bezoekers en exposanten toegang tot de beurs krijgen met een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een testbewijs.” Infra Relatiedagen www.infrarelatiedagen.nl Nieuwe wijken in Arnhem krijgen voortaan lantaarnpalen met twee laadpunten voor elektrische auto’s. In eerste instantie gaat het om 150 lantaarnpalen met in totaal 300 laadpunten in Schuytgraaf, waar de komende jaren nog 1.200 woningen gebouwd worden Afgelopen jaar heeft Allego bij wijze van proef tien straatlantaarns met aansluitpunten voor elektrische auto’s in Schuytgraaf geplaatst. Naar aanleiding van deze geslaagde proef heeft Arnhem volgens De Gelderlander besloten een half miljoen euro beschikbaar te stellen om nieuw te bouwen wijken te voorzien van dergelijke ‘laadlantaarns’. Te beginnen met Schuytgraaf, waar 150 stuks komen. Aan de lantaarnpaal zit aan twee kanten een groene stekker. Bijzonder is verder dat een parkeerplaats bij een lantaarnpaal met laadpunten niet voorbehouden is aan elektrische auto’s, zoals nu vaak het geval is. Er zijn namelijk zoveel laadpunten beschikbaar, dat ook niet-elekBron: video NOS.nl. trische auto’s op zo’n parkeerplaats kunnen parkeren. De gemeente Arnhemwil de palen ook in bestaande wijken plaatsen, als daar ruimte voor is. Denk daarnaast aan semi-publieke palen op bedrijventerreinen, waar inwoners buiten kantoortijd terecht kunnen. STROOM VAN ZONNEPARK Stroom krijgen de palen van zonnepark Koningspleij, dat in 2022 wordt aangelegd en plaats biedt voor bijna 30.000 zonnepanelen. Voor de benodigde energie wordt een speciale opslag gebouwd, zodat het energienet niet overbelast raakt. Het is de bedoeling dat de helft van de lantaarnpalen rond parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden als oplaadpunt. Renkum plaatst dit najaar ook laadlantaarns. De gemeente is begin september een proef gestart. In Eindhoven loopt een vergelijkbaar project. De Infra Relatiedagen op 1, 2 en 3 februari 2022 in de Evenementenhal Hardenberg presenteert de nieuwste ontwikkelingen voor de weg- en waterbouw. Het event presenteert state-of-the-art innovaties en laat oplossingen zien voor concrete problemen. De Infra Relatiedagen is het grootste netwerk event voor de weg- en waterbouw voor Noordoost Nederland. Meer dan 28 jaar expertise in biologisch afbreekbare smeermiddelen Neem contact op: 0523-619892 5 NUMMER 7 / DECEMBER 2020 ACTUEEL Wij bouwen door. Dat dat van groot belang is blijf ik benadrukken. Voor de economie en voor iedere Nederlander. Want zonder de bouw en infra kunnen we geen huizen, scholen, wegen en dijken meer bouwen en onderhouden. Om veilig te kun en doorbouw n in deze bijzondere tijd hebben we duidelijke afspraken nodig. Maar zijn we er met alleen heldere afspraken? Steeds als er nieuwe coronamaatregelenworden aangekondigd vanuit de overheid, dan passenwij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ aan. Enwe blijven het belang van naleving van de afspraken benadrukken. Maarmet alleen duidelijke afspraken reddenwe het niet.We hebben ook de vakkrachten nodig die het werk daadwerkelijk doen. Het woningtekort is inmiddels opgelopen tot 330.000 huizen, en ons landmoet bereikbaar blijven. En ook voor de energietransitie is er de komende jaren veel werk te verzetten. Daaromzet BouwendNederland sterk in op het behoud van vakkrachten en het werven van nieuwemensen voor de sector. Als we iets hebben geleerd van de vorige crisis, is dat we ook in onzekere tijdenmoeten blijven investeren in onzemensen en het aantrekken en opleiden van nieuwpersoneel. Maar opleiden kost ook tijd en geld. Daarom is er vanaf 1 november via de stimuleringsregeling BBL een extra subsidie van € 1.250,- beschikbaar voor bedrijven die een leerling-werknemer in dienst hebben. Deze leerling-werknemermoet tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 starten of gestart zijnmet een BBL-opleiding (niveau 2 of 3).We zetten daarnaast, samenmet de overheid en sociale partners, in op het aantrekken van zij-instromers. Mensen uit andere sectoren, zoals de horeca, cultuur- of evenementensector. Ondanks de lastige tijdenwaar we nu in zitten, hebbenwe ook voor de toekomst nieuw talent nodig. En talent vertaalt zich niet alleen in de behaalde diploma’s. Vaardigheden en competenties opgedaan in de praktijk zijnminstens zo belangrijk. Omdiemeer opwaarde te schatten komt er binnenkort een ‘Skills paspoort’. Medewerkers kunnen daarmee zienwelkemogelijkheden er nog meer zijn in de sector en nieuwemensen kunnen er snellermee aan de slag. En is om- of bijscholing nodig? Dan is de hamvraag altijd: wanneer en hoe? Zeker voormedewerkers die al fulltime aan het werk zijn. Omdie vraag te beantwoorden zorgenwe voor demogelijkheid omonline, op eenmoment dat het uitkomt, delen van een opleiding te kunnen volgen. Zo is het voor iedereen haalbaar om te blijven leren. Werken in de bouw is en blijft een slimme keuze. Voor de talenten van nu, en de vakmensen van de toekomst. Als sector blijvenwe dat continu onder de aandacht brengen.Want de bouwmaakt het, voor iedereen! Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland COLUMN MAXIME VERHAGEN Werken in bouw is en blijft slimme keuze Als Mirosław op de bouwplaats “Zadzwoń pod 112 po karetkę” zegt, dan bedoelt hij precies hetzelfde als wanneer Mehmet “Ambülans için 112’yi arayın” roept. Desondanks begrijpen de Pool en de Turk elkaar niet. Als ze tijdens de schaft elkaar iets duidelijk willen maken, dan kunnen ze daar de tijd voor nemen. Maar wat als er een zwaar voorwerp van hoogte valt? Dan moet de boodschap toch direct duidelijk zijn voor iedereen? Taalbarrières, omgevingsgeluiden en afstand zijn belangrijke factoren waardoor de boodschap niet of te laat aankomt. Met eenduidige woorden en gebaren kun je zorgen dat je kameraad in actie komt. Laten we even oefenen. Ga eens staan. Maak een zijwaartse stap naar rechts en wijs tegelijkertijd met een gestrekte hand ook in die richting. Zo maak je duidelijk naar welke kant de collega die in gevaar is moet gaan. Mocht er onverhoopt iets mis gaan, maak dan de volgende twee gebaren. Maak een belgebaar waarbij je met gespreide pink en duim je hand bij je oor houdt. Maak dan een kruis met je armen. Collega’s zouden dan 112 moeten bellen voor een ambulance. Nee, dat werkt inderdaad niet meteen. Het kost even tijd voordat iedereen op de bouwplaats de 26 gebaren kent die in de nieuwe veiligheidscode Bouwspraak geïntroduceerd worden. Het gebruik van gebaren is niet nieuw en heeft z’n nut bijvoorbeeld al bewezen in de duiksport. Als je onderwater gaat, word je geacht alle handsignalen te kennen. Als je je platte hand van links naar rechts beweegt onder je hoofd en langs je keel, dan weet je duikbuddy direct dat je geen lucht meer hebt. Iedereen is het met mij eens dat de bouw veiliger móet! Al jaren streven we naar meer veiligheid op bouwplaatsen en het naleven van veiligheidsvoorschriften. Dit gaat weleens mis door spraakverwarring en ruis op de lijn vanwege ronkende machines. Ik ben dan ook blij dat FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB en Bouwend Nederland samen Bouwspraak hebben ontwikkeld. En nee, Bouwspraak is geen wondermiddel, maar wel een flinke stap voorwaarts en onderdeel van de bewustwordingscampagne ‘Bewust Veilig Iedere Dag’ van Bouwend Nederland. Of je nu Jan, Jack, Alexandru of Gabor heet, ik wil dat iedereen elke dag weer veilig thuis komt van werk. Jij bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, bezoek daarom bouwspraak.nl/downloads en print de poster uit. Hang hem op groot formaat op in je bus, bouwkeet en op kantoor. De site is beschikbaar is het Bulgaars, Duits, Engels, Hongaars, Nederlands, Pools, Roemeens en Turks. En ook goed leesbaar op je smartphone. Oefening baart kunst. Gelukkig begrijpen wij elkaar dan heel goed! column MAxIME VERHAGEN Begrijpen wij elkaar wel goed? M xime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland 0-18 13:25 www.vonkgroenservice.nl info@vonkgroenservice.nl 06-228 418 78 1 groens rv,ce Ï)ureau voor ecologisch advies Flora fy Fauna 9uickscan E_colgische begeleiding 5roedvogelinventarisatie 5oortinventarisatie www.von kg roenservice.n 1 info@von kg roenservice.n 1 06-228 418 78 jk testen n Kodo Sektani, ingenieur in nieuwe theoretische tingen van brugberschillende situaties ektani: “Nu is het zaak om te valideren. Vanaf 2018 sponsoren aan een proef- geven op de vraag met gswerk te maken krijgt en delen op elkaar inwerken.” kswaterstaat en de gen heeft 27 juni proefopstelling eoretische bereke5 nummer 5 / september 2019 actueel Als Mirosław op de bouwplaats “Zadzwoń pod 112 po karetkę” zegt, dan bedoelt hij precies hetzelfde als wanneer Mehmet “Ambülans için 112’yi arayın” roept. Desondanks begrijpen de Pool en de Turk elkaar niet. Als ze tijdens de schaft elkaar iets duidelijk willen maken, dan kunnen ze daar de tijd voor nemen. Maar wat als er een zwaar voorwerp an hoogt valt? Dan moet de boodschap toch dir ct d idelijk zijn voor iedereen? Taalbarrières, omgevi gsgeluiden en afstand zijn belangrijke factoren waardoor de boodschap niet of te laat aankomt. Met eenduidige woorden en gebaren kun je zorgen dat je kameraad in actie komt. Laten we even oefenen. Ga eens staan. Maak een zijwaartse stap naar rechts en wijs tegelijkertijd met een gestrekte hand ook in die richting. Zo maak je duidelijk naar welke kant de collega die in gevaar is moet gaan. Mocht er onverhoopt iets mis gaan, maak dan de volgende twee gebaren. Maak een belgebaar waarbij je met gespreide pink en duim je hand bij je oor houdt. Maak dan een kruis met je armen. Collega’s zouden dan 112 moeten bellen voor een ambulance. Nee, dat werkt inderdaad niet meteen. Het kost even tijd voordat iedereen op de bouwplaats de 26 gebaren kent die in de nieuwe veiligheidscode Bouwspraak geïntroduceerd worden. Het gebruik van gebaren is niet nieuw en heeft z’n nut bijvoorbeeld al bewezen in de duiksport. Als je onderwater gaat, word je geacht alle handsignalen te kennen. Als je je platte hand van links naar rechts beweegt onder je hoofd en langs je keel, dan weet je duikbuddy direct dat je geen lucht meer hebt. Iedereen is het met mij eens dat de bouw veiliger móet! Al jaren streven we naar meer veiligheid op bouwplaatsen en het naleven van veiligheidsvoorschriften. Dit gaat weleens mis door spraakverwarring en ruis op de lijn vanwege ronkende machines. Ik ben dan ook blij dat FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB en Bouwend Nederland samen Bouwspraak hebben ontwikkeld. En nee, Bouwspraak is geen wondermiddel, maar wel een flinke stap voorwaarts en onderdeel van de bewustwordingscampagne ‘Bewust Veilig Iedere Dag’ van Bouwend Nederland. Of je nu Jan, Jack, Alexandru of Gabor heet, ik wil dat iedereen elke dag weer veilig thuis komt van werk. Jij bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, bezoek daarom bouwspraak.nl/downloads en print de poster uit. Hang hem op groot formaat op in je bus, bouwkeet en op kantoor. De site is beschikbaar is het Bulgaars, Duits, Engels, Hongaars, Nederlands, Pools, Roemeens en Turks. En ook goed leesbaar op je smartphone. Oefening baart kunst. Gelukkig begrijpen wij elkaar dan heel goed! column MAxIME VERHAGEN Begrijpen wij elkaar wel goed? Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland DE OPLOSSING VOOR (MOBIELE) STROOM EN VERLICHTING Betrouwbaarheid is een van de belangrijkste afwegingen bij de aanschaf van een aggregaat. Met onze B&N aggregaten bieden wij een hele goede oplossing voor mobiele stroom en mobiele verlichting. 1 groenserv,ce Ï)ureau voor ecologisch advies Flora fy Fauna 9uickscan E_colgische begeleiding 5roedvogelinventarisatie 5oortinventarisatie www.von kg roenservice.n 1 info@von kg roenservice.n 1 06-228 418 78 Nederland telt honderden beweegbare bruggen. De status van de mechanische uitrusting is cruciaal voor de vraag of een brug gerenoveerd of vervangen moet worden. Hiervoor is een herbeoordeling van het bestaande bewegingswerk nodig. Dit onderdeel is voor veel beheerders een grote worsteling aangezien de theoretische rekenregels die we hanteren de praktijk niet lijken te volgen. Bewegingswerken worden hierdoor mogelijk onnodig (vroeg) vervangen. meer veiligheid, minder kosten Antea Group onderzoekt met TU Delft, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland de dynamica en constructieve veiligheid van beweegbare bruggen. Dit onderzoek leidt tot een realistischer model om de levensduur van beweegbare bruggen te beoordelen. De verwachting is dat dit model grote maatschappelijke en financiële voordelen biedt. Hiermee kunnen brugbewegingsmechanismen kostenbewust in stand worden gehouden zonder dat de veiligheid in het geding komt. Sonja Riesen, projectmanager Beweegbare Bruggen: “Met dit onderzoek werken wij aan het ontwikkelen en toepassen van duurzame oplossingen in onze leefomgeving. Daarnaast past het onderzoek goed bij onze ambitie om tot de top van Nederland te behoren op het gebied va beweegbare bruggen”. modellen in de praktijk testen Het promotie-onderzoek van Kodo Sektani, ingenieur Antea Group, resulteerde al in nieuwe theoretische modellen waarmee de belastingen van brugbewegings-mechanismen in verschillende situaties voorspeld kunnen worden. Sektani: “Nu is het zaak om de modellen te verifiëren en te valideren. Vanaf 2018 werk ik samen met veertien sponsoren aan een proefopstelling die antwoord gaat geven op de vraag met welke krachten een bewegingswerk te maken krijgt en hoe alle mechanische onderdelen op elkaar inwerken.” Mijlpaal in onderzoek naar beweegbare bruggen Het onderzoek van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland naar de levensduur van bewe gbare bruggen heeft 27 juni 2019 een mijlpaal bereikt. Op de TU Delft is op die dag een unieke proefopstelling geopend. Deze opstelling maakt het mogelijk om voor het eer t theoretische berekeningen in de praktijk te testen. Proefopstelling. Betrokken partijen. advertenties advertentie ‘Onze gezondheid ligt onder de grond’ Riolering is voor veel me sen onzichtbaar, m ar ook onmisbaar. Riolering zorgt ervoor da afvalwater en hemelwater op en veilige en hygiënische mani r worden afgevoerd. Daarom is Betonhuis Riolering gestart met de bewustwordingscampagne ‘Onze gezondheid ligt ond r de grond’. Betonhuis Riolering is gestart met deze campagne om het beschermende karakter van riolering onder de aandacht te brengen. Met deze campagne gaat men in op de keuzes die een rol spelen bij het vervang n van riolering. En worden de kwaliteiten van riolering van beton voor het voetlicht gebracht. VOLKSGEZONDHEID Riolering helpt voorkomen dat mensen in contact komen met vervuild water, dat bacteriën en ziektekiemen bevat. Dankzij deze sanitaire voorziening is de gemiddelde levensverwachting in de twintigste euw f rs toegenomen. Aan riolering worden hoge kwaliteitseisen gestel . Afv lwater moet immers veilig worden afgevoerd. Rioleri g van beton biedt deze garantie. Ook nu e belasting van het riool fors toeneemt doordat er steeds meer op wordt geloosd. KLIMAAT Riolering speelt oo een rol bij klimaatadaptatie. De kans op overstromingen, droogte en hitte neemt toe. Dat levert risico’s op v or o ze ec omie, volksgezondheid en veiligheid. Stortbuien en langdurige ne rslag veroorzaken wateroverlast, op andere momenten ontstaat juist droogteschade. Permeabele betonbuize mak n berging, transport, infiltratie of drainage van water beheersbaar mét respect voor het milieu door een continue beheersing van het grondwater. MILIEU Beton beschermt ook het milieu en voorkomt dat vervuild water in beken of riviertjes terechtkomt. De grondstoffen voor beton zijn regionaal of lokaal, of op redelijke afstand, beschikbaar. Na het einde van de levensduur wordt beton gerecycled, bijvoorbeeld als fundatiemateriaal of als granulaat voor het maken van nieuw beton. Dat maakt riolering van beton tot een milieubewuste keuze. Techni-Mat Dé vakbeurs voor infra & ruwbouw InfraTech en Matexpo, twee toonaangevende vakbeurzen in Nederland en België op het gebied van bouw en infrastructuur, rganiser n in 2022 de tweede editie van de vakbeurs Techni-Mat. Techni-Mat is ee vakb urs voor alle spel rs binnen infra & ruwbouw. De beurs is het verzamelpunt van knowhow voor de sector en focust op technieken en materialen. Met als producten en diensten: bouwmaterialen, infra, speciale techni ken en technologieë n innovaties. De tweede editie van Techni-Mat vindt plaats op 9 en 10 maart 2022 in Kortrijk Xpo in België. Meer informatie, registratie en deelnamemogelijkheden op www.techni-mat.eu. Bekijk op Youtube Geheel elektrisch Zeer laag geluidsniveau Zorgeloos een dag draaien Baardmeesweg 39b 3899 XT Zeewolde +31 (0)36 - 53 58 030 06 - 38 48 5350 www.nimatech.nl met 40 m3 pomp Accu vacuümunit NU BESCHIKBAAR! 117x85_gww_2019_accu-unit-cert.pdf 1-3-2019 15:51:42 3 jaar op de markt

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=