GWW-Totaal 1 - 2022

5 NUMMER 1 / FEBRUARI 2022 ACTUEEL Inschrijving Technische Kontakt Dagen 2022 geopend De inschrijving van de TKD, grootste demonstratiebeurs van West-Europa, is vanaf heden is geopend. De beurs vindt plaats op een nieuwe locatie: het Almeerderstrand aan het IJmeer. De openingsdagen van de TKD zijn van donderdag 9 juni tot en met zaterdag 11 juni 2022. De TKD brengt grote en kleine spelers op het gebied van grondverzet-, recyclingmaterieel en aanverwante specialismen bij elkaar, zodat de beursbezoekers kunnen vergelijken en testen. Naast veiligheid is duurzaamheid een speerpunt op deze TKD editie. Deze grootste buitenbeurs zal voor de 28e keer worden georganiseerd. Alle grote merken zijn weer vertegenwoordigd. BMWT-directeur Jan Hommes: “Er staan veel innovaties klaar om te presenteren en men kijkt ernaar uit elkaar weer te ontmoeten. Iedereen heeft er zin in ommet elkaar in gesprek te gaan over de nieuwste trends en ontwikkelingen in deze enerverende sector.” NIEUWE LOCATIE Samen met de gemeente Almere is gezocht naar een nieuwe locatie en de voorbereidingen zijn nu in volle gang. Het Almeerderstrand ligt aan de IJmeerdijk en is eenvoudig te bereiken via afslag 2 ‘Almere-Poort’ in de A6. In totaal is maar liefst 7 hectare beurssterrein beschikbaar voor actieve demonstraties van materieel en onder meer een demobaan voor vrachtauto’s en dumpers. “Er wordt alles in het werk gesteld om er een echt sectorfeest van te maken”, aldus TKD-beursmanager Frits Kuijper. CORONA-ONZEKERHEID: VEILIGHEID VOOR ALLES Omdat het op dit moment onduidelijk is hoe het coronavirus zich ontwikkelt, bestaat de kans dat de beursorganisatie de beurs noodgedwongen moet aanpassen of desnoods moet annuleren. Dit kan door maatregelen zijn vanuit overheidswege. Veiligheid gaat immers voor alles. OPENINGSTIJDEN • Donderdag 9 juni: 10:00 – 21:00 uur • Vrijdag 10 juni: 10:00 – 18:00 uur • Zaterdag 11 juni: 08:00 – 16:00 uur Inschrijven kan via www.tkd.nl. Koning opent Zeesluis IJmuiden Foto: Livestream opening Rijkswaterstaat. Alles is groot aan de nieuwe Zeesluis IJmuiden. Het gevaarte is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. De bouw van Koning Willem-Alexander heeft 26 januari 2022 de Zeesluis IJmuiden geopend. De opening van de zeesluis markeert de ingebruikname van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis uit 1929 en laat toe dat schepen getijdeonafhankelijk het sluizencomplex IJmuiden vlot en veilig kunnen passeren. advertentie Uw TKD nieuws in GWW Totaal GWWTotaal besteedt weer volop aandacht aan de TKD! GWWTotaal nummer 3, verschijning 27 mei, staat traditiegetrouw weer vol met materieelnieuws. Ook online via website en nieuwsbrief wordt er vooruitgekeken naar de TKD. Wilt u ook uw TKDnieuws onder de aandacht brengen in dit toonaangevende platform voor de GWW-sector? Stuur uw beursnieuws dan naar hoofdredacteur Frank de Groot: frank@handelsuitgaven.nl. Adverteren kan natuurlijk ook, zowel in de printuitgave als online. Voor de verdere voorwaarden: neem contact op met Freddy Burgers van NHU: freddy@handelsuitgaven.nl, Tel. 0570 – 861006 of M. 06 – 29443142. ACTUEEL Wij b de ec kunn onde hebb dere Steeds het pro benadr Maarm het we landm verzet van nie Als we investe kost oo subsid Deze le BBL-op in op h evenem Ondan nodig. opgeda binnen meer z nodig? werk z ment d om te b Werke toekom voor ie Maxim Voorzi W bo bl ke 5 nummer 5 / september 2019 actueel Als Mirosław op de bouwplaats “Zadzwoń pod 112 po karetkę” zegt, dan bedoelt hij precies hetzelfde als wanneer Mehmet “Ambülans için 112’yi arayın” roept. Desondanks begrijpen de Pool en de Turk elkaar niet. Als ze tijdens de schaft elkaar iets duidelijk willen maken, d n kunnen ze daar de tijd voor nemen. Maar wat als e ee zwaar voorwerp van hoogte valt? Dan moet de boodschap toch direct duidelijk zijn voor iedereen? Taalbarrières, omgevingsgeluiden en afstand zijn belangrijke factoren waardoor de boodschap niet of te laat aankomt. Met eenduidige woorden en gebaren kun je zorgen dat je kameraad in actie komt. Laten we even oefenen. Ga eens staan. Maak en zijwaartse stap naar rechts en wijs tegelijkertijd met een gestrekte hand ook in die richting. Zo maak je duidelijk naar welke kant de collega ie in gevaar is moet gaan. Mocht er onverhoopt iets mis gaan, maak dan de volgende twee gebaren. Maak een belgebaar waarbij je met g spreide pink en uim je hand bij je oor houdt. Maak dan een kruis met je armen. Collega’s zouden dan 112 moeten bellen voor een ambulance. Nee, dat werkt inderdaad niet meteen. Het kost even tijd voordat iedereen op de bouwplaats de 26 gebaren kent die in de nieuwe veiligheidscode Bouwspraak geïntroduceerd worden. H t gebruik van gebaren is niet nieuw en heeft z’n nut bijvoorbeeld al bewezen in e duiksport. Als je nd rw e gaat, word je geacht alle handsignalen te kennen. Als j j platte hand van links naar rechts beweegt onder je hoof en la gs je ke l, dan weet je duikbuddy direct dat je geen lucht mee ebt. Iedereen is het met mij eens dat de bouw veiliger móet! Al jaren streven we naar meer veilighei op bo wplaatsen en het nalev n van v iligheidsvoorschriften. Dit gaat weleens mis door spraakverwarring en ruis op de lijn vanwege ronkende machines. Ik ben dan ook blij dat FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB en Bouwend Nederland samen Bouwspraak hebben ontwikkeld. En nee, Bouwspraak is geen wondermiddel, maar wel een flinke stap voorwaarts en onderdeel van de bewustwordingscampagne ‘Bewust Veilig Iedere Dag’ van Bouwend Nederland. Of je nu Jan, Jack, Alexandru of Gabor heet, ik wil dat iedereen elke dag weer veilig thuis komt van werk. Jij bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, bezoek daarom bouwspraak.nl/downloads en print de poster uit. Hang hem op groot formaat op in je bus, bouwkeet en op kantoor. De site is beschikbaar is het Bulgaars, Duits, Engels, Hongaars, Nederlands, Pools, Roemeens en Turks. En ook goed leesbaar op je smartphone. Oefening baart kunst. Gelukkig begrijpen wij elkaar dan heel goed! column MAxIME VERHAGEN Begrijpen wij elkaar wel goed? Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland DE OPLOSSING VOOR (MOBIELE) STROOM EN VERLICHTING Betrouwbaarheid is een van de belangrijkste afwegingen bij de aanschaf van een aggregaat. Met onze B&N aggregaten bieden wij een hele goede oplossing voor mobiele stroom en mobiele verlichting. Kijk op www.brinkmann-niemeijer.nl voor meer informatie. Gebruiksvriendelijk & Robuust en duurzaam brinkmann-niemeijer.nl info@bnmotoren.nl - T. 0571-27 69 00 Engelenburgstraat 45, 7391 AM Twello B&N_adv_noodstroom_8097(1).indd 1 08-10-18 13:25 www.vonkgroenservice.nl info@vonkgroenservice.nl 06-228 418 78 1 groenserv,ce Ï)ureau voor ecologisch advies Flora fy Fauna 9uickscan E_colgische begeleiding 5roedvogelinventarisatie 5oortinventarisatie www.von kg roenservice.n 1 info@von kg roenservice.n 1 06-228 418 78 Nederland telt honderden beweegbare bruggen. De status van de mechanische uitrusting is cruciaal voor de vraag of een brug gerenoveerd of vervangen moet worden. Hiervoor is een herbeoordeling van het bestaande ewegingswerk nodig. Dit onderd el is voor v el beheerders een grote worsteling aangezien de theoretische rekenregel di we hanteren de praktijk nie lijken te volg n. Bewegingswerken worden hierdoor mogelijk onnodig (vroeg) vervangen. meer veiligheid, minder kosten Antea Group onderzoekt t TU Delft, Rijkswaters aat en Provincie Zuid-Holland de dynamica en constructieve veiligheid van beweegbare bruggen. Dit onderzoek leidt t t een realistischer model om de levensduur van bew egbare brugge te b oordelen. D verwachting is dat dit m del grote m atschapp lijke en fin nciël voord len biedt. Hiermee kunnen brugbew gingsmechanismen kostenb wust in stand worden gehouden zonder dat de veiligheid in het geding komt. Sonja Riesen, projectmanager Beweegbare Bruggen: “Met dit onderzoek werken wij aan het ontwikkelen en toepassen van duurzame oplossingen in onze leefomgeving. Daarnaast past het onderzoek goed bij onze ambitie om tot de top van Nederland te behoren op het gebied van beweegbare bruggen”. modellen in de praktijk testen Het promotie-onderzoek v n Kodo Sektani, ingenieur Antea Group, resulteerde al in nieuwe theoretische modellen waa m e de belastingen van brugbewegings-mechanismen in verschillende situaties voorspeld kunnen worden. Sektani: “Nu is het zaak om de modellen te verifiëren en te valideren. Vanaf 2018 werk ik samen met veertien sponsoren aan een proefopstelling die antwoord gaat geven op de vraag met welke krachten een bewegingswerk te maken krijgt en hoe alle mechanische onderdelen op elkaar inwerken.” Mijlpaal in onderzoek naar beweegbare bruggen Het onderzoek van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland naar de levensduur van beweegbare bruggen heeft 27 juni 2019 een mijlpaal bereikt. Op de TU Delft is op die dag een unieke proefopstelling geopend. Deze opstelling maakt het mogelijk om voor het eerst theoretische berekeningen in de praktijk te testen. Proefopst lling. Betrokken partijen. actueel Nederland telt honderden beweegbare bruggen. De status van de mechanische uitrusting is cruciaal voor de vraag of een brug gerenoveerd of vervangen moet worden. Hiervoor is een herbeoordeling van het bestaande bewegingswerk nodig. Dit onderdeel is voor veel beheerders een grote worsteling aangezien de theoretische rekenregels die we hanteren de praktijk niet lijken te volgen. Bewegingswerken worden hierdoor mogelijk onnodig (vroeg) vervangen. meer veiligheid, minder kosten Antea Group onderzoekt met TU Delft, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland de dynamica en constructieve veiligheid van beweegbare bruggen. Dit onderzoek leidt tot een realistischer model om de levensduur van beweegbare bruggen te beoordelen. De verwachting is dat dit model grote maatschappelijke en financiële voordelen biedt. Hiermee kunnen brugbewegingsmechanismen kostenbewust in stand worden gehouden zonder dat de veiligheid in het geding komt. Sonja Riesen, projectmanager Beweegbare Bruggen: “Met dit onderzoek werken wij aan het ontwikkelen en toepassen van duurzame oplossingen in onze leefomgeving. Daarnaast past het onderzoek goed bij onze ambitie om tot de top van Nederland te behoren op het gebied van beweegbare bruggen”. modellen in de praktijk testen Het promotie-onderzoek van Kodo Sektani, Antea Group, resulteerde al in nieuwe theor modellen waarmee de belastingen van brugb wegings-mechanismen in verschillende situa voorspeld kunnen worden. Sektani: “Nu is h de modellen te verifiëren en te valideren. Va werk ik samen met veertien sponsoren aan e opstelling die antwoord gaat geven op de vr welke krachten een bewegingswerk te make hoe alle mechanische onderdelen op elkaar i Mijlpa l in o derzoek naar beweegbare bruggen Het onderzoek van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, Rijkswaterstaat Provincie Zuid-Holland naar de levensduur va be e gbare bruggen heeft 27 2019 een mijlpaal bereikt. Op de TU Delft is op die dag een unieke proefopstell geopend. Deze opstelling maakt het mogelijk om voor het eer t theoretische b ningen in de praktijk te teste . Proefopstelling. Betrokken partijen. advertenties ‘Onze gezondheid ligt onder de grond’ Riolering is voor veel me sen onzichtbaar, m ar ook onmisbaar. Riolering zorgt ervoor da afvalwater n hemelwater op en veilige en hygiënische mani r worden afgevoerd. Daarom is Betonhuis Riolering gestart met de bewustwordingscampagne ‘Onze gezondheid ligt onder de grond’. Betonhuis Riolering is gestart met deze campagne om het beschermende kar kter van riolering onder de aandacht te brengen. Met deze campagne gaat n in op de keuzes die een rol spelen bij het vervangen van riolering. En worden de kwaliteiten van riolering van beton voor het voetlicht gebracht. VOLKSGEZONDHEID Riolering helpt voorkomen dat mensen in contact komen met vervuild water, dat bacteriën en ziektekiemen bevat. Dankzij deze sanitaire voorziening is de gemiddelde levensverwachting in de twintigste eeuw fors toegenomen. Aan riolering worden hoge kwaliteitseisen gestel . Afv lwater moet immers veilig worde afgevoerd. Riolering van beton biedt deze garantie. Ook nu e belasting van het riool fors toeneemt doordat er steeds meer op wordt geloosd. KLIMAAT Riolering speelt oo e n rol bij klimaatadaptatie. De kans op overstromingen, droogte en hitte neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, volksgezondheid en veiligheid. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast, op andere moment n ontstaat juist droogteschade. Permeab le betonbuize mak n berging, transport, infiltratie of drainage van water beheersbaar mét respect voor het milieu door een continue beheersing van het grondwater. MILIEU Beton beschermt ook het milieu en voorkomt dat vervuild water in b ke of riviertjes t - rechtkomt. De grondstoffen voor beton zijn regionaal of lokaal, of op redelijke afstand, beschikbaar. Na het einde van de levensduur wordt beton gerecycled, bijvoorbeeld als fundatiemateriaal of als granulaat voor het maken van nieuw beton. Dat maakt riolering van beton tot een milieubewuste keuze. 11 JAN VOOR ELKE SITUATIE EEN PASSENDE OPLOSSING Meer informatie: mbsbeton.nl of bel +31 (0)35 588 1839 Keerwanden, stapelblokken en betonplaten de zeesluis is in juli 2016 gestart en augustus 2021 afgerond. Daarna volgde een periode van oefenen en testen door alle partijen die met de zeesluis gaan werken zoals de bedienaars, de loodsen, de slepers en de vletterlieden. Ook is er geoefend met de hulpdiensten. Na de opening van Zeesluis IJmuiden sprak Koning Willem-Alexa r onder meer met enkele betrokkenen bij de bouw, bewoners en het havenbedrijfsleven. SAMENWERKING Het project Zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsverband van de convenantpartijen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam samen met Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Zeesluis IJmuiden is gebouwd door aannemersconsortiumOpenIJ in opdracht van Rijkswaterstaat. Het project wordt medegefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=