GWW-Totaal 1 - 2022

PLATFORM VOOR GROND-, WEG- EN WATERBOUW 6 Bouwvoertuigen alleen nog met kenteken de weg op Sinds 1 januari 2022 geldt er een registratieplicht voor bestaande en nieuwe (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. Bestaande en nieuwe rijdende werktuigen en hun getrokken materieel mogen alleen nog de weg op als ze bij de RDW geregistreerd zijn. Trekkers en getrokken materieel moesten al langer voldoen aan Europese veiligheids- en duurzaamheidsregels. Maar nu gelden ook voor MMBS-voertuigen (motorrijtuig met beperkte snelheid) soortgelijke regels. Bovendien moeten nieuwe (land)bouwvoertuigen al sinds 1 januari 2021 worden geregistreerd en voorzien van een kentekenplaat. Mede door de registratie kan de politie beter controleren of het voertuig aan alle regels voldoet. Bovendien zorgt de verplichte registratie ervoor dat de veiligheid van de Nederlandse voertuigen wordt gewaarborgd. Zo kan de RDWbij inschrijving in het register controleren of elk voertuig is voorzien van een typegoedkeuring of individuele keuring. Zodoende komen nog alleen veilige voertuigen de markt op. Daarnaast maakt de registratieplicht duidelijk wie de eigenaar van het voertuig is. Een trekker of MMBS rijdt dus niet meer anoniem rond. Niet alleen zal de bestuurder zich daardoor netter gedragen in het verkeer, maar ook is er altijd iemand aansprakelijk te stellen bij schade of overtredingen. WELKE VOERTUIGEN? De registratie geldt voor voertuigen met een constructiesnelheid van minimaal 6 km/hr en maximaal 45 khm/hr. Daaronder vallen (bron: RDW): (mini)dumper, graaflaadcombinatie, graafmachine, grader, hakselaar, hefplatform, hoogwerker, knikdumper, knikmops, ladderwagen, lader, leveler, markeringsmachine, mobiele kraan, mobiele graafmachine, schranklader, shovel, stratenreinigingsmachine, stratenwals, veegmachine, verreiker, versnipperaar, vorkheftruck, wiellader en zwenklader. Uitgezonderd zijn voertuigen die een maximale constructiesnelheid van minder dan 6 km/hr (bijvoorbeeld hoogwerkers of hefplateaus) hebben, asfalteermachines, asfaltfreesmachines en walsen. NOG NIET GEREGISTREERD? Online registreren kan nu niet meer. Om nog op de openbare weg te mogen, moet je het voertuig laten keuren op een keuringsstation van de RDW. Dat kost minimaal € 140,-. Neem contact op met de klantenservice van de RDW. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 088-0087447. Het nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Of ga naar www.rdw.nl en voer in het zoekvak ‘registratie’ in. Cumela eist subsidie-gelijkheid Foto: 1.2.3. Machineverhuur. Cumela, brancheorganisatie voor groen, grond en infra, vindt dat de overheid een eind moeten maken aan de subsidie-ongelijkheid die ontstaat doordat er twee verschillende subsidieregelingen zijn voor de aanschaf van elektrisch materieel. Bovendien is er voor de SEB-regeling veel te weinig geld beschikbaar om aan alle aanvragen te voldoen. Voorzitter Wim van Mourik van Cumela roept klimaatminister Rob Jetten en minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur enWaterstaat op in actie te komen en een klein deel van het klimaatbudget direct in te zetten om deze kans te pakken. “Veel bedrijven willen vergroenen. Maak dat mogelijk en voorkom dat er ongelijkheid ontstaat door het wel of niet kunnen meedoen aan deze subsidieloterij.” In een reactie op de internetconsultatie stelt Cumela dat de SEB (Stimulering Emissieloos Bouwmateriaal) ruimer toegankelijk moet zijn en dat er meer budget beschikbaar moet komen. Voor investeringen in elektrische machines is binnen de SEB slechts 3,3 miljoen euro beschikbaar voor de categorie bouwwerktuigen. “Terwijl wij weten dat er bij de bouwers al voor een veelvoud van dit bedrag aan orders klaar staat als de subsidie beschikbaar komt. Onze ondernemers willen dus graag de stap zetten, maar dan moet wel iedereen daarvoor in aanmerking komen”, stelt Van Mourik. “Dit mag geen subsidieloterij worden, want na een loting zijn er winnaars en heel veel verliezers. De winnaars profiteren van een groot voordeel bij de aanbestedingen, omdat zij bonuspunten halen dankzij hun elektrische materieel. Natuurlijk kan iedereen kopen, maar door de hogere kostprijs staan de verliezers direct op afstand. Wij vinden daarom dat er geld beschikbaar moet zijn voor iedereen die deze stap wil zetten, want anders ontstaat er grote ongelijkheid.” BREDER TOEGANKELIJK MAKEN Cumela vindt tevens dat de regeling ten onrechte alleen kijkt naar elektrisch of brandstofcel-elektrisch materieel. Ook andere technieken, zoals waterstof en biogasturbines, moeten in aanmerking komen voor deze subsidies. Bovendien moet de regeling volgens Cumela toegankelijk worden voor alle bedrijven die te maken krijgen met eisen met betrekking tot de stikstof- of CO2-emissie. “Ook ondernemers die te boek staan als cultuurtechnisch bedrijf hebben hiermee te maken. Omdat ze niet de juiste SBI-code hebben, komen ze nu niet in aanmerking. Opnieuw een vorm van ongelijkheid tussen ondernemers die soms inschrijven op hetzelfde werk.” Nog groter is de ongelijkheid die ontstaat doordat er voor elke sector aparte regelingen zijn. Voor bedrijven met grond is nu de subsidieregeling EHF (Economisch Herstel Fonds) opengesteld. Binnen deze regeling kunnen ondernemers voor duurzame investeringen tot 75 procent van de aankoop vergoed krijgen. Concreet: een elektrische minishovel van € 65.000,- kan voor bijna € 50.000,- worden gesubsidieerd. De netto investering bedraagt dan nog maar ongeveer € 15.000,-. Voor bedrijven buiten de agrarische sector die deze machine straks via de SEB willen aanschaffen, gelden er heel andere voorwaarden en veel lagere vergoedingen. Voor dezelfde elektrische minishovel bedragen deze in het huidige voorstel € 13.000,-. De netto investering is dan € 52.000,-. Traditioneel kost de dieselvariant van deze machine € 35.000,-, dus de meerkosten voor zero-emissie zijn ondanks de subsidie nog substantieel en maken de kostprijs flink hoger dan die van een traditionele machine. Dit zal straks ook gelden voor alle elektrische machines die met deze subsidieregeling worden aangeschaft. VOOR IEDEREEN GELIJK Cumela vindt daarom dat er een eind moet komen aan de subsidie-ongelijkheid. Van Mourik: “Als het de overheid ernst is met de verduurzaming moet de subsidie voor elke sector gelijk zijn en moet er voldoende budget zijn om iedereen die dat wil voor een gelijk bedrag een machine te laten aanschaffen. Het kabinet heeft veel geld gereserveerd voor de oplossing van de klimaatproblemen, zorg dan ook dat dit voor iedereen beschikbaar is.”

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=