GWW-Totaal 3 - 2023

Eerste snellaadplein zwaar materieel: nu met 100% circulair asfalt Pag. 32 BEZOEK OOK DE WEBSITE WWW.GWWTOTAAL.NL NUMMER 3 | JAARGANG 14 | MEI 2023 HET GROOTSTE GWW PLATFORM IN NEDERLAND THEMA TKD / MATERIEEL MATERIEEL / TKD TKD 2023: grootser en beter dan ooit 7 CIRCULARITEIT Circulair ontwerp aangepast op damwandlengte 4 meter 26 GROEN In drie stappen natuurinclusief bouwen 39 DE SCHANS BV AL RUIM 25 JAAR DÉ SPECIALIST (+31) 073 599 17 50 |www.deschansbv.nl BMWT.NL VEILIG WERKEN MET DUURZAME MACHINES JANSONBRIDGING.NL eurogate-international.com Grootste assortiment grondboren en palenrammers

EEN KRACHTPATSER De Scania geschiedenis toont dat we elke zware uitdaging weten te overwinnen. Nu staat de XT-serie klaar om het volgende hoofdstuk te schrijven. De stevige stalen bumper met 40 tons trekpin, koplampbescherming, robuuste spiegelbehuizing, een hoge luchtinlaat en een staande uitlaat zijn slechts enkele van de vele eigenschappen waardoor de XT de perfecte zakenpartner is onder zware omstandigheden. Ontdek meer op www.scania.nl

3 NUMMER 3 / MEI 2023 Circulariteit Damwanden worden ontworpen op een levensduur van 80 tot 100 jaar. Maar toen de Provincie Overijssel betonnen damwanden van medio jaren ‘70 liet trekken, zagen die er nog zo goed uit dat het jammer zou zijn om ze te vergruizen. Nader onderzoek van de damwanden toonde aan dat de resterende levensduur geen 50 of 100, maar zelfs nog 250 jaar zou zijn. Dus zijn ze hergebruikt langs het kanaal Hasselt-Lichtmis. Dat is een opvallende conclusie in een artikel in deze uitgave over het gebruik van circulaire damwanden langs dat kanaal. Platform CB’23 (Circulair bouwen 2023) presenteert tijdens haar Jaarevent op 29 juni 2023 een leidraad om losmaakbaarheid in de praktijk verder vorm te geven. Daaruit blijkt dat het in de GWW-sector, vergeleken met de B&U-sector, een extra uitdaging is om losmaakbaar te ontwerpen. Zo kent de GWW-sector veel vrije vormen in het ontwerp, terwijl de B&U-sector veelal stramien-georiënteerd is. In de GWW leidt de vrije ontwerpvorm tot complexere verbindingen wat een nadelig effect kan hebben op de standaardisering en losmaakbaarheid van verbindingen. Het bouwwerk staat verder buiten en wordt blootgesteld aan externe invloeden, zoals strooizout bij wegen en (zoet of zout) water bij bruggen en sluizen. Dit veroorzaakt degradatie van het detail. Denk aan bouten die vastroesten. Ook is er vaak sprake van dynamische belastingen en die hebben invloed op vermoeiing. Het is volgens de leidraad van groot belang dat in de ontwerpfase al wordt nagedacht over losmaakbaarheid en hergebruik. Belangrijk daarbij is de opmerking dat losmaakbaarheid geen doel op zich is, maar een middel voor hergebruik. Losmaakbaarheid is namelijk niet alleen een middel om hergebruik eenvoudiger te maken, maar ook reparatie en/of, vervanging van onderdelen of aanpassing van een gebouw. Die opties worden vaak vergeten. Bij het hergebruik van de damwanden is het ontwerp aangepast, omdat de getrokken damwanden maar vier meter lang waren, terwijl normaal gesproken bij dit project de keuze op een lengte van zes of zeven meter zou zijn gevallen. Dat vroeg wel een aanpassing in het ontwerp. Zo is een vooroever aangebracht, waarbij de bodem aan de kanaalzijde van de damwand verhoogd. Een mooi voorbeeld van de aanpassing van een ontwerp aan hergebruik! INHOUD COLUMN ING. FRANK DE GROOT 22 29 advertenties 04 Actueel Slechte waterkwaliteit kost miljarden TKD / MATERIEEL 07 TKD / Materieel Technische Kontakt Dagen 2023 10 TKD / Materieel Kavelindeling en plattegrond TKD 2023 13 TKD / Materieel Nieuws van exposanten 22 Materieel Emissieloos werken aan Harderwijks Waterfront 23 Materieel Stage V dieselmotoren: feiten en fabels EN VERDER 26 Circulariteit Circulair ontwerp aangepast op damwandlengte 4 meter 29 Klimaat Stikstofregels maken uw ontwikkeling (on)mogelijk! 30 Op bezoek bij Snel veranderende markt vraagt innovatiekracht 33 Ondergrondse infrastructuur Regenwaterafvoer en -buffering in stedelijk gebied 34 Bestrating Nog meer circulariteit met slankere straatbakstenen 37 Groen Veranderende beeldkwaliteit: van ‘netjes’ naar ‘gevarieerd’ 39 Groen In drie stappen naar natuurinclusief bouwen 40 Groen Nieuws 43 Ondernemen Aanbesteden & Aannemen 44 MKB INFRA Groen is doen 47 Productnieuws Productnieuws GWW-sector +31(0)592 37 27 19 info@middelbos.nl www.middelbos.nl Import en Groothandel ON-VOOR-STEL-BAAR Onvoorstelbaar groot is ons assortiment aanhangeronderdelen en banden voor Landbouw, Tuin & Park, Quad en Industrie. Door dat enorme assortiment hebben wij altijd voor u het beste, het snelst leverbare en het meest prijsvriendelijke artikel in huis. Vandaag besteld, is morgen in huis. Wielen kunnen we passend maken in onze eigen workshop. In elke gewenste kleur. Met plezier werken wij ons uit de naad voor uw sloffen. NIEUW Landbouwassen Landbouwbanden Industriebanden Velgen BEZOEK ONZE WEBSHOP NIEUW +31(0)592 37 27 19 info@middelbos.nl www.middelbos.nl Import en Groothandel ON-VOOR-STEL-BAAR Onvoorstelbaar groot is ons assortiment aanhangeronderdelen en banden voor Landbouw, Tuin & Park, Quad en Industrie. Door dat enorme assortiment hebben wij altijd voor u het beste, het snelst leverbare en het meest prijsvriendelijke artikel in huis. Vandaag besteld, is morgen in huis. Wielen kunnen we passend maken in onze eigen workshop. In elke gewenste kleur. Met plezier werken wij ons uit de naad voor uw sloffen. NIEUW Landbouwassen Landbouwbanden Industriebanden Velgen BEZOEK ONZE WEBSHOP NIEUW 592 37 27 19 middelbos.nl middelbos.nl n Groothandel EK E OP Bekijk onze vacatures en solliciteer meteen via www.werkenbijschageninfra.nl Kom jij werken bij Schagen Infra?

PLATFORM VOOR GROND-, WEG- EN WATERBOUW 4 Slechte waterkwaliteit kan jaarlijks 17,5 miljard euro omzet kosten Het is al enige tijd bekend dat de waterkwaliteit in Nederland slecht is, maar in 2027 moet deze wel voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn water (KRW). De Europese richtlijn waarborgt de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa. Adviesbureau Witteveen+- Bos bracht voor Bouwend Nederland in kaart wat de risico’s zijn voor de bouw- en infrasector als Nederland in 2027 op veel plaatsen nog niet voldoet aan de KRW. Die potentiële gevolgen zijn niet mals: 17,5 miljard euro omzet per jaar kan in de knel komen, als bouwprojecten niet meer vergund kunnen worden. Als het kabinet samen met het bedrijfsleven forse extra inspanningen pleegt, kunnen de risico’s beperkt blijven. “In het slechtste geval kan een kwart tot wel een derde van de totale bouwproductie mogelijk niet meer vergund worden”, benadrukt Martijn Verwoerd, senior beleidsadviseur publiekrecht bij Bouwend Nederland. “Het kan zijn dat de vergunning voor het bouwwerk zelf wel kan worden verleend, maar dat geen toestemming mag worden gegeven voor het tijdelijk droogpompen van de bouwput en het lozen van het water uit die bouwput. Als de bouwput niet kan worden drooggepompt, kan ook het bouwwerk zelf niet gebouwd worden. Mogelijk blijft het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen en bijbehorende infrastructuur hierdoor nog verder achter op de ambities die het kabinet heeft.” WATER NIET TIJDELIJK VERPLAATSEN Ook projecten met strekdammen, dijkversterkingen en bruggen lopen een flink verhoogde kans om in de knel te komen. Het uitvoeren van dergelijke projecten is juist cruciaal om te zorgen dat we droge voeten houden. De totale economische schade voor de bouw- en infrasector loopt in het slechtste scenario op tot ruim 17,5 miljard euro omzetverlies. Net als bij de situatie met PFAS zal mogelijk geen water verplaatst mogen worden, ook niet tijdelijk. Door het verplaatsen van water bestaat namelijk de kans dat de waterkwaliteit op andere plaatsen (tijdelijk) iets achteruitgaat. KABINET TREF SNEL DRIE MAATREGELEN De gevolgen voor de bouw- en infrasector kunnen verkleind worden als bevoegd gezagen besluiten om gebruik te maken van maatwerkvoorschriften verbonden aan vergunningen. Dat zijn extra voorwaarden die je kunt verbinden aan een vergunning, bijvoorbeeld de verplichting om een bepaalde filtertechniek toe te passen bij het bemalen van een bouwput. Overheden mogen zelf bepalen of zij maatwerkvoorschriften willen toepassen, daartoe bestaat geen verplichting. Bouwend Nederland roept het kabinet daarom op om snel in actie te komen en de volgende drie maatregelen te treffen: 1. Voer actief bronbeleid: vervuiling dat niet in het water komt wordt ook geen probleem. Voor de meeste wateren weten we van welke stoffen de normen overschreden worden. Begin daarom versneld met het terugdringen van de uitstoot van die stoffen. 2. Maak meer middelen vrij voor aanpassingen: we weten dat bijvoorbeeld het laten meanderen van kanalen en stromen positief doorwerkt in de waterkwaliteit. Zorg voor voldoende middelen en treedt in overleg met de sector over een programma om deze aanpassingen efficiënt en georganiseerd uit te voeren. 3. Zet maatwerkvoorschriften in: bij bronbemaling of het gebruik maken van waterstaatswerken moet in gevallen waarbij waterkwaliteit een rol speelt het gebruik van maatwerkvoorschriften uitgangspunt worden, met een ‘ja, tenzij’ uitgangspunt. Alleen bij zwaarwegende belangen kan worden afgezien van toepassing van maatwerkvoorschriften en kan de vergunning geweigerd worden. “Als we alles op alles zetten en het kabinet de benodigde maatregelen treft en middelen vrijmaakt, dan kunnen een hoop problemen in de toekomst voorkomen worden”, geeft Verwoerd aan. Het rapport is te downloaden via de website van Bouwend Nederland. Vul in het zoekvak in: ‘Slechte waterkwaliteit’. Primeur: rijdende barrière op de A2 De Go-Barry is op afstand bestuurbaar. Rijkswaterstaat zet de eerste Go-Barry in bij de werkzaamheden aan de A2. Rijkswaterstaat zet in samenwerking met Boskalis Nederland voor het eerst de Go-Barry in bij de werkzaamheden aan de A2 ter hoogte van de Maasbrug bij Wessem. De Go-Barry is een slimme beweegbare verkeersbarrière van 200 meter die op afstand bestuurbaar is. TEKST: RIJKSWATERSTAAT BEELD: STUDIO RETOUCHED Het is wereldwijd de eerste keer dat deze innovatieve verkeersbarrière gebruikt wordt. Het idee is al eerder geïntroduceerd en in een kleinere vorm getest. Nu is Go-Barry doorontwikkeld en gepresenteerd in deze nieuwe vorm en lengte. Met de Go-Barry kunnen rijstroken veilig afgesloten en weer vrijgegeven worden. De barrière verplaatst zichzelf met rupsbanden en kan op afstand bestuurd worden. De GoBarry rijdt met de werkzaamheden mee en hoeft niet steeds opnieuw op- en afgebouwd te worden. Zo worden werkvakken korter en ontstaan er meer werkbare uren. De beweegbare verkeersbarrière kan op veel plaatsen op een veilige plek buiten het verkeer opgebouwd worden. Daarnaast kan het afzetten van een complete rijstrook binnen 2 minuten gebeuren, vanaf de rijstrook zelf. MEER VEILIGHEID, MINDER HINDER Het inzetten van de Go-Barry verbetert verder de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid rondom werkzaamheden. Sjoerd Methorst van Rijkswaterstaat vertelt: “Het inzetten van de Go-Barry is een doorbraak in slimme en dynamische wegbeveiliging. Werken op de weg is veiliger doordat wegwerkers fysiek worden afgeschermd van het verkeer.” “Na de werkzaamheden kan de rijkstrook meteen teruggegeven worden aan het verkeer, zonder in te leveren op het gebied van veiligheid. We zijn daarom erg trots dat we deze innovatie op de A2 bij Wessem kunnen inzetten.” In vergelijking: zonder het inzetten van de Go-Barry moest de A2 bij Wessem een week lang afgesloten worden. DATA, EFFICIËNTIE EN DOORONTWIKKELING De Go-Barry bevat sensoren die belangrijke informatie meten, zoals de verkeersintensiteit en de snelheid van het verkeer. Zo beschikken Rijkswaterstaat en aannemers over actuele data die bijdragen aan een nog veiligere manier van werken. Bovendien wordt het met de Go-Barry mogelijk om nachtelijke wegwerkzaamheden vaker overdag uit te voeren. Het verminderen van hinder en afzetwerkzaamheden draagt bij aan veilig werken langs de weg, meer werkbare uren en een aanzienlijke verbetering van de efficiëntie en productiviteit. Binnen het project A2 wordt de Go-Barry als pilot ingezet. Dit maakt deel uit van een tiental pilots die we samen met Travinci, de ontwikkelaar van de Go-Barry, op korte termijn uitvoert. Het doel hiervan is het onderzoeken van de meerwaarde en functionaliteit van de verkeersbarrière, om deze vervolgens nog verder te ontwikkelen voor toepassing op grote schaal.

5 NUMMER 3 / MEI 2023 ACTUEEL advertenties ACTUEEL Wij b de ec kunn onde hebb dere Steed het pr benad Maar het we land m verzet van ni Als we invest kost o subsid Deze l BBL-o in op h evene Ondan nodig. opged binnen meer z nodig? werk z ment d om te Werke toeko voor ie Maxim Voorz W bo bl ke Als Mirosław op de bouwplaats “Zadzwoń pod 112 po karetkę” zegt, dan bedoelt hij precies hetzelfde als wanneer Mehmet “Ambülans için 112’yi arayın” roept. Desondanks begrijpen de Pool en de Turk elkaar niet. Als ze tijdens de schaft elkaar iets duidelijk willen maken, dan kunnen ze daar de tijd voor nemen. Maar wat als er een zwaar voorwerp van hoogte valt? Dan moet de boodschap toch direct duidelijk zijn voor iedereen? Taalbarrières, omgevingsgeluiden en afstand zijn belangrijke factoren waardoor de boodschap niet of te laat aankomt. Met eenduidige woorden en gebaren kun je zorgen dat je kameraad in actie komt. Laten we even oefenen. Ga eens staan. Maak een zijwaartse stap naar rechts en wijs tegelijkertijd met een gestrekte hand ook in die richting. Zo maak je duidelijk naar welke kant de collega die in gevaar is moet gaan. Mocht er onverhoopt iets mis gaan, maak dan de volgende twee gebaren. Maak een belgebaar waarbij je met gespreide pink en duim je hand bij je oor houdt. Maak dan een kruis met je armen. Collega’s zouden dan 112 moeten bellen voor een ambulance. Nee, dat werkt inderdaad niet meteen. Het kost even tijd voordat iedereen op de bouwplaats de 26 gebaren kent die in de nieuwe veiligheidscode Bouwspraak geïntroduceerd worden. Het gebruik van gebaren is niet nieuw en heeft z’n nut bijvoorbeeld al bewezen in de duiksport. Als je onderwater gaat, word je geacht alle handsignalen te kennen. Als je je platte hand van links naar rechts beweegt onder je hoofd en langs je keel, dan weet je duikbuddy direct dat je geen lucht meer hebt. Iedereen is het met mij eens dat de bouw veiliger móet! Al jaren streven we naar meer veiligheid op bouwplaatsen en het naleven van veiligheidsvoorschriften. Dit gaat weleens mis door spraakverwarring en ruis op de lijn vanwege ronkende machines. Ik ben dan ook blij dat FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB en Bouwend Nederland samen Bouwspraak hebben ontwikkeld. En nee, Bouwspraak is geen wondermiddel, maar wel een flinke stap voorwaarts en onderdeel van de bewustwordingscampagne ‘Bewust Veilig Iedere Dag’ van Bouwend Nederland. Of je nu Jan, Jack, Alexandru of Gabor heet, ik wil dat iedereen elke dag weer veilig thuis komt van werk. Jij bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, bezoek daarom bouwspraak.nl/downloads en print de poster uit. Hang hem op groot formaat op in je bus, bouwkeet en op kantoor. De site is beschikbaar is het Bulgaars, Duits, Engels, Hongaars, Nederlands, Pools, Roemeens en Turks. En ook goed leesbaar op je smartphone. Oefening baart kunst. Gelukkig begrijpen wij elkaar dan heel goed! Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland DE OPLOSSING VOOR (MOBIELE) STROOM EN VERLICHTING Betrouwbaarheid is een van de belangrijkste afwegingen bij de aanschaf van een aggregaat. Met onze B&N aggregaten bieden wij een hele goede oplossing voor mobiele stroom en mobiele verlichting. Kijk op www.brinkmann-niemeijer.nl voor meer informatie. Gebruiksvriendelijk & Robuust en duurzaam brinkmann-niemeijer.nl info@bnmotoren.nl - T. 0571-27 69 00 Engelenburgstraat 45, 7391 AM Twello B&N_adv_noodstroom_8097(1).indd 1 08-10-18 13:25 www.vonkgroenservice.nl info@vonkgroenservice.nl 06-228 418 78 1 groenserv,ce Ï)ureau voor ecologisch advies Flora fy Fauna 9uickscan E_colgische begeleiding 5roedvogelinventarisatie 5oortinventarisatie www.von kg roenservice.n 1 i nfo@von kg roenservice.n 1 06-228 418 78 de vraag of een brug gerenoveerd of vervangen moet worden. Hiervoor is een herbeoordeling van het bestaande bewegingswerk nodig. Dit onderdeel is voor veel beheerders een grote worsteling aangezien de theoretische rekenregels die we hanteren de praktijk niet lijken te volgen. Bewegingswerken worden hierdoor mogelijk onnodig (vroeg) vervangen. meer veiligheid, minder kosten Antea Group onderzoekt met TU Delft, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland de dynamica en constructieve veiligheid van beweegbare bruggen. Dit onderzoek leidt tot een realistischer model om de levensduur van beweegbare bruggen te beoordelen. De verwachting is dat dit model grote maatschappelijke en financiële voordelen biedt. Hiermee kunnen brugbewegingsmechanismen kostenbewust in stand worden gehouden zonder dat de veiligheid in het geding komt. Sonja Riesen, projectmanager Beweegbare Bruggen: “Met dit onderzoek werken wij aan het ontwikkelen en toepassen van duurzame oplossingen in onze leefomgeving. Daarnaast past het onderzoek goed bij onze ambitie om tot de top van Nederland te behoren op het gebied van beweegbare bruggen”. modellen in de praktijk testen Het promotie-onderzoek van Kodo Sektani, ingenieur Antea Group, resulteerde al in nieuwe theoretische modellen waarmee de belastingen van brugbewegings-mechanismen in verschillende situaties voorspeld kunnen worden. Sektani: “Nu is het zaak om de modellen te verifiëren en te valideren. Vanaf 2018 werk ik samen met veertien sponsoren aan een proefopstelling die antwoord gaat geven op de vraag met welke krachten een bewegingswerk te maken krijgt en hoe alle mechanische onderdelen op elkaar inwerken.” Proefopstelling. Betrokken partijen. actueel DE OPLOSSING VOOR (MOBIELE) STROOM EN VERLICHTING Betrouwbaarheid is een van de belangrijkste afwegingen bij de aanschaf van een aggregaat. Met onze B&N aggregaten bieden wij een hele goede oplossing voor mobiele stroom en mobiele verlichting. Kijk op www.brinkmann-niemeijer.nl voor meer informatie. Gebruiksvriendelijk & Robuust en duurzaam brinkmann-niemeijer.nl info@bnmotoren.nl - T. 0571-27 69 00 Engelenburgstraat 45, 7391 AM Twello B&N_adv_noodstroom_8097(1).indd 1 08-10-18 13:25 win 06 Nederland telt honderden beweegbare bruggen. De status van de mechanische uitrusting is cruciaal voor de vraag of een brug gerenoveerd of vervangen moet worden. Hiervoor is een herbeoordeling van het bestaande bewegingswerk nodig. Dit onderdeel is voor veel beheerders een grote worsteling aangezien de theoretische rekenregels die we hanteren de praktijk niet lijken te volgen. Bewegingswerken worden hierdoor mogelijk onnodig (vroeg) vervangen. meer veiligheid, minder kosten Antea Group onderzoekt met TU Delft, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland de dynamica en constructieve veiligheid van beweegbare bruggen. Dit onderzoek leidt tot een realistischer model om de levensduur van beweegbare bruggen te beoordelen. De verwachting is dat dit model grote maatschappelijke en financiële voordelen biedt. Hiermee kunnen brugbewegingsmechanismen kostenbewust in stand worden gehouden zonder dat de veiligheid in het geding komt. Sonja Riesen, projectmanager Beweegbare Bruggen: “Met dit onderzoek werken wij aan het ontwikkelen en toepassen van duurzame oplossingen in onze leefomgeving. Daarnaast past het onderzoek goed bij onze ambitie om tot de top van Nederland te behoren op het gebied van beweegbare bruggen”. modellen in de praktijk testen Het promotie-onderzoek van Kodo Sektani Antea Group, resulteerde al in nieuwe theor modellen waarmee de belastingen van brug wegings-mechanismen in verschillende situ voorspeld kunnen worden. Sektani: “Nu is h de modellen te verifiëren en te valideren. Va werk ik samen met veertien sponsoren aan opstelling die antwoord gaat geven op de vr welke krachten een bewegingswerk te make hoe alle mechanische onderdelen op elkaar Mijlpaal in onderzoek naar beweegbare bruggen Het onderzoek van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, Rijkswaterstaa Provincie Zuid-Holland naar de levensduur van beweegbare bruggen heeft 27 2019 een mijlpaal bereikt. Op de TU Delft is op die dag een unieke proefopstel geopend. Deze opstelling maakt het mogelijk om voor het eerst theoretische b ningen in de praktijk te testen. Proefopstelling. Betrokken partijen. advertenties ‘Onze gezondheid ligt onder de grond’ Riolering is voor veel mensen onzichtbaar, maar ook onmisbaar. Riolering zorgt ervoor dat afvalwater en hemelwater op een veilige en hygiënische manier worden afgevoerd. Daarom is Betonhuis Riolering gestart met de bewustwordingscampagne ‘Onze gezondheid ligt onder de grond’. Betonhuis Riolering is gestart met deze campagne om het beschermende karakter van riolering onder de aandacht te brengen. Met deze campagne gaat men in op de keuzes die een rol spelen bij het vervangen van riolering. En worden de kwaliteiten van riolering van beton voor het voetlicht gebracht. VOLKSGEZONDHEID Riolering helpt voorkomen dat mensen in contact komen met vervuild water, dat bacteriën en ziektekiemen bevat. Dankzij deze sanitaire voorziening is de gemiddelde levensverwachting in de twintigste eeuw fors toegenomen. Aan riolering worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Afvalwater moet immers veilig worden afgevoerd. Riolering van beton biedt deze garantie. Ook nu de belasting van het riool fors toeneemt doordat er steeds meer op wordt geloosd. KLIMAAT Riolering speelt ook een rol bij klimaatadaptatie. De kans op overstromingen, droogte en hitte neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, volksgezondheid en veiligheid. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast, op andere momenten ontstaat juist droogteschade. Permeabele betonbuizen maken berging, transport, infiltratie of drainage van water beheersbaar mét respect voor het milieu door een continue beheersing van het grondwater. MILIEU Beton beschermt ook het milieu en voorkomt dat vervuild water in beken of riviertjes terechtkomt. De grondstoffen voor beton zijn regionaal of lokaal, of op redelijke afstand, beschikbaar. Na het einde van de levensduur wordt beton gerecycled, bijvoorbeeld als fundatiemateriaal of als granulaat voor het maken van nieuw beton. Dat maakt riolering van beton tot een milieubewuste keuze. Maatwerk is bij ons geen enkel probleem. Specialist in prefab betonelementen WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE! Meer informatie: mbsbeton.nl of bel +31 (0)35 588 1839 Restauratie en uitbreiding monument Afsluitdijk Op 13 april 2023 is het startsein gegeven voor de restauratie en uitbreiding van het Vlietermonument op de Afsluitdijk. Het iconische gebouw is na negentig jaar toe aan vernieuwing. Met een grondige restauratie en uitbreiding van de horecagelegenheid en het informatiepunt wordt het monument toekomstbestendig gemaakt. Het ontwerp voor de uitbreiding is van Paul de Ruiter Architects en houdt het originele ontwerp van Willem Dudok volledig in ere. Met het afbikken van enkele tegels op de begane grond gaven Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-Holland, en Wop Schat, projectmanager Afsluitdijk Rijkswaterstaat, symbolisch het startsein voor de restauratie en uitbreiding van het Vlietermonument. In 1933, een jaar nadat de Afsluitdijk werd ‘gesloten’ ter hoogte van vaargeul de Vlieter, werd het Vlietermonument gebouwd. Een iconische baken naar ontwerp van Willem Dudok bestaande uit een lunchroom en een uitkijkplatform. Het Vlietermonument was een geschenk van de bouwer van de Afsluitdijk aan de Staat der Nederlanden. Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk (samenwerkingsverband tussen gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân en provincies Fryslân en Noord-Holland) grijpen de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk aan om ook het monument in ere te herstellen en klaar te maken voor de toekomst. Wop Schat: “Het monument is op een zeer symbolische plek op de Afsluitdijk gebouwd en is daarmee van grote historische betekenis. Om ervoor te zorgen dat de lunchroom en het informatiepunt ook in de toekomst toegankelijk blijven voor de grote aantallen bezoekers dat het elk jaar trekt, is vernieuwing nodig.” ORIGINEEL ONTWERP IN ERE GEHOUDEN Negentig jaar na de bouw van het monument is de inmiddels toeristische trekpleister te klein voor de tienduizenden bezoekers die het jaarlijks trekt. Er is maar één toilet en het gebouw is niet rolstoelvriendelijk. Ook voldoet het niet meer aan de actuele veiligheidseisen. Dat zal na de vernieuwing anders zijn. Walraad architecten heeft zich over de restauratie gebogen en de uitbreiding is afkomstig van Paul de Ruiter Architects. Aan beide kanten van de trappentoren van het monument komt een glazen ruimte met uitzicht over het IJsselmeer. Het dak van deze ruimten, ter hoogte van de weg, zal recreatieruimte voor voetgangers bieden. Het beeld van Cornelis Lely, de ingenieur die de Afsluitdijk ontwierp, wordt naar de rechterkant van het monument verplaatst. Wat hetzelfde blijft is het aangezicht van het monument. “Het nieuwe ontwerp doet recht aan de iconische waarde van het Vlietermonument en sluit perfect aan bij de spectaculaire eenvoud van de Afsluitdijk. Het dak van de nieuwbouw ligt op hetzelfde niveau als de weg waardoor de uitbreiding vanaf boven als het ware ‘onzichtbaar’ is”, aldus Paul de Ruiter, van Paul de Ruiter Architects. De minimalistisch ontworpen uitbreiding in combinatie met de zorgvuldig restauratie van het monument, houden Dudoks werk zoveel mogelijk in ere. “Het Vlietermonument is voor veel mensen een herkenningspunt, al jaren. Daar zullen de restauratie en uitbreiding geen verandering in brengen. We hebben gekozen voor een samenwerking met architecten die de geschiedenis in tact laten en tegelijkertijd de toekomst in overweging nemen”, licht Schat toe. De aannemer Koninklijke Woudenberg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden en deze worden naar verwachting in het najaar van 2024 voltooid. Afbeelding: Paul de Ruiter Architects. Projectmanager Afsluitdijk Wop Schat en gedeputeerde van Noord Holland Cees Loggen verwijderen de eerste oude tegels. Afbeelding: Paul de Ruiter Architects. ONZE WEG NAAR EMISSIELOOS WERKEN Paul Lenderink p.lenderink@bnmail.nl +31 6 515 92 817 +31 571 745 273 SALES ENGINEER Meer weten? Neem contact op met Paul HET GROOTSTE GWW PLATFORM IN NEDERLAND WWW.GWWTOTAAL.NL

AGRIMAX V-FLECTO Hoe veeleisend uw behoeften ook zijn, de AGRIMAX V-FLECTO is uw beste keuze als het gaat om toepassingen voor het bewerken van grond en wegvervoer. De band biedt een uitstekende grip en een verbeterd rijcomfort, zowel op het veld als op de weg. Met de exclusieve VF-technologie kan de AGRIMAX V-FLECTO zeer grote lasten dragen met een lagere bandenspanning, zelfs bij hogere snelheden, en hij biedt verminderde bodemverdichting, de beste zelfreinigende eigenschappen en het laagste verbruik. De AGRIMAX V-FLECTO is het antwoord van BKT zowel op het gebied van technologie als voor prestaties voor tractoren met groot vermogen. Bohnenkamp Benelux B.V. Centurionbaan 200 - 3769 AV Soesterberg Tel: +31 (0) 88 220 1700 Email: info@bohnenkamp-benelux.com www.bohnenkamp-benelux.com IMPORTEUR VOOR NEDERLAND AGRIMAX V-FLECTO Hoe veeleisend uw behoeften ook zijn, de AGRIMAX V-FLECTO is uw beste keuze als het gaat om toepassingen voor het bewerken van grond en wegvervoer. De band biedt een uitstekende grip en een verbeterd rijcomfort, zowel op het veld als op de weg. Met de exclusieve VF-technologie kan de AGRIMAX V-FLECTO zeer grote lasten dragen met een lagere bandenspanning, zelfs bij hogere snelheden, en hij biedt verminderde bodemverdichting, de beste zelfreinigende eigenschappen en het laagste verbruik. De AGRIMAX V-FLECTO is het antwoord van BKT zowel op het gebied van technologie als voor prestaties voor tractoren met groot vermogen. A LONG WAY TOGETHER Bohnenkamp Benelux B.V. Centurionbaan 200 - 3769 AV Soesterberg Tel: +31 (0) 88 220 1700 Email: info@bohnenkamp-benelux.com www.bohnenkamp-benelux.com IMPORTEUR VOOR NEDERLAND AGRIMAX V-FLECTO Hoe veeleisend uw behoeften ook zijn, de AGRIMAX V-FLECTO is uw beste keuze als het gaat om toepassingen voor het bewerken van grond en wegvervoer. De band biedt een uitstekende grip en een verbeterd rijcomfort, zowel op het veld als op de weg. Met de exclusieve VF-technologie kan de AGRIMAX V-FLECTO zeer grote lasten dragen met een lagere bandenspanning, zelfs bij hogere snelheden, en hij biedt verminderde bodemverdichting, de beste zelfreinigende eigenschappen en het laagste verbruik. De AGRIMAX V-FLECTO is het antwoord van BKT zowel op het gebied van technologie als voor prestaties voor tractoren met groot vermogen. TOGETHER Bohnenkamp Benelux B.V. Centurionbaan 200 - 3769 AV Soesterberg Tel: +31 (0) 88 220 1700 Email: info@bohnenkamp-benelux.com www.bohnenkamp-benelux.com IMPORTEUR VOOR NEDERLAND A LONG WAY TOGETHER Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, de Earthmax SR 41 staat garant voor maximale tractie. De All-Steel radiaal band met extra versterkte staalgordel biedt een uitstekende stabiliteit en kan ‘tegen een stootje’. De speciale rubbersamenstelling (CR = cut resistance) en de robuuste profielblokken beschermen tegen inrijdingen en verhogen bovendien het urenrendement en rijcomfort. BKT Earthmax SR 41 is dé oplossing voor de moeilijkste werkomstandigheden voor dumptrucks of loaders met gecombineerd transport- en manoeuvreerwerk. EARTHMAX SR 41 Dieselstr. 14, 49076 Osnabrück Telefon: +49 (0) 541 121 63-0 Fax: +49 (0) 541 121 63-944 www.bohnenkamp.de IMPORTEUR FÜR DEUTSCHLAND New ADV_Earthmax SR 41_DE_210X297, 3_Bohnenkamp.indd 1 25/02/20 16:12 IHR KONTAKT IN DER SCHWEIZ Ribistraße 26 4466 Ormalingen Telefon: +41 61 981 68 90 Fax: +41 61 981 68 91 www.bohnenkamp-suisse.ch BUILDING A SOLID FUTURE UW SOLIDE PARTNER IN KEERWANDOPLOSSINGEN Een oplossing op maat voor uw situatie? Bel uw persoonlijke adviseur Tel: 0342 - 44 10 50 - 100% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR - PFAS VRIJ - MENGBAAR* - COMPATIBLE MET IEDER SYSTEEM Neem gerust contact met ons op voor GRATIS bemonstering, advies en begeleiding. Voor controle van alle merken olie! Duport Lubricare B.V. | Archimedesstraat 9 Dedemsvaart | www.duportlubricare.nl | 0523 -619892 * Wij kunnen dit per object vrij van kosten voor u laten onderzoeken

7 NUMMER 3 / MEI 2023 TKD / MATERIEEL Technische Kontakt Dagen 2023: grootser en beter dan ooit Van 8 t/m 10 juni 2023 vindt TKD 2023 plaats in Almere. De TKD is de grootste buitenbeurs van West-Europa voor professionals die geïnteresseerd zijn in grondverzet- en recyclingmaterieel en aanverwante specialismen uit de bouwsector en industrie. Met een oppervlakte van maar liefst 118.000 vierkante meter is de beurs groter dan ooit tevoren en biedt het plaats aan meer bezoekers en bedrijven. “Nooit eerder was het beursterrein al zo snel volgeboekt. Vooral bijzonder wanneer je weet dat we gegroeid zijn van 70.000 naar 118.000 vierkante meter”, vertelt Frits Kuijper, Beursmanager van TKD. Het is al weer even geleden: de laatste TKD was in 2018 in de Nobelhorst. In 2020 en 2021 moest deze buitenbeurs worden afgelast door de coronacrisis. In 2022 bleek de ondergrond van het Almeerderstrand – een nieuwe locatie - niet stabiel genoeg voor zwaar materieel, door onderhoudswerkzaamheden van de gemeente Almere. Een alternatieve locatie bleek op korte termijn helaas niet te vinden. Gelukkig lukt het in 2023 wel. De Nobelhorst was de laatste jaren als alternatief niet beschikbaar, omdat daar het bijbehorende parkeerterrein voor de Floriade was ingericht. De TKD 2023 vinden echter wel weer plaats op dit parkeerterrein. Het asfalt is inmiddels weggehaald en het hele terrein is opgehoogd met een meter mooi schoon zand. EFTELING GEVOEL Tijdens de beurs is er serieuze ruimte beschikbaar. Zelfs op een kleine stand kan er bijvoorbeeld gedemonstreerd worden met een minigraver die de grond in gaat. Het is dus niet noodzakelijk om naar de grote stands te gaan om machines in actie te zien. Daarom wordt de beurs ook wel vergeleken met een Efteling, waar er voortdurend verrassingen zijn en er ruimte is voor activiteiten. Er is onder andere voldoende ruimte voor een prachtige demonstratiebaan met hobbels, waar exposanten gebruik van

ERVAAR DE NIEUWSTE MODELLEN BEZOEK STAND 156 Compleet met hotelovernachting, diner en uitgebreid ontbijt! Als VIP naar de TKD? Scan de code en schrijf je gratis in! www.hitachicm.nl

9 NUMMER 3 / MEI 2023 TKD / MATERIEEL kunnen maken om met geïnteresseerden een rondje te rijden. Daarnaast zal er ook een tribune en horecavoorziening aanwezig zijn, om het bezoek aan de TKD voor bezoekers en exposanten zo prettig mogelijk te maken. RECORDAANTAL DEELNEMERS De TKD-deelnemerslijst is inmiddels flink uitgegroeid en bestaat uit grote en kleine exposanten. De kleinste stands zijn 16 m2, terwijl de grootste stands een oppervlakte van 1.600 m2 beslaan, met zelfs een uitschieter naar 2.400 m2. Zowel grote als kleine merken zijn vertegenwoordigd, inclusief diverse nieuwe deelnemers die niet eerder op een TKD stonden. De sector doet het goed en met 118.000 m2 is de beurs een serieuze grote speler waar iedereen bij wil zijn. Voor de opbouw van de TKD is er dit jaar voldoende tijd gereserveerd. Eerder was beschikbare tijd op het Almeerderstrand relatief kort. Dit bracht flink wat beperkingen met zich mee. De gemeente heeft dit jaar zelf voorgesteld om de opbouwtijd een week eerder te starten en zo de verkeersbewegingen en de druk van de opbouw wat meer te spreiden. “De verruiming van deze opbouwtijd is een luxe die we niet gewend zijn”, aldus Frits Kuijper. MILIEUVRIENDELIJKER Tijdens TKD 2023 speelt milieu ook een belangrijke rol als het gaat om de stroomvoorziening. Het elektrisch laden wordt verzorgd door Aggreko. Dit bedrijf presenteerde eerder al een milieuvriendelijke opzet voor Almeerderstrand. Aggreko werkt met zogenaamde powerplants aan de randen van het terrein. Dat levert tot 40% brandstofbesparing op ten opzichte van conventionele generatoren. De powerplants worden naar behoefte geschakeld en draaien op Stage V-motoren met HVO. Het opladen van elektrisch materieel is echter wel een aandachtspunt. De beursorganisatie is in nauw contact met de exposanten om de laadbehoefte en het stroomaanbod op elkaar af te stemmen, omdat er veel elektrisch materieel zal staan. Kuijper benadrukt dat er ook fantastische machines op schone diesel zullen zijn: “Dat is een enorm contrast met pakweg tien jaar geleden. Het is prachtig om die ontwikkeling te zien.” OP WEG NAAR TKD 2023 Op moment van schrijven is de organisatie druk bezig met de juiste indeling en routing van het evenement. Het nadeel van steeds een andere locatie is dat de gehele terreininrichting, inclusief alle (veiligheids)voorzieningen, elke keer opnieuw moet worden bepaald. “Het is één grote puzzel. En je kunt pas gaan tekenen als je 95 procent van de stukjes hebt. Die hebben we nu en zijn dus bezig met de beste oplossingen”, aldus Frits Kuijper. Ondanks dat de opening van de beurs nog even op zich laat wachten, zijn alle voorbereidingen op het beursterrein al in volle gang. Al een maand van tevoren is de organisatie begonnen met het uitlevelen van de grond, het frezen van de paden en het neerleggen van de stelconplaten. “We doen er alles aan om het de exposant en bezoekers zo goed mogelijk naar de zin te maken”, vertelt Kuijper. Tijdens de TKD 2023 worden 15.000 bezoekers verwacht. Ook alle aanwezige exposanten staan te trappelen. Nooit eerder was het beursterrein al zo snel volgeboekt. Frits Kuijper kijkt in ieder geval enorm uit naar deze dagen: “Het voelt alsof we na jaren van voorbereiding eindelijk onze show op een echt podium mogen neerzetten. Dat belooft een groot succes te worden.” INFORMATIE TKD Locatie: Nobelhorst Almere Openingstijden: • Donderdag 8 juni:10:00 – 21:00 uur • Vrijdag 9 juni: 10:00 – 18:00 uur • Zaterdag 10 juni: 08:00 – 16:00 uur Website: www.tkd.nl ENKELE MEDEDELINGEN: • Onder de 16 jaar alleen toegang onder begeleiding (personen onder de 16 jaar hoeven niet geregistreerd te worden). • Huisdieren zijn niet toegestaan. • Op de TKD draaien machines. Denk aan uw veiligheid en die van anderen.

PLATFORM VOOR GROND-, WEG- EN WATERBOUW 10 vb ww vb vb vb vb vb straat gas gas et gas Marie Curielaan Marie Curielaan Rondebeltweg Rondebeltweg af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af vri vri 301 20 1 32 14 18 42 16 11 31 22-26 wl dr klk dr klk klk klk ri klk klk ri ri dr ri ri klk klk ri ri bk dr dr klk klk klk klk klk ri bk ri ri dr klk klk klk klk dr klk klk klk ri wl dr ri klk bk klk klk klk ri klk bk klk klk ri klk ri klk klk bk klk klk ri klk klk klk klk ri ri klk klk klk klk klk ri klk dr klk klk klk klk klk ri klk klk ri bk klk klk ri dr klk klk klk klk ri klk dr klk ri klk klk bk ri ri F Expos. Rest. Keuken Toiletten Toiletten Demo Baan Demo Baan Demo Baan 19 21 23 25 28 31 32 3 4 6 7 9 10 12 17 14 15 18 2 5 8 11 A 13 16 20 22 26 27 29 24 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 48 50 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 67 69 71 73 75 42 44 46 49 51 53 64 66 68 70 72 74 76 77 80 84 86 78 79 81 82 83 85 173 174 175 11 B 178 179 184 Tribune Kavelindeling en plattegrond TKD 2023 3D-GPS BV 74 4ME Machines BV 121 Aboma Inspections bv 88 ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG 39 Aeres Tech & VTC 75 Ahlmann Nederland bv 144 Amphitec B.V. 57 AP Machinebouw 129 Atlas Copco Belgium NV 136 AVANT Machinery 119 Bakker Hydraulic Products BV 50 BECO BV 27 Beequip 178 Be-Ge Seating BV 89 Beurs F1 spel 176 BMAir International B.V. 83 BMS bv 154 BMWT-Keur 97 Bobcat Nederland 25 Bofram Techniek BV 162 Bohnenkamp Benelux BV 33 Boval 147 Brigade Electronics BV 135 CNH Industrial Belgium NV – New Holland 165 Collé Machinehandel B.V. 1 Compact / Pon 86 Cornelisse BV 52 CTE bv 141 Cumela 96 Daimler Truck Nederland B.V. 149 De Buf Hydrauliek 12 De Lille NV 114 Dehaco BV 9 Demarec – Demolition and Recycling Equipment BV 171 Dieseko Group B.V. 87 Dieseko Group B.V. 107 DNL Machines 170 Drive Line Systems – DLS 140 Duport Lubricare B.V. 93 E en R Stessen servicedienst bv 166 Electric Construction Equipment 167 Elinmo 182 Engcon 128 Eurograb 70 Euroquip 66 Eurosteel 10 Firma Beel 161 Foundiz B.V. 51 Frapoma Machine Control B.V. 164 Freshfilter 17 Frisian Motors BV 40 Frituur 173 FullTank 64 Gebr. Poppink – Alasco 60 Geert-Jan de Kok B.V. 118 Gencom 28 Genpower BV 65 Geos 8 GINAF Trucks Nederland B.V. 98 GP Groot Energie 76 Granit Parts C.V. 41 Groeneveld Grijpers BV 48 Groeneveld Transport Efficiency B.V. /BEKA 95 GroeNoord Ag & Turf BV 73 GUAITA & SCHOORL B.V. 85 Handelsonderneming De Schans BV 11A HANSA-FLEX Mobiele Hydrauliek Service Nederland 120 Hebaco BV 18 Hetronic BV 94 Hiab benelux bv 81 Hitachi Construction Machinery Nederland 156 Hobbelman-Halle BV 113 HTS/NCH 42 Hyva International BV 153 Inpieq 62 Intercel 145 IVECO 14 JC Bamford NV 115 JJ Dabekausen BV 111 Kemp 5 Kooiker Groep 78 Kraakman 31 Leica Geosystems BV – Part of Hexagon 159 Limach 26 Ludo Pauwels bvba 15 Machinery Trader Europe 90 MAN Truck & Bus /Pon Equipment 77 Marant Motortechniek 63 MB Dustcontrol BV 109 Mecalac Nederland bv 148 vb ww vb vb vb vb vb straat gas gas et gas Marie Curielaan Marie Curielaan Rondebeltweg Rondebeltweg af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af vri vri 301 20 1 32 14 18 42 16 11 31 22-26 wl dr klk dr klk klk klk ri klk klk ri ri dr ri ri klk klk ri ri bk dr dr klk klk klk klk klk ri bk ri ri dr klk klk klk klk dr klk klk klk ri wl dr ri klk bk klk klk klk ri klk bk klk klk ri klk ri klk klk bk klk klk ri klk klk klk klk ri ri klk klk klk klk klk ri klk dr klk klk klk klk klk ri klk klk ri bk klk klk ri dr klk klk klk klk ri klk dr klk ri klk klk bk ri ri

11 NUMMER 3 / MEI 2023 TKD / MATERIEEL Mechan 29 Meerman Jr. b.v. 49 Meerman Machines BV 112 Michelin Nederland N.V. 82 MK. Mulder bv 43 Naaktgeboren Rotterdam BV 110 Nijhuis Engineering Dronten B.V. 150 Nimatech b.v. 48 Nokian Tyres S.R.O. 32 Nooteboom Trailers B.V. 122 Optimas GmbH 11b P. de Heus en Zonen Groep BV 23 PAI Applications Industry, S.L. 105 Peter Kröger GmbH 44 Pladdet BV 123 Pon Equipment BV 80 Quadcentrum van der Ham 58 Quartel Machines b.v. 91 Ras Engine Cooling 54 Recycling ( Komptech & Mc Closkey) 84 Rein Drost Machinehandel BV 100 Renault Trucks Nederland 117 Rigter Handelsonderneming 163 Rotar International BV 67 Rototilt B.V. 99 Saes International BV 158 Scania Nederland 155 Schäffer Nederland 124 Schäffer Verhoeven 124 Scheer Machines 53 Schwarzmüller Nederland 125 SHERPA Miniloaders 6 Sitech / Pon 104 SMT 21 Snijders Hydrauliekslangen & Koppelingen 137 SOMA Bedrijfsopleidingen 92 Staad BV 20 Steelwrist AB 116 Stokvis Equipment B.V. 56 SURVEYOUR 2 Takeuchi - Verhoeven Grondverzetmachines 126 Technische Handelsonderneming C. van der Pols & Zn BV 108 Techno Air Benelux BV 146 Tele Radio B.V. 138 Terberg Techniek BV 24 TIM (Tech in Motion) 179 TKD Restaurant 174 Tobroco -GIANT 157 Toiletten 175 Tolsma Tanks en TAB de Blesse 131 Tomach BV 68 Topcon Positioning Netherlands 132 Trainingscentrum Crescendo 38 Trelleborg Wheel Systems Netherlands BV 106 TRÔNE Seating BV 61 Troost Techniek en Machinehandel BV 16 Troostwijk Auctions 134 Truckland BV / TATRA 151 Tuytel Handel 7 TVH Parts Holding 142 Twin Tech BV 72 UCM Holland / SANYCRANES SERVICES 69 Vakvereniging HZC 133 van ‘t Hof 127 Van den Heuvel 79 Van der Peet 160 Van der Spek Vianen 169 Van der Ziel Milieutechniek 139 Van Ginkel Machines BV 4 Van Kessel 101 van Laar Techniek 47 Van Laecke Group NL 13 van Meeuwen Lubrication 143 Veldhuizen BV 152 Verachtert Nederland B.V. 102 Volvo Trucks Nederland 19 Vossebelt BV 55 Weber Maschinentechnik GmbH 59 Welvaarts Weegsystemen 37 Werklust Holland / Ljungby 3 Wiejelo Equipment BV 45 Wim van Breda Geldermalsen BV 71 Wirtgen Nederland B.V. 168 Wynmalen & Hausmann 22 Zuid West Banden 103 Twentsekant dr dr dr dr ri klk klk dr dr dr dr 3.50 3.50 3.50 6.00 FONTEINBAR t. Toiletten Entree 1 86 102 104 108 112 115 118 121 124 126 129 132 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 105 106 107 109 110 111 113 114 116 117 119 120 122 123 125 127 128 130 131 183 181 133 134 135 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 136 144 148 152 155 157 158 160 161 149 150 151 153 154 156 159 162 165 167 169 163 164 166 168 170 171 172 177176 178 179 180 182 perscont. Office TKD Kabelbed Kabelbed Twentsekant dr dr dr dr dr dr dr dr 3.50 3.50 3.50 6.00 Toiletten Entree 102 104 108 112 115 118 121 124 126 129 132 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 105 106 107 109 110 111 113 114 116 117 119 120 122 123 125 127 128 130 131 183 181 133 134 135 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 136 144 148 152 155 157 158 160 161 149 150 151 153 154 156 159 162 165 167 169 163 164 166 168 170 171 172 180 182 perscont. Office TKD Kabelbed Kabelbed Twentsekant dr dr dr dr dr dr dr dr dr 3.50 3.50 Toiletten 112 115 118 121 124 126 129 132 111 113 114 116 117 119 120 122 123 125 127 128 130 131 183 181 133 134 135 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 136 144 148 152 155 157 158 160 161 149 150 151 153 154 156 159 162 5 163 164 182 Kabelbed Kabelbed Projectnummer: Stand 16 M2 : Stand 100 M2: Stand 200 M2: Stand 400 M2: Stand 800 M2: Stand 1200 M2: Stand 1600 M2: Legenda Stand 2400 M2: Stand 1000 M2:

PLATFORM VOOR GROND-, WEG- EN WATERBOUW 12 Omgaan met gevolgen energietransitie voor (ondergrondse) infra De ontwikkeling van emissiearme en emissievrije machines gaat door. Dankzij elektrificatie en waterstofproductie komen er steeds meer emissiearme en emissievrije voertuigen, werktuigen en machines op de markt. Dit is echter een onderdeel van de energietransitie; ook het kabel- en leidingwerk maakt veranderingen door. Reden voor SOMA Bedrijfsopleidingen om hun cursusaanbod daarop af te stemmen. Mobiele werktuigen zijn gebouwd om een specifieke taak uit te voeren in een specifieke omgeving. Omdat ze intensief gebruikt worden, hebben ze een groot aandeel in het wereldwijde brandstofverbruik. Daarnaast stoten ze broeikasgassen uit en dat is niet goed voor het milieu. Dankzij elektrificatie en waterstofproductie komen er steeds meer emissievrije en emissiearme voertuigen op de markt. HET BELANG VAN SCHONERE WERKTUIGEN Door de opwekking van groene energie worden elektrisch aangedreven machines steeds schoner. Deze doorontwikkeling betekent dat het belangrijk is voor monteurs om op de hoogte te blijven van nieuwe technieken en mogelijkheden. Ook van machinisten wordt andere kennis verlangd: van het kunnen bedienen van een machine tot het veilig stellen van het materieel bij een storing. Educatie is hierin van groot belang en onmisbaar om vakbekwaam te worden en te blijven. OOK MET BESTAAND MATERIEEL CO2UITSTOOT VERLAGEN Niet alleen de omschakeling naar elektrisch, waterstof aangedreven of hybride werktuigen zijn noodzakelijk in het verminderen van de CO2-uitstoot. Met bestaand materieel en de verscheidenheid in brandstoffen kan zeker bijgedragen worden om de milieubelasting te verlagen. Door bewust te zijn van het stationair laten draaien van machines en de wijze waarop de machine wordt bediend, kun je een significante bijdrage leveren aan een minder grote belasting voor het milieu. Ook een belangrijk punt: dit levert direct verlaging op van de brandstofkosten en onderhoudskosten! Om deze manier van werken inzichtelijk te maken, en het te laten leven bij medewerkers, heeft SOMA Bedrijfsopleidingen daarom een pakket aan in-company trainingen ontwikkeld genaamd ‘Het nieuwe draaien’. Deze trainingen zijn specifiek afgestemd op de machines die worden gebruikt en op de werkzaamheden die worden verricht. Aan het einde van de cursusdag weet iedereen precies hoeveel kosten en uitstoot ze kunnen besparen door op een andere wijze te gaan werken met hun machine. ENERGIETRANSITIE IN DE GWW SECTOR Ook in de infra zijn de gevolgen van de energietransitie merkbaar. Elke straat en elk trottoir moet worden opengemaakt om de bestaande leidingen te vervangen door verzwaarde varianten. Een enorme opgave die in eerste instantie bij de energiemaatschappijen wordt neergelegd, maar ook voor alle mensen die werkzaam zijn in de ondergrondse infra is dit een enorme opgave. Per week moet er mogelijk wel meer dan 1000 km aan ondergrondse infra worden vernieuwd om te kunnen voldoen aan de ambities van de klimaatplannen zoals het kabinet die heeft gesteld. Er is een enorme vraag naar goed gekwalificeerd personeel werkzaam in de ondergrondse infra, merkt ook SOMA Bedrijfsopleidingen dagelijks. Aannemers, netbeheerders en intermediairs melden wekelijks tientallen nieuwe cursisten aan voor de diverse cursussen en opleidingen op het gebied van ondergrondse infra. Tevens stellen zij de vraag of zij nog meer kandidaten kunnen vinden die werkzaamheden willen verrichten voor hen. KENNIS IS KEY Educatie is onmisbaar om vakbekwaam en gekwalificeerd te worden of te blijven. Daarnaast kan het bij omscholing of als secundaire voorwaarde een belangrijk item zijn. Bij SOMA Bedrijfsopleidingen vind je praktijkgerichte cursussen en opleidingen die branche-erkend zijn. SOMA Bedrijfsopleidingen www.somabedrijfsopleidingen.nl

13 NUMMER 3 / MEI 2023 TKD / MATERIEEL Veel primeurs op TKD-stand van Hitachi Hitachi ZX55U-6EB. Hitachi ZE135. Hitachi Construction Machinery Nederland pakt groots uit op de TKD. Op stand 156 zien we zeventien modellen, waarbij the ‘orange army’ de hoofdrol vervult. Belangrijke noviteiten zijn de drie elektrische graafmachines en de première van de ZX95US-7. Daarnaast zijn twee knikdumpers van Bell te bewonderen. Met de B30E kan gereden worden op de demobaan. Hitachi is er trots op dat het als één van de eerste grote machinebouwers een serieuze line-up van productierijpe, batterij-elektrisch aangedreven machines kan presenteren. Naast de al langer leverbare ZX85US-6EB – die inmiddels in Amsterdam van de band rolt – is de kersverse ZX55U-6EB (zie foto) uit te proberen. Tevens kunnen de naar verwachting ruim 15.000 bezoekers kennismaken met de ZE135 (zie foto). Drie emissievrije varianten dus met een eigen gewicht van 5,3, 8,7 en 15 ton. Hitachi werkt inmiddels ook aan de 2,3 tons elektrische minigraver ZE23. Andere nieuwtjes zijn de nieuwe mobiele graafmachines: naast de populaire ZX150W-7 wordt naar beneden toe uitgebreid met de nog geen 10 ton wegende ZX95W-7 en de ZX135W-7, beiden met een compacte zwenkradius over de achterzijde. In de vorm van de ZX95US-7 en ZX95USB-7, opvolgers van de succesvolle ZX85-6, neemt Hitachi een absolute primeur mee naar Almere. Op minigravergebied zijn op de TKD de ZX10U-6, ZX19U-6 en ZX38U-6 te ontdekken. Bijna aan de andere kant van het spectrum vinden we de grote rupsgravers ZX210-7 en ZX300LC-7, uitgevoerd met GPS. Tot slot: met de ZW160 en ZW250 is de reeks -7 wielladers geheel vernieuwd. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY NEDERLAND KAVELNUMMER: 156 WWW.HITACHICM.NL Elektrische vijfasser wereldprimeur Veldhuizen Pieter Veldhuizen heeft weer een wereldprimeur: als eerste fabrikant introduceert Veldhuizen Trucks een elektrische vijfassige truck die als asfaltkipper een laadvermogen heeft van 30 ton. Als basis is gekozen voor een Mercedes-Benz E-ACTROS met vier zware accupakketten. De actieradius bij snelwegwerk is 280 km en bij gebruik op lokale wegen tot 400 km. De aanpassing van de E-Actros ziet er als volgt uit: de tweede, derde en vierde accu zijn verplaatst naar een ‘goedgekeurde steun’ achter de cabine. Op de vrijgekomen plek heeft Veldhuizen twee assen van 10 ton geplaatst en daarmee de drieasser omgebouwd tot vijfasser. Voor een grotere actieradius worden tijdens leegrijden drie assen gelift. De vijfasser die we op de TKD gaan zien is uitgevoerd als 21 kuubs HYVA Asfaltkipper met volledig modulaire opbouw. Deze aangepaste E-ACTROS 10x2 heeft een totaalgewicht van 49 ton. Veldhuizen Trucks is een tiental exemplaren op voorraad aan het produceren. De elektrische vijfassers zijn straks ook te huur en dat is handig voor bedrijven die er ervaring mee willen opdoen. Veldhuizen laat nog meer moois zien, zoals een Scania Quadro 10x4 met uitschakelbare hefbare achteras; een vijfassige DAF 10x3 X-Treme Light met 34,5 ton laadvermogen; een Volvo FH 10x4 met kortere wielbasis en 500 kg meer laadvermogen; de Semidieplader Light en een langere Tandem dieplader speciaal voor elektrische machines. VELDHUIZEN TRUCKS KAVELNUMMER: 152 WWW.VELDHUIZEN.NL Duurzaam begint bij Ahlmann met veelzijdig Ahlmann en Mecalac bezetten tijdens de TKD maar liefst twee kavels: 144 en 148. Ruimte genoeg dus voor live demonstraties. Het thema is: “Duurzaam begint met de veelzijdigheid van je materieel.” Met als toevoeging dat alle machines zijn voorzien van schone stage V motoren. Bij Ahlmann ligt de focus op de bekende zwenkladers, van de AS 600 (500 liter) tot en met de AS 1600 (1.600 liter). Ook telezwenklader AS 900 met een bakinhoud van 1.000 liter geeft acte de présence in Almere. Als eerste primeur probeert Ahlmann de 100% elektrisch aangedreven zwenklader eS 1000 naar de demonstratiezandbak te halen. Als tweede primeur presenteert Ahlmann Nederland de lang verwachtte 100% elektrische Mecalac e12 graafmachine. Die biedt een recordcapaciteit van 188 kWh accucapaciteit. Dat vertaalt zich in maar liefst acht aaneengesloten uren inzetbaarheid. Dus zonder concessies te doen aan het vermogen, doet hij zijn werk de gehele dag zonder de accu’s op te laden. Van Mecalac zien we op de TKD de compact loaders MCL 2 en MCL8, de AX kniklader, de mobiele graafmachines 7, 9, 11 en 15MWR, de multi-grondverzetmachine 12MTX en rupsgraafmachines 6, 8 en 10MCR. AHLMANN NEDERLAND KAVELNUMMER: 144 (AHLMANN) EN 148 (MECALAC) WWW.AHLMANN.NL TEKST TKD NIEUWS: PIETER DE MOS

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=