GWW-Totaal 7 - 2021

45 NUMMER 7 / DECEMBER 2021 MKB INFRA NIEUWS COLUMN philip van nieuwenhuizen Onacceptabel De markt van overheidsopdrachten in de infrastructuur wordt in de economie een oligopsonie genoemd. In dezemarktvorm zijn er slechts enkele afnemers tegenover een groot aantal aanbieders. Omdeze marktvorm enigszins te ordenen en onevenwichtige toestanden te voorkomen, zijn spelregels vastgelegd in de aanbestedingsregelgeving. Die is echter niet altijd even gemakkelijk en dan is een foutje snel gemaakt. Sommige overheidsopdrachtgevers leggen de regels ook bewust in hun voordeel uit. Nu is voor eenMKB INFRA-lid de klant altijd koning en als die een foutje maakt, wil je de goede verhoudingen met hem niet in gevaar brengen. Maar eigenlijk wil je toch dat iemand hem op de vingers tikt. Aangezien de regering nalaat om daarvoor een Aanbestedingsautoriteit in te richten, hebben de aannemersorganisaties zelf instituten opgericht die de overheidsaanbesteder vriendelijk attenderen op zijn slippertje en vragen om de schade nog voor de aanbesteding te herstellen. De leden vanMKB INFRA en de VHG kunnen daarvoor terecht bij het AdviescentrumAanbestedingen GWG. In 80% van de gevallen komt het dan alsnog goed en zijn de verhoudingen weer in evenwicht. Waar de aanbestedingsinstituten echter geen grip op hebben, is een ontwikkeling die niet te tackelen is op basis van de aanbestedingsregelgeving. Steeds meer kennis wordt bij de overheidsopdrachtgevers wegbezuinigd. Toch moet het werk doorgaan en dan worden er bureautjes ingehuurd die werken voorbereiden, aannemers selecteren én de uitvoering begeleiden. Als er door zo’n bureautje iets verkeerd wordt gedaan, verschuilt het zich achter de aannemer. Als die zich probeert te verweren, nodigt het bureau hem bij een volgende gelegenheid niet meer uit ommee te dingen. Niet alleen komen zorgvuldig opgebouwde klantrelaties daardoor in het gedrang; ook de prijs en daarmee de kwaliteit komt onder grote druk te staan. Dat is onacceptabel, want goede onder- en bovengrondse infrastructuur is van levensbelang. De boodschap vanMKB INFRA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is dan ook: zorg dat je zelf voldoende kennis in huis houdt en koester je relaties, want die zijn gebaat bij continuïteit en dus bij kwaliteit. Philip van Nieuwenhuizen Voorzitter/directeur MKB INFRA MKB INFRA Nieuweweg 226, 3905 LT Veenendaal Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal Tel. (0318) 544 905 Fax (0318) 544 909 E. secretariaat@mkb-infra.nl www.mkb-infra.nl dit moment nog wat lastig. Ze kunnen nog niet overal opladen bij onze klanten. Maar je ziet toch, dat het ook daar razendsnel gaat, want ze willen hun groene doelstellingen halen. Als een onderhoudsbedrijf het ‘CO2-resultaat’ drukt, dan zullen ze daar zeker kritisch naar kijken. Ik zei het al: het bewustzijn dat het anders moet, wordt inmiddels breed gedragen.” JONGE MENSEN De Reus 2.0 heeft meerdere uitgangspunten dan duurzaamheid alleen. Pieter: “We willen, kort gezegd, de hele bedrijfsorganisatie moderniseren. Klaar zijn voor de uitdagingen van deze tijd. We hebben nu een professionele inkooporganisatie ingericht met mensen die verstand hebben van contracten en regels. Ze werken op een procurementwijze en dan kan het voorkomen dat de inkoopafdeling incentives krijgt, die wel eens haaks kunnen staan op het belang van een goede uitvoering op locatie. Dus je moet de processen goed begrijpen en vervolgens voldoen aan kwaliteitsindicatoren die je gezamenlijk contractueel hebt vastgelegd. De eigen systemen moeten voldoen om de informatie te kunnen verstrekken aan je opdrachtgever. Die meet iedere maand of het werk voldoet aan de afgesproken kwaliteit en de veiligheidsregels. Heb je de zaken intern op orde, dan kun je redelijk ontspannen scherp blijven op de controle van het proces en heb je een overeenkomst die voor beide partijen duidelijk en transparant is.” André: “Dat betekent opleiden. Ook jonge mensen aantrekken die proactief kunnen inspelen op de wensen van de klant en graag door willen groeien naar een volgende functie om ook verantwoordelijkheid te dragen. Daar zijn we prima in geslaagd. Onze jonge mensen op het bedrijfsbureau zijn prima in staat het gezicht van het bedrijf te vertegenwoordigen bij onze klanten. Het is leuk om te zien dat deze volgende generatie, soms nog heel jonge mensen, al autoriteit hebben bij onze opdrachtgevers. ” De Reus, specialist in de petrochemische industrie De specialiteiten van De Reus bestaan uit de volgende onderdelen: • Zuig-, graaf- of blaaswerkzaamheden. Als één van de eerste Nederlandse bedrijven heeft De Reus zuigmachine aangeschaft. Intussen zijn er meerdere zuigmachines van het type Cap Geo en Cap Bora. • Bodemsaneringen. De Reus kan bodemsaneringen volledig in eigen beheer uitvoeren. Voor het afvoeren van verontreinigde grond zet het bedrijf de eigen haak-armwagens en vloeistofdichte Bio Reus containers in. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder BRL SIKB 7000 certificaat. En de medewerkers zijn DLP gecertificeerd. • Bouwrijp maken van terreinen. Voorbeelden: aanleggen van ketenparken, ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en afrasteringen (inclusief beveiliging). Verder: begeleiden van bommenonderzoek en heiwerkzaamheden. • Laag- en hoogspanning kabelwerken. De Reus beschikt over een vloot haspelwagens en kabeltransporteurs om kabels te kunnen aandrijven. Bovendien is het bedrijf in staat bestaande kabels te traceren en voldoet het aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. • Full-service betonwerken. Voorbeelden: betonfundaties, pompvloeren, poeren en tabletops. • Tankterpen en -putten. Het infrabedrijf maakt gebruik van diverse soorten (bitumen) zand, asfalt en grind voor een solide basis. Uiteraard wordt de terp voorzien van signaleringsfolie en een overloopsignalering zodat men in geval van calamiteit snel geïnformeerd is. Op een grote foto in de hal van het bedrijfspand in Vlaardingen is behalve het eerste kraantje ook het handgeschreven contract over een belangrijke lening afgebeeld.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=